Drop us a line...

Verstuur bericht

Personeel

Hoe maak je de juiste keuze in jou loopbaan

Hoe maak je de juiste keuze in jou loopbaan

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat je niet weet wat je wilt en hoe je het wilt, je weet dus niet wat de beste keuze voor jou is. Daarnaast kom het vaak ook nog voor dat je eerder denkt aan de dingen die je ‘fout’ doet dan de dingen die je goed doet. Dit is menselijk, ieder mens maakt van deze denkfouten. Het verschil is alleen dat het bij sommige mensen zo sterk aanwezig kan zijn dat diegene er belemmerd door wordt. Hij of zij gaat dan bijvoorbeeld situaties vermijden. Daardoor weet je niet precies waar jou talenten liggen. Het is daarom verstandig om naar een adviesbureau te gaan, hun kunnen jou helpen door meerdere dingen zoals praten, keuzebegeleiding en of testafname. Door middel van deze dingen kan een adviesbureau erachter komen wat jij leuk vindt en waar jou talenten liggen.

Training helpt met het maken van keuzes


Door middel van verschillende soorten trainingen kan jou negatieve stemming verholpen worden. Zo kan het voorkomen dat je niet weet waar jou grenzen liggen, je doet dan bijvoorbeeld dingen die je helemaal niet wilt maar doordat je zo erg in een negatieve stemming zit doe je die dingen gewoon. Een andere veel voorkomend iets is dat je niet weet welke keuzes je moet maken in jou loopbaan. Je weet dan bijvoorbeeld niet goed of het verstandiger is om te gaan werken of er daarnaast ook nog een opleiding bij te volgen. Dit soort vragen kunnen verholpen worden door middel van het praten met bepaalde mensen of het afleggen van bepaalde testen. Hierdoor kun je als het ware de dingen in je hoofd weer ordenen waardoor je er zelf achter kunt komen wat voor jou de beste keuze is om te doen. Op zoek naar training van professionals? Bekijk deze website.

Het maken van de juiste studiekeuze


Tegenwoordig is de keuze enorm in het zoeken van opleidingen. Er zijn honderden opleidingen en daarnaast moet je ook nog de keuze maken tussen mbo, hbo of universiteit. Doordat je zoveel mogelijkheden hebt en je zelf nog erg jong bent weet je niet altijd evengoed wat jij later voor werk wilt gaan doen. Daarnaast kan het ook nog voorkomen dat je al op het mbo, hbo of de universiteit zit maar je denkt dat je toch de verkeerde keuze hebt gemaakt. Het is erg belangrijk om verschillende testen te maken en of te praten met iemand om erachter te komen wat voor werk jij later ongeveer zou willen gaan. Hierdoor sluit je al heel veel opleidingen af en wordt de keuze makkelijker.

Bron: VP-Advies

Payrolling: Wat is het en waarom zou je dit als bedrijf toepassen?

Payroll betekent dat de payroll-aanbieder jouw personeel, op papier, in dienst heeft. Juridisch gezien is dan deze aanbieder de werkgever. Dit is direct het grootste verschil met een gewone salarisadministratie. Hierbij blijft de (juridische) werkgever gewoon hetzelfde. De payroll-aanbieder neemt alle administratieve handelingen over van het daadwerkelijke bedrijf. Dit zijn zowel de betalingen, jaaropgaven, ontslagprocedures als de totale salarisadministratie. Payroll heeft voordelen, maar ook enkele nadelen.

Voordelen payroll

1. Vooraf is bekend wat je personeelskosten zijn. Hiermee kan dus rekening gehouden worden bij berekeningen voor bijvoorbeeld het budget.
2. De financiële administratie wordt voor het bedrijf zelf vermindert. Hierdoor kunnen ook op kosten bespaart worden.
3. Je betaalt een vast tarief, waardoor je een nauwkeurige inzage hebt in de salaris- en personeelskosten.

