Drop us a line...

Verstuur bericht

Berichten door: admin

Hoe boek je reiskosten in je administratie?

Je administratie bijhouden is voor de meeste zzp’ers niet echt hun hobby. Reiskosten zorgen vaak voor extra hoofdbrekens. Hoe boek je die reiskosten precies in in je administratie?Voor je administratie geldt: hoe eenvoudiger, hoe beter. Zeker als het gaat om je reiskosten. Mocht je er niet aan uitkomen na deze tips kunt u hulp vragen aan een boekhouder in Etten-Leur.

Reiskosten aftrekken van je winst

Zakelijke reiskosten vallen onder bedrijfskosten en mag je dus aftrekken van je winst. Reis je met de auto, dan bereken je € 0,19 per kilometer, tenzij je een auto op de zaak hebt. 

Reis je met het openbaar vervoer, dan trek je eerst de BTW af (dat is 6%) en de overige kosten boek je als bedrijfskosten in een aparte post ‘zakelijke reiskosten’.

 

Tip: Betaal je reiskosten altijd van je zakelijke rekening, bewaar bonnetjes en hou een agenda bij, zodat je voor de Belastingdienst kunt aantonen dat het zakelijke reizen waren.

Ook abonnementskosten voor bijvoorbeeld een Greenwheels-huurauto en OV-fiets kun je inboeken als zakelijke reiskosten, als je die diensten zakelijk gebruikt.

Gedeclareerde reiskosten inboeken

De vergoeding voor reiskosten die je hebt doorberekend aan opdrachtgevers, telt mee als omzet. Let op: over je reiskosten bereken je dus ook BTW, als je BTW-plichtig bent! Welke vergoeding je doorberekent, is overigens aan jou en je opdrachtgever. De vergoeding mag bijvoorbeeld, als je met de auto reist, ook hoger zijn dan de standaard € 0,19 per kilometer.

De reiskostenvergoedingen boek je in je administratie in in een aparte post, bijvoorbeeld ‘vergoeding zakelijke reiskosten’. Is de reiskostenvergoeding hoger dan de werkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld doordat je een vergoeding krijgt op basis van autokilometers, terwijl je in werkelijkheid met de trein reist), dan telt het verschil dus op bij je omzet.

Betaal je OV-kosten één keer per maand

De OV-chipkaart is administratief lastig, omdat je die steeds met een vast bedrag oplaadt (bijvoorbeeld € 20 of € 50) terwijl je daaruit niet kunt opmaken voor welke reizen of opdrachtgevers die kosten zijn gemaakt. Je kunt dat oplossen door via je account op ov-chipkaart.nl een overzicht van reizen te downloaden.

Een slimmere oplossing is om een NS-Business Card aan te vragen. Dat is een zakelijke OV-chipkaart waarmee je op rekening reist. Je hoeft er dus geen saldo op te zetten, je betaalt je ritten achteraf. Dat heeft drie voordelen.

1 Je krijgt maandelijks één overzichtelijke factuur met daarop al je ritten met het openbaar vervoer van de afgelopen maand (ook je ritten per OV-fiets, Greenwheels-huurauto, taxi, etcetera).

2 Het is meteen duidelijk wat de kosten per rit zijn en je kunt gemakkelijk aangeven of een rit ‘zakelijk’, ‘privé’ of ‘woon-werk’ is.

3 Je hoeft geen bonnetjes of kaartjes te bewaren.

 

Je kunt de NS-Business Card gratis aanvragen als je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

 

Wat is een jaarrekening en is het verplicht?

Bijna iedere onderneming is het verplicht om jaarlijks een jaarrekening op te stellen. Het is een financieel overzicht van het afgelopen boekjaar. Het laat in grote lijnen zien wat je dat betreffende boekjaar op financieel gebied met je bedrijf hebt gedaan. Een jaarrekening hoort helemaal aan te sluiten op de administratie, welke weer aansluit op boekstukken, zoals facturen, afschriften en bonnen.

