Drop us a line...

Verstuur bericht

Uncategorized

Belastingdienst nu ook via Twitter bereikbaar voor vragen

Dat de belastingdienst ook met de tijd meegaat bewijzen ze dit jaar, het is namelijk ook mogelijk uw vragen te stellen via Twitter. Wanneer u vragen heeft kunt ut tot en met 31 maart contact opnemen met @BDaangifte. Vanzelfsprekend zullen er slechts algemene vragen beantwoordt worden, dus met uw vertrouwelijke vragen zal u toch echt via een ander medium contact moeten opnemen.

Het speciaal opgestelde “Twitter-team” is van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 08.00 en 20.00, en de vrijdag van 08.00 tot 17.00. Vragen die buiten deze periodes om gesteld worden, zullen als eerste beantwoordt worden wanneer het team weer actief is. De grootste drukte wordt eind Maart verwacht, dan zal de online-helpdesk extra open zijn op zaterdagen tussen 09.00 en 17.00.

Handige belastingaangifte tips

Wanneer u een uitnodiging tot belastingaangifte op de deurmat heeft gehad, bent u verplicht deze voor 1 april terug te sturen. Wanneer het niet mogelijk is binnen deze termijn uw aangifte te voldoen, dan zijn er 2 manieren van uitstel. U kunt zowel schriftelijk als via de telefoon uitstel vragen tot 1 september. Mocht u digitaal uitstel willen vragen dan is dit slechts mogelijk tot 1 april via DigiD.

Per 1 maart stelt de belastingdienst ook de vooringevulde aangifte beschikbaar. Op dit digitale formulier zijn de meeste gegevens al gegenereerd waardoor het uw een hoop werk scheelt. Wel is het zeer belangrijk dat u de gegevens nog controleert, aangezien de verantwoordelijkheid bij uzelf ligt. Bij Financieel adviseur ING kan je nog meer tips opdoen.

Italië verhoogt belastingen

Silvio Berlusconi, ex-premier van Italië, heeft ooit gezegd dat belastingontduiking niet meer dan normaal is als je torenhoge belastingen moet afdragen.  Zijn opvolger Mario Monti wil dan ook van dit gedachtegoed af en hij wilt duidelijk maken dat het land op deze manier niet verder komt.

Hij heeft sinds hij premier is al flink wat veranderd. Zo is de belasting op huizen en luxe items al flink verhoogd en ook 2012 zal veranderingen brengen voor de Italianen. Zo gaat de BTW in het tweede kwartaal van 2012 naar 23 procent!  Daarnaast komen er nog tal van nieuwe belastingen zoals bijvoorbeeld meer belasting voor mensen met een boot of privévliegtuig. Hij zal kwistig gaan strooien met belastingverhogingen. Daarnaast zal de handhaving ook veel strenger worden, wat hard nodig is.

De Italiaanse krant La Repubblica heeft een lijst uitgebracht met daarin de meest ontdoken belastingen in Italië. Zo blijkt onder meer dat er aan zo’n 50 miljard euro gesjoemeld wordt aan de inkomstenbelasting in Italië. Een hoop geld dus wat jaarlijks niet opgehaald wordt. Daarnaast is ook de btw en de autobelasting veel ontdoken. Jaarlijks frauderen de Italianen waarschijnlijk zo;n 120 miljard euro. Dit bedrag is ongeveer 30% van het totale jaarlijks belastinginkomen!

Een stamrecht BV opgericht? En nu?

Indien u een Stamrecht BV heeft opgericht is het belangrijk dat u enkele punten nakijkt. De belastingdienst is namelijk erg gebrand op het ‘verliezen’ van het belastinggeld, de Belastingdienst kijkt dus erg streng naar een Stamrecht BV. Indien u uw geld onderbrengt bij een verzekeringsmaatschappij is de Belastingdienst zeker van de ingehouden belasting en bij een stamrecht BV is dit minder zeker.

Indien u een stamrecht Bv heeft opgericht is het belangrijk dat u de Belastingdienst regelmatig op de hoogte stelt van de status. Hierbij zijn er diverse zaken waar u aan dient te denken: is het stamrechtkapitaal nog aanwezig, is geld aanwezig op de bankrekening van de stamrecht BV, zijn de periodieke uitkeringen al gestart en ga zo maar door. Zaken die u allemaal bij dient te houden en duidelijk dient te communiceren. Hiervoor bestaan de administratieve verplichtingen, zodat de Belastingdienst precies weet wat er binnen uw stamrecht BV gebeurd.

Een van de meest belangrijke administratieve plichten is de aangifte van een Vennootschapsbelasting. Deze dient de stamrecht BV ieder jaar opnieuw in te dienen bij de Belastingdienst. Hierbij hoort ook de jaarrekening en de verlies-en winstrekening. Hieruit valt namelijk te herleiden of de stamrecht BV winst of verlies maakt. Indien er winst gemaakt is dient er vennootschapsbelasting afgedragen te worden.

Naast het afdragen van de vennootschapsbelasting is er ook de afdracht van de loonheffing. Dit is namelijk belangrijk voor de start van de maandelijkse uitkeringen. Het bedrag wat maandelijks  uitgekeerd wordt is namelijk uw inkomen. Over dit inkomen dient belasting te worden betaald (loonheffing). Om de hoogte van deze belasting te bepalen dient u maandelijks aangifte te doen bij de belastingdienst.

Stamrecht BV

Wanneer iemand een ontslagvergoeding krijgt van zijn voormalige werkgever kan het fiscaal interessant zijn om een stamrecht BV op te richten.  Een stamrecht BV is een besloten vennootschap die de ex-werknemer kan oprichten om door middel van de zogenaamde stamrechtvrijstelling belastingheffing over de ontslagvergoeding uit te stellen.
Een stamrecht BV kan volgens de normen van de fiscus in Nederland als een ‘dekkende levensverzekeraar’ worden gezien. Men kan ook van de stamrechtvrijstelling gebruik maken via een verzekeraar. Wil men dit echter via de verzekeraar doen, dan heeft de (oud) werknemer minder zeggenschap over het geld, dan  wanneer hij dit met een stamrecht BV doet. Het is mogelijk om met de stamrecht BV een eigen bedrijf te starten, het geld te beleggen of het bedrag op een spaarrekening te storten.

Sinds 2010 is er een bankspaar variant, waarbij met een stamrecht beleggingsrecht of een stamrecht spaarrekening dezelfde belastingfaciliteiten gelden waardoor men in kosten besparen kan.
De stamrecht BV houder kan in de stamrecht overeenkomst bepalen wanneer zijn geld zal worden uitgekeerd en in welke termijnen. De stamrechthouder kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat zijn maandelijkse uitkering de eerste jaren lager ligt omdat hij dan ook recht op WW heeft. Als men bepaalde afspraken heeft gemaakt, is het ook mogelijk om deze na verloop van tijd te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als er weer ander inkomen gegenereerd wordt. Het is niet mogelijk om de stamrecht BV af te kopen.
De stamrecht BV houder zal in de periodieke uitkeringen ook loonheffing moeten inhouden. En zodra de BV winst gaat maken, zal er ook vennootschapsbelasting betaald dienen te worden.

Wanneer men kiest voor een stamrecht BV moet er een minimale sterftekans van 1% zijn. Hiermee probeert men te insinueren dat de looptijd van periodieke uitkeringen niet van te korte duur mogen zijn. Men houdt bij de minimale looptijd rekening met geslacht en leeftijd.