Nadelen van payroll

1. Bij een faillissement van het payroll-bedrijf, zul je mogelijk nog premies en belasting aan de Belastingdienst moeten afstaan.
2. Het payroll-bedrijf moet ook betaald worden, echter vallen deze kosten vaak mee en het payroll-bedrijf vervult veel werkzaamheden.
3. Werknemers vinden dat de band met het bedrijf minder wordt, als er sprake is van payroll. Als u met veel flex werknemers werkt, zal dit minder zijn.

Payroll kan dus zeker interessant zijn voor uw bedrijf. Zo beperk je je administratie, omdat de aanbieder dit doet. Neem hierbij wel in acht dat je de payroll-aanbieder moet betalen.

P & O Adviseur

Iemand die als HR adviseur werkt wordt vaak ook wel P & O adviseur genoemd. Een P & O adviseur, geeft advies en ondersteuning aan de directie, de managers en soms ook aan de medewerkers op het gebied van personeel en organisatie. Werkzaamheden die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld het opstellen van een personeelsbeleid, het verzamelen van informatie en gegevens en het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden met het personeel. Een P & O adviseur moet naast papier werk veel met mensen bezig zijn, waarbij af en toe echt een luisterend oor geboden moet kunnen worden. Hierbij zal een P & O medewerker bij problemen tussen managers en medewerkers moeten kunnen bemiddelen. Dit soort problemen kunnen bijvoorbeeld gaan over de uren, lonen, werkzaamheden. Maar ook hele andere zaken, zoals het kinderdagverblijf Rotterdam dat niet met flexibele uren werkt, waardoor het lastig wordt om aan de eisen van de werkgever te voldoen voor een medewerker met kinderen. Misschien kan een P & O adviseur bemiddelen, waardoor de uren van de medewerker aangepast kunnen worden op de uren van het kinderdagverblijf.
Als P & O adviseur heb je verschillende taken, hieronder zie je een greep uit de taken van een P & O adviseur.
-Een P & O adviseur geeft ondersteuning bij aanname en ontslag
-Een P & O adviseur stelt het personeels- en organisatiebeleid op of onderdelen daarvan
-Een P & O adviseur kan advies geven aan het management over zaken zoals leidinggeven en het ontwikkelen van hun medewerkers
-Een P & O adviseur houdt de administratie van personeelsinformatie bij en verzorgt daarbij ook de bijkomende rapportages
-Een P & O adviseur geeft ook advies over functioneringsgesprekken, salarissen, opleidingen en beoordelingen.

Arbodiensten

Als bedrijf of werkgever kunt u zich aansluiten bij een arbodienst. Een arbodienst ondersteund uw organisatie bij bepaalde arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim.

Het in dienst nemen van een arbodienst is niet wettelijk verplicht, arbodiensten zijn dan ook niet in dienst van de overheid, maar zijn commerciële organisaties.
Waarom een arbodienst?

Door het inzetten van een arbodienst kunt u uw korte, frequente verzuim ziekteverzuim sterk terugdringen. Waardoor bespaart kan worden op ziektekosten.

Een arbodienst kan ook HR medewerkers advies geven over hoe het langdurig verzuim aangepakt kan worden. Men ziet bij bedrijven en organisaties vaak dat mensen van mening zijn dat de begeleiding van het verzuim bij de leidinggevenden ligt. Niet alle leidinggevenden zijn echter op deze taak voorbereid. Een arbodienst kan u goed ondersteunen of opleiden om met soortgelijke situaties om te gaan.