Onderdelen jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit drie onderdelen:
De balans per 31 december van het boekjaar
De winst- en verliesrekening (resultatenrekening van het afgelopen boekjaar)
Een toelichting op beide. De grootte van deze toelichting is weer afhankelijk van het soort onderneming. Bij een kleiner bedrijf bestaat deze toelichting doorgaans uit een beschrijving van de wijze waarop de balans tot stand is gekomen

Voor wie?

Een jaarrekening is bedoeld voor verschillende doelgroepen:
De eigenaar: voor kleine rechtspersonen zijn de lezers de eigenaar zelf en de Belastingdienst
De financiers: sommige ondernemers moeten de jaarrekening afgeven aan de financiers, zoals de bank die de hypotheek voor het bedrijfspand heeft verschaft
Kamer van Koophandel (KvK): ondernemers die een bv hebben, zijn het verplicht om hun jaarrekening bij de KvK te deponeren

Doelen jaarrekening

Voor de meeste ondernemers heeft een jaarrekening twee of drie doelen. Zo kunnen ze een vergelijking maken met andere bedrijven, financiële verantwoording afleggen aan de Belastingdienst en financiële verantwoording afleggen aan externe financiers, zoals banken.
Vergelijking maken met andere bedrijven
Aangezien een jaarrekening een duidelijk overzicht geeft van je financiële situatie, kun je goed zien hoeveel winst en verlies je het afgelopen jaar hebt gemaakt. Verder kun je via een jaarrekening gemakkelijker je eigen onderneming vergelijken met die van anderen. Je kunt dan goed zien hoe andere ondernemingen hun geld hebben besteedt. Ook wordt het je dan duidelijk of je meer winst hebt behaald dan je concurrenten.

De belastingdienst

Iedere ondernemer is het verplicht om financiële verantwoording aan de Belastingdienst af te leggen. Meestal worden de gegevens uit de jaarrekening overgenomen om de winstaangifte inkomstenbelasting voor ondernemers in te dienen. Deze aangifte bestaat uit een balans en een resultatenrekening.

De bank

Als je geld hebt geleend van een externe financier, zoals de bank, dan moet je hier elk jaar financiële verantwoording aan afleggen. De bank wil namelijk een soort van garantie zien en vraagt ieder jaar om de jaarrekening. Zo kan er worden bekeken hoe vermogend je bent. Ook kan de bank dan meer zekerheid eisen als het slechter gaat met je bedrijf. Als het goed gaat met je bedrijf, kan de bank dan juist besluiten om een hogere lening te verschaffen.

Kosten jaarrekening opstellen

Sommige ondernemers stellen zelf een jaarrekening op, maar de meesten laten dit doen door de belastingadviseur of de boekhouder zoals Elce Administraties. Bij grotere bedrijven is het zelfs verplicht dat een accountant de jaarrekening goedkeurt. De kosten van het laten opstellen van een jaarrekening zijn weer afhankelijk van de grootte van je onderneming en de manier waarop je de gegevens levert. Als je je administratie goed bijhoudt in een Excel-bestand, dan heeft je boekhouder een duidelijk overzicht van alle kosten die je het afgelopen jaar hebt gemaakt.

Ik wil mijn boot verkopen

U bent er klaar mee. Uw sloep ligt meer stil aan de aanlegsteiger of in de stalling dan dat het de golven op het water trotseert. U wilt ‘m verkopen. Maar hoe pakt u dit aan, zodat u een eerlijke prijs ontvangt voor uw boot en zonder dat u uw boot weg doet voor een oneerlijke prijs?

Een schone en goed onderhouden boot

Zorg dat uw boot geen achterstallig onderhoud heeft. Ook al is de prijs ernaar, de koper knapt er echt op af. Het kost u wel wat tijd om een likje verf op de kozijnen te doen, de boot goed schoon te maken en vlekken uit de bekleding te poetsen, maar het komt de verkoopbaarheid absoluut ten goede. Uiteraard zijn er kopers die wel zelf willen klussen, maar de meeste geïnteresseerden hebben liever een sloep of motorboot waar niks meer aan hoeft te gebeuren.

