Drop us a line...

Verstuur bericht

Posts Tagged : ik ben ontslagen

Uitschelden een reden voor ontslag?

Het komt nog al eens voor dat men op de werkvloer uit zijn of haar slof schiet. Het zijn soms redenen voor de werkgever om destreffende werknemer te ontslaan. Maar mag dit officieel eigenlijk wel? Het antwoord is soms wel en soms niet, het ligt aan de verhouding tussen de werknemer en werkgever.

Praktijkervaring

Een werknemer van een groothandel, was na 10 jarige dienstverband ontslagen nadat hij zijn teamleidster had uitgescholden. De teamleidster ervaarde dit als bedreigend en intimiderend. Volgens de werknemer was de werkverhouding tussen de teamleidster en een groot aantal werknemers al voor een aanzienlijke tijd verstoord. Hij ontkende daarmee ook zijn uitlatingen en vertelde dat het om een ‘woordenwisseling’ ging. Een groep medewerkers hadden vervolgens een petitie ingediend bij de directie van de groothandel, zonder resultaat. Volgens de werkgever waren de fatsoensnormen overschreven en was ontslag dus terecht op zijn plaatst.

Kantonrechter

De kantonrechter keek echter wel naar de petitie en hoewel hij vond dat de werkgever de fatsoensnormen had overschreden, vond hij dat de straf te zwaar was. Dit kwam doordat de verhouding gespannen was, terwijl de werkgever nalatig was om de verhouding te verbeteren. Een ontslag op staande voet hield dan in deze zaak ook geen stand.

Kortom, men kan ontslagen worden indien fatsoensnormen overschreden worden. Daartegenover moet de verhouding tussen werknemer en werkgever wel in orde zijn, zo niet dan moet blijken dat de werkgever in deze zijn best heeft gedaan de verhouding recht te trekken.

 

Tips bij ontslag

ontslagWerkgevers gaan in deze onzekere economische tijden steeds vaker over tot ontslag. Je ziet in de kranten steeds vaker berichten over ontslaggolven bij grotere bedrijven maar daarnaast worden de ontslagen bij de kleinere bedrijven wel eens vergeten. Ook dit is een erg grote groep mensen.  Steeds vaker zijn er ontslagen op basis van de beëindiging op grond van bedrijfseconomische redenen of disfunctioneren. Werknemers weten vaak niet wat ze met een dergelijk ontslag aan moeten en wat hun rechten zijn. Daarom hier enkele tips die toepasbaar zijn bij dergelijke reden van ontslag.

De Invloed van ontslag

Vaak is ontslag een erg ingrijpende en ingewikkelde zaak welke van grote invloed is op je leven. Niet alleen de financiële gevolgen kunnen groot zijn maar daarnaast ook de psychische gevolgen, het komt vaak als een klap aan. Toch is het belangrijk het hoofd rustig te houden en het ontslag op een zakelijke manier aan te pakken. Daarnaast kan het ook een groot voordeel zijn als je professionele bijstand krijgt, iemand die kan helpen en juist die zakelijke kant van het ontslag ziet.

Hoe omgaan met ontslag?

Wie geconfronteerd wordt met ontslag kan het beste niet direct iets tekenen en een schriftelijke verklaring aanvragen, daarnaast is een schriftelijke versie van het ontslaggesprek goed omdat dan duidelijk is wat er is besproken en hier laten terug over gedacht kan worden. Vaak vergeet je grote delen omdat je het nieuws nog dient te beseffen. Vraag na een gesprek altijd bedenktijd en schakel indien mogelijk een adviseur in die je duidelijkheid kan geven in mogelijke vervolgstappen.