Assertiviteit en solliciteren

Tijdens een sollicitatie gesprek is het vaak de eerste indruk die een sollicitant geeft aan een bedrijf die vaak de bepalende factor is waardoor beslist wordt of de sollicitant uiteindelijk wel of niet wordt aangenomen. Natuurlijk wordt er door een bedrijf eerst gekeken naar de sollicitatiebrief en de referenties, maar tijdens een sollicitatie gesprek wordt er natuurlijk ook gekeken naar sociale vaardigheden etc.
Vaak ontstaan er bij zowel werknemers en werkgevers problemen omdat mensen zich tijdens een sollicitatiegesprek assertiever voordoen dan ze uiteindelijk zijn. Assertief zijn heeft te maken met initiatief nemen, uitdrukkingsvaardigheid, prioriteiten stellen en grenzen stellen. Het gebeurd vaak dat mensen op een sollicitatie worden afgewezen omdat ze niet assertief genoeg zijn. Daardoor gebeurd het ook regelmatig dat mensen zich overdreven assertief gaan opstellen.
Als sollicitant zijn er eigenlijk twee mogelijkheden in dit soort situaties. Je kunt gaan reageren op ander functies waar minder assertiviteits competenties gewenst zijn. Hierbij kun je denken aan administratieve functies, als je iets in de commerciële sector wilt doen, zal dit toch snel lastig worden. Je kunt er ook voor kiezen om een assertiviteitstraining te volgen waarbij je leert om te gaan met bepaalde situaties.
Bij een assertiviteitstraining ga je kijken waar je sub assertiviteit vandaan komt en wanneer deze in het verleden is ontstaan. Door dit moment te herkennen en erkennen kan er aan je assertiviteit gewerkt worden, waardoor je leert om te gaan met bepaalde situaties als een sollicitatie en je niet voordoet als iemand die je eigenlijk niet bent.

Moeite met kennisbronnen en communicatie van HR

Vele P&O’ers (40%) geven aan dat de belangrijkste HR-knelpunten te maken hebben met een tekort aan interne communicatie en dat in vele bedrijven verschillende kennisbronnen niet aan elkaar worden gelinked. Dit blijkt uit een onderzoek van Berenschot over HR-transformatie.
Daarnaast geeft 27% aan dat een niet goed uitgewerkt besturingsmodel een belangrijk knelpunt is. Vaak zorgen onduidelijke besturingsmodellen ervoor dat de rollen van verschillende HR-professionals niet duidelijk zijn, waardoor dingen blijven liggen of men langs elkaar gaat werken.
Verschillende HR-organisaties die met deze problemen kampen proberen een gelaagd dienstverleningsmodel in te richten ook wel het ‘click-call-face’ model. Dot model wordt eventueel ook met een HR Shared Service Center aangevuld. Hierdoor is het duidelijker welke verantwoordingen wie heeft en worden ook de onderlingen contacten tussen HR, managers en medewerkers verbeterd.
Verscheidene andere problemen zoals gebrek aan stuurinformatie, onvoldoende koppelingen en het technologisch niet goed aansluiten met bepaalde processen wijzen op gebrek aan een goede ICT-architectuur bij HR-organisaties. Een hr-advies voor deze organisaties is om een ICT-specialist met HR-kennis een goede ICT-architectuur op te bouwen

Beeindigingsovereenkomst

Het is sinds de invoering van de nieuwe werkloosheidswetgeving in 2006 mogelijk om door middel van een beëindigingsovereenkomst een arbeidsovereenkomst met behoud van ww-rechten te beindigen.

De beeindigingsovereenkomst wordt ook wel ontslagregeling of vaststellingsovereenkomst genoemd.

Wanneer u u ww-rechten wilt behouden is het dus niet langer nodig om een kantonrechtersprocedure of een procedure bij het UWV aan te gaan. Hierbij is het wel belangrijk dat de beeindigingsovereenkomst correct opgesteld wordt en dat de correcte opzegtermijn aangehouden wordt. Voor het opstellen of controleren van de juiste tekst en het bepalen van het in acht te nemen opzegtermijn kunt u  een ontslagspecialist inhuren.

In een beëindigingsovereenkomst worden de volgende punten opgenomen:

-De algemene gegevens van beide partijen, zoals namen, adressen en ook de functie van de werknemer en wanneer u precies in dienst bent getreden.

-De reden van beeindiging van de arbeidsovereenkomst moet ook worden vermeld. Dit moet een neutrale reden zijn om problemen met het verkrijgen van een ww-uitkering te voorkomen.

-De datum van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst moet ook worden opgenomen. Wanneer er een ontslagvergoeding wordt gegeven, zal deze ook opgenomen moeten worden

-De beeindigingsovereenkomst wordt meestal afgesloten met een bepaling waarin beide partijen elkaar finale kwijting verkomen, wanneer de afspraken in de vaststellingsovereenkomst worden nagekomen.

  • 1
  • 2