Drop us a line...

Verstuur bericht

outplacementbureau

Vrouw ontslagen door bericht op Facebook

Een vrouw die zich op haar Facebook verheugde op haar ontslag, is door haar werkgever ontslagen. Toch is ze ontevreden omdat ze nu haar ontslagpremie misloopt.

Facebooker Kate Furlong reageerde op haar pagina op het nieuws dat de Royal Bank of Scotland 3.500 medewerkers zou gaan ontslaan. Ze was niet bang om haar baan te verliezen, ze had er zelfs zin in. Op die manier zou ze ook nog eens een flinke vertrekpremie krijgen. Ze schreef dan ook: ‘’Woohoo. Het was verdomd duidelijk dat zoiets er zat aan te komen. Ik ben noch dom noch naxefef… en eerlijk gezegd is dit het beste nieuws ooit wat mij betreft.’’,  ”Ik heb me gewoon met mijn vingertoppen vastgeklampt om lang genoeg aan te blijven voor een mooie ontslagvergoeding, terwijl ze me er al lang hadden kunnen uitgooien zonder een penny!”

Een collega van haar las dit bericht en tipte de bank hierover. Deze besloot haar meteen te ontslaan waardoor ze uiteindelijk tóch geen vertrekpremie kreeg. The Royal Bank of Scotland zegt dat de vrouw tijdens het plaatsen van dergelijke berichten een geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Kate is het hier totaal niet mee eens en gaat de bank dagvaarden wegens onrechtmatig ontslag.

Wat te doen bij ontslag?

Vaak hanteren werkgevers een element van verrassing wat betreft het tekenen van een akkoord. Vaak wordt dit zelfs tijdens het ontslaggesprek al voorgeschoteld. Probeer vooral niet meteen te tekenen! Ook al kan het voorstel er goed uitzien, je kunt beter beslissen als je je wat beter verdiept in deze regeling.

Vraag aan uw werkgever om een schriftelijke bevestiging van uw ontslag en een eventueel ontslagvoorstel. Dan heeft u iets concreets wat u ook nog met anderen kan bespreken en op deze manier kunnen er geen misverstanden ontstaan. Zolang het dienstverband niet beëindigd is hebt u nog steeds recht op bedrijfseigendommen zoals een auto van de zaak, een laptop etc. Als u al deze zaken meteen inlevert zou er wel eens een misverstand kunnen ontstaan over het instemmen met het ontslag. Probeer ook zoveel mogelijk informatie in te zamelen over de ontslagprocedure, hierdoor weet u precies wat u kunt verwachten en welke argumenten u aan kunt voeren voor de verdediging. Dit zijn allemaal kleine tips maar erg belangrijk voor een goed verloop van het proces.

Tips als je ontslagen bent

Ontslagen worden is geen pretje, vooral als er geen andere baan in het verschiet ligt. Ontslagen worden staat in de top 10 van de meest ingrijpende gebeurtenissen die een mens kan meemaken. Hierom wat goed tips op een rijtje zodat je in deze situatie het beste kunt doen.

Volg de actualiteiten wat minder

Vaak zie je op het journaal en in kranten dat er weer ergens ontslagen zijn gevallen. Vooral als je zelf ontslagen bent is dit nieuws wat je erg kan aangrijpen.  Waarschijnlijk lijkt het dan dat er geen kansen meer zijn op de arbeidsmarkt, maar het tegendeel is waar, ze laten het alleen niet op het nieuws zien.

Zorg voor structuur

Ook al is het dagelijkse ritme van werken weg, probeer toch een eigen ritme te vinden in de dag. Sta op tijd op en eet op vast tijden. Plan ook meteen hoeveel uur je gaat besteden aan het zoeken van nieuw werk, dit zou snel kunnen versloffen. Het klinkt raar maar probeer ook leuke dingen te gaan doen,  je hebt nu immers meer tijd.

Wees niet te streng

Natuurlijk zul je jezelf afvragen wat je verkeerd hebt gedaan, maar vergeet niet dat dit erg veel energie kost en je jezelf hierdoor alleen maar verder in de put praat. Probeer te kijken naar de toekomst.

Neem tijd

Neem tijd om je ontslag te verwerken en na te denken over hoe je je toekomst ziet, over wat jij echt wil. Neem niet te snel de eerste, de beste baan aan. Ontslagen worden is immers ook een kans om uit het bestaande klimaat te komen.

Kijk positief

Schrijf elke dag voor het slapengaan 3 dingen op die jou die dag een goed gevoel gaven , hierdoor veranderd je kijk op dingen en neem je niet alle positieve dingen voor lief. Focus je dus op successen, resultaten en genietmomenten.

Ontplooi jezelf

Omdat je zoveel meer tijd hebt kun je het beste jezelf gaan ontplooien, niet alleen als persoon is dit goed maar ook kun je in je sollicitatie laten weten dat je niet stilgezeten hebt. Ga een cursus doen of netwerk.

Voordelen inhuren outplacementbureau

Outplacement Werknemer en werkgever die in goede harmonie uit elkaar gaan is een van de grootste voordelen van outplacement. De verstoring tussen hen beide blijft minimaal, wat niet alleen menselijk prettig is maar ook financieel. Een harmonieus afscheid kan op verschillende manieren kostenbesparend zijn of op andere manieren voordeel opleveren. Een werkgever zal bijvoorbeeld iemand eerder ontslaan als deze weet dat er weinig problemen zullen ontstaan. Een werknemer aan de andere kant zal eerder geneigd zijn het werk netjes en in orde af te roken.

Ook juridisch gezien zijn er voordelen. Er bestaat minder gevaar dat de werknemer moeilijk gaat doen over gestelde voorwaarden. De juridische bescherming van de Nederlands werknemer is erg sterk en een werknemer zal minder geneigd zijn juridische stappen te ondernemen als hij uitzicht heeft op een nieuwe baan.

Ook het imago van het bedrijf kan intern en extern versterkt worden. Een ontslagen werknemer kan namelijk het imago van het bedrijf schaden en er  indirect voor zorgen dat het voor het bedrijf moeilijker wordt nieuwe mensen aan te trekken. De motivatie uit het personeel dat achterblijft kan dalen. Door een outplacementbureau in te schakelen krijgt een werknemer en zijn collega’s het gevoel dat de werkgever om hen geeft en hen niet zomaar aan de kant schuift.

Het outplacementbureau

Outplacement werd in de zeventiger jaren ontwikkeld en is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het scala van managementinstrumenten. De definitie van outplacement luidt: “Het voor rekening van een werkgever opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers, die om wat voor reden dan ook, een andere passende werkkring of toekomstbestemming moeten vinden”.
De bedoeling van outplacement is dus dat een werknemer duurzaam wordt geplaatst. Dit houd in dat er een passende oplossing wordt gevonden voor het ontslag. Naar gelang de behoefte van de werknemer aan professionele ondersteuning kan voor een nieuwe loopbaankeuzen en het zoeken naar een andere baan een outplacementbureau ingeschakeld worden.

Een outplacementtraject begint bij het bieden van steun. De werknemer dient het verleden los te laten en zich te gaan richten op de toekomst. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden dienen de persoonlijke kwaliteiten in kaart te worden gebracht en de situatie op de huidige arbeidsmarkt bekeken te worden. Een persoonlijk plan kan opgesteld worden en de werknemer wordt begeleid in zijn sollicitatieproces. Beschikbare tijd, budget en mogelijkheden op de arbeidsmarkt bepalen de looptijd van voorgenoemd traject. Veel trajecten lopen van ongeveer 6 tot 12 maanden.