Verkooptip 2: Maak genoeg foto’s van uw boot

Als u zelf een boot, auto of huis wilt kopen, haakt u waarschijnlijk snel af als er te weinig of slechte foto’s van zijn. Zo ook de koper van uw boot. Zorg dus dat u van alle ruimtes en onderdelen van uw boot foto’s maakt. Zowel overzichtsfoto’s als detailfoto’s. Maak foto’s vanuit de hoeken van de ruimte, zodat het groot lijkt.

Verkooptip 3: Een eerlijke prijs voor uw boot

U kunt wel de hoofdprijs voor uw boot willen, maar kopers vergelijken snel en simpel prijzen van vergelijkbare boten op internet. U vist dan achter het net met de verkoop van uw boot. Vraag daarom een realistische prijs voor uw boot. Wat die prijs is, ontdekt u door vergelijkbare boten te zoeken. Hou hierbij in uw achterhoofd dat hoe langer u uw boot niet verkoopt, hoe langer u zelf de kosten heeft voor:

 • Het onderhoud van uw boot.
 • De stalling van uw boot.
 • De verzekering van uw boot.

Verkooptip 4: Uw boot zelf verkopen of uitbesteden

Er zijn drie manieren waarop u uw boot kunt verkopen:

 • Uw boot zelf verkopen.
 • Door een jachtmakelaar zoals Jachtmakelaardij Kappers in te schakelen.
 • Door uw boot aan te bieden aan een partij die boten opkoopt.

Als u besluit zelf uw boot te verkopen, bent u er wellicht veel tijd aan kwijt.Het voordeel van een boot verkopen via een jachtmakelaar is dat u zelf geen tijd kwijt bent aan bezichtigingen en het vermarkten van uw boot.

Wilt u na de verkoop van uw oude boot een nieuwe boot aanschaffen? Dan hebben wij ook nog wat aandachtspunten bij het kopen van een nieuwe boot.

Wat is de Wet langdurige zorg?

Zorg uit de Wet langdurige zorg

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt en in aanmerking komen voor een hulpverlener van Zorgservice Brabant. U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op een van de verschillende vormen van 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. 

Hoe kan ik deze zorg krijgen?

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ. Hoe u een aanvraag voor zorg uit de Wlz kunt doen, hoe het CIZ een aanvraag beoordeelt en wat er daarna gebeurt,

Eigen bijdrage

Iedereen die in Nederland woont of werkt en die is verzekerd voor zorg vanuit de Wlz betaalt hiervoor premie. Hieruit wordt de zorg betaald. (Bijna) altijd betaalt u daarnaast een eigen bijdrage. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. 

Subsidieregelingen

Het CIZ indiceert ook voor twee subsidieregelingen onder de Wlz. Het gaat om de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling en de subsidieregeling ADL-assistentie. Een zorgaanbieder doet meestal de aanvraag voor deze zorg.

Andere zorgwetten

Het kan zijn dat uw gewenste zorg niet vanuit de Wlz, maar vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Jeugdwet wordt geregeld. Bespreek uw behoefte aan zorg daarom eerst met uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Voorbeelden van voorzieningen waarvoor u meestal bij uw gemeente of zorgverzekeraar terecht kunt, zijn:

 • Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer: bijvoorbeeld een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart, collectief vervoer of een taxipas.
 • Aanpassingen aan de woning: als u bijvoorbeeld een traplift of verhoogd toilet nodig heeft.
 • Sociaal leven: ondersteuning bij sociale contacten en vrijetijdsbesteding.
 • Hulp bij opvoeding
Hoe werkt auto configuratie?

