image Ik wil mijn boot verkopen image Hoe boek je reiskosten in je administratie?

Drop us a line...

Verstuur bericht

Wat is een jaarrekening en is het verplicht?

Bijna iedere onderneming is het verplicht om jaarlijks een jaarrekening op te stellen. Het is een financieel overzicht van het afgelopen boekjaar. Het laat in grote lijnen zien wat je dat betreffende boekjaar op financieel gebied met je bedrijf hebt gedaan. Een jaarrekening hoort helemaal aan te sluiten op de administratie, welke weer aansluit op boekstukken, zoals facturen, afschriften en bonnen.

Onderdelen jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit drie onderdelen:
De balans per 31 december van het boekjaar
De winst- en verliesrekening (resultatenrekening van het afgelopen boekjaar)
Een toelichting op beide. De grootte van deze toelichting is weer afhankelijk van het soort onderneming. Bij een kleiner bedrijf bestaat deze toelichting doorgaans uit een beschrijving van de wijze waarop de balans tot stand is gekomen

Voor wie?

Een jaarrekening is bedoeld voor verschillende doelgroepen:
De eigenaar: voor kleine rechtspersonen zijn de lezers de eigenaar zelf en de Belastingdienst
De financiers: sommige ondernemers moeten de jaarrekening afgeven aan de financiers, zoals de bank die de hypotheek voor het bedrijfspand heeft verschaft
Kamer van Koophandel (KvK): ondernemers die een bv hebben, zijn het verplicht om hun jaarrekening bij de KvK te deponeren

Doelen jaarrekening

Voor de meeste ondernemers heeft een jaarrekening twee of drie doelen. Zo kunnen ze een vergelijking maken met andere bedrijven, financiële verantwoording afleggen aan de Belastingdienst en financiële verantwoording afleggen aan externe financiers, zoals banken.
Vergelijking maken met andere bedrijven
Aangezien een jaarrekening een duidelijk overzicht geeft van je financiële situatie, kun je goed zien hoeveel winst en verlies je het afgelopen jaar hebt gemaakt. Verder kun je via een jaarrekening gemakkelijker je eigen onderneming vergelijken met die van anderen. Je kunt dan goed zien hoe andere ondernemingen hun geld hebben besteedt. Ook wordt het je dan duidelijk of je meer winst hebt behaald dan je concurrenten.

De belastingdienst

Iedere ondernemer is het verplicht om financiële verantwoording aan de Belastingdienst af te leggen. Meestal worden de gegevens uit de jaarrekening overgenomen om de winstaangifte inkomstenbelasting voor ondernemers in te dienen. Deze aangifte bestaat uit een balans en een resultatenrekening.

De bank

Als je geld hebt geleend van een externe financier, zoals de bank, dan moet je hier elk jaar financiële verantwoording aan afleggen. De bank wil namelijk een soort van garantie zien en vraagt ieder jaar om de jaarrekening. Zo kan er worden bekeken hoe vermogend je bent. Ook kan de bank dan meer zekerheid eisen als het slechter gaat met je bedrijf. Als het goed gaat met je bedrijf, kan de bank dan juist besluiten om een hogere lening te verschaffen.

Kosten jaarrekening opstellen

Sommige ondernemers stellen zelf een jaarrekening op, maar de meesten laten dit doen door de belastingadviseur of de boekhouder zoals Elce Administraties. Bij grotere bedrijven is het zelfs verplicht dat een accountant de jaarrekening goedkeurt. De kosten van het laten opstellen van een jaarrekening zijn weer afhankelijk van de grootte van je onderneming en de manier waarop je de gegevens levert. Als je je administratie goed bijhoudt in een Excel-bestand, dan heeft je boekhouder een duidelijk overzicht van alle kosten die je het afgelopen jaar hebt gemaakt.

Over admin
Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.