Bij de grotere automerken die verkocht worden in Nederland, hebben bezoekers van de website de mogelijkheid, om auto’s de configureren. Misschien heb je dat zelf al weleens gedaan. Auto configuratie speelt namelijk een belangrijke rol bij de aankoop van een auto, het is meestal zelfs doorslaggevend, maar hoe werkt auto configuratie eigenlijk? Dat wordt hier verder uitgelegd. 

Wat betekent configureren? 

Configureren wordt voornamelijk gebruikt in de techniek en ICT. Configureren is het samenstellen van een systeem of product door middel van verschillende bouwstenen. Men kan die keuze zelf maken.

Uit welke onderdelen bestaat auto configuratie?

Rotoview Studios is gespecialiseerd in auto configuratie. De benodigdheden die zij gebruiken om auto configuratie toe te kunnen passen zijn: 360 graden draaiplateau, software, website integratie en een High-end camera. Het 360 graden draaiplateau is handig en wordt gebruikt voor 360 graden in beeld brengen van de auto. Met de high-end camera worden de foto’s genomen. Deze camera kan verbonden worden met je pc. Wanneer je dan foto’s maakt staan ze gelijk op je computer. Via hier worden deze foto’s gelijk verstuurd naar je bedrijfswebsite. Ook is deze high-end camera van zeer goede kwaliteit, dat zie je meteen terug aan het beeld op je website. Niet alleen het beeld en de software wordt verzorgd op je website. Rotoview Studios zorgt ook voor een complete website integratie, waardoor je website er net zo professioneel uit kan zien als die van de grote autodealers in Nederland.

Wat zijn de voordelen van auto configuratie?

Het is zowel perfect voor de klant als voor het autobedrijf. Het zorgt ervoor dat de klant een professionele indruk van het autobedrijf krijgt. Ook weet de hoeft de autodealer niet meer te vragen naar eventuele extra pakketten of accessoires, omdat de klant zelf alle mogelijkheden heeft bekeken over waar zij wel en geen gebruik van willen maken, om voor hen de juiste auto te creëren die binnen het budget past.  

 

Leren op de werkplek: hoe pak je dit aan?

We leven in een tijd waarin alles vliegensvlug gebeurt en de ontwikkelingen nauwelijks nog bij te houden zijn. Echter, als bedrijf of organisatie is dit zeker van belang. Nu is het zo dat je werknemers hier ook van op de hoogte moeten zijn. Hoe los je dit op? Werkplekleren! Lees gauw verder voor meer informatie hierover.

Strategie en analyse

Wat is werkplekleren nou precies? Werkplekleren houdt voornamelijk in dat je letterlijk leert op het werk. Bijvoorbeeld over de nieuwste theorieën of manieren om bepaalde programma’s toe te passen, maar ook om probleemoplossingen te implementeren. 

Dit werkt volgens het een methode genaamd 70 20 10 leren. Dit houdt in dat de werknemers voor 70% leren door te werken, voor 20% leren door feedback te krijgen en door coaching, en voor 10% leren door training zoals we dat gewend zijn.

Nu vraag je je zeker af waarom leren op de werkplek belangrijk is? Ten eerste is het belangrijk dat de medewerkers kennis kunnen vergaren wanneer mogelijk en op het werk is dat binnen handbereik. Daarnaast wordt hiermee het belang van leren op de werkplek benadrukt. Niet alleen leert men sneller en beter door op de werkplek zelf te leren, maar ook is het mogelijk om zo feedback te krijgen bij eventuele vragen en tekortkomingen.

Dit project zorgt er namelijk voor dat je als bedrijf het budget hiervoor kunt besteden zodat de werknemers effectiever aan de slag kunnen door de kennis die ze op kunnen doen.

Ontwerp werkplekleren

Echter, kun je het niet zomaar implementeren in je bedrijf of organisatie. De medewerkers moeten hier namelijk mentaal op voorbereid worden, maar ook vereist dit een verandering in het gedrag.

Wat kun je hieraan doen? Ten eerste kun je het huidige bedrijfscultuur analyseren. Wat is de situatie nu en hoe wil je het hebben in de toekomst? Hoe kunnen de werknemers hieraan bijdragen? Vervolgens kun je een communicatieplan opzetten zodat je het allemaal op een rijtje hebt en uiteindelijk het traject kunt starten.

Wat overigens ook belangrijk is, is dat het technisch gezien in orde moet zijn. Het is namelijk handig voor iedereen als het leerprogramma overal te openen is, zoals op tablets, smartphones, laptops en noem het maar op.

 

Bron: https://xprtise.com/ 

Excel Training om slimmer te werken

Excel is sinds de jaren 90 de meest populaire software om spreadsheets te maken. Om de basis van Microsoft Excel te leren heb je in principe geen aparte Excel training nodig. Met wat hulp van Google kun je al snel een tabel maken en daar bewerkingen op doen of de waarden weergeven in een grafiek. Zo maak je vrij eenvoudig een kasboek of een staaf diagram met de temperatuur in je tuin die je dagelijks meet. Ook het automatisch inkleuren van de cellen op basis van de waarden in de cellen is eenvoudig. Via allerlei online tutorials kun je veel leren, zo lang je weet waar je naar zoekt. Het nadeel van online uitzoeken hoe het werkt, is dat het veel tijd kost. Wil je slimmer werken met Microsoft Excel? Dan kun je beter een training volgen.

Excel training om sneller te leren
Als je een Excel training volgt, zul je door ervaren trainers begeleid worden. Zij zijn door de wol geverfd en kennen alle ins and outs van Excel. Afhankelijk van het doel waarvoor je Excel wilt gebruiken, kun je een specifieke training volgen. Moet je in je dagelijkse werk grote hoeveelheden ruwe data analyseren, dan is het handig om te leren hoe je data omzet naar Excel kolommen en hoe je de data met een macroautomatisch kunt bewerken. Nu doe je dit misschien allemaal handmatig om je niet weet hoe je dit kunt automatiseren in Excel. Na de training kun je de ruwe data veel sneller omzetten in een professionele spreadsheet met trend-line grafieken of zogenaamde pie charts.

Programmeren in Excel
Als je alles uit Exel wilt halen wat erin zit, dan kun je ook een training volgen die zich richt op het programmeren van specifieke functionaliteit in Excel. Programmeren gaat nog een stapje verder dan werken met macro’s. Om zelf te programmeren gebruik je Visual Basic for Applications (VBA). Dit zit standaard in Excel en het geeft je oneindig veel mogelijkheden om bijvoorbeeld een user interface aan de spreadsheet toe te voegen. De macro’s die je opneemt worden in feite in VBA opgeslagen. Als je hebt geleerd hoe VBA werkt, kun je zelf macro’s schrijven. Door zelf functionaliteit maken in Excel werk je slimmer en efficiënter.

 

Het volgen van een VCA Basis cursus

Veel mensen zijn tegenwoordig geïnteresseerd in het behalen van het VCA Basis diploma. Het betreft hier een diploma welke aantoont hoe er niet alleen veilig, maar ook duurzaam kan worden gewerkt. In het merendeel van de gevallen is het zo dat u over een VCA Basis diploma dient te beschikken wanneer u voor een aannemer gaat werken. Dit lijkt in de praktijk behoorlijk vervelend te zijn. Veel mensen vrezen namelijk dat ze voor het behalen van dit diploma een lange cursus moeten volgen. Dat is gelukkig niet het geval, integendeel. Het is zelfs zo dat er op de markt speciale dagcursussen zijn terug te vinden die u kunnen helpen om de VCA Basis te kunnen behalen. In ieder geval, wilt u hier graag meer over te weten komen? Lees dan snel verder en ontdek de informatie hier op deze pagina!

Wat maakt VCA Basis zo belangrijk?

Op moment van schrijven is het zo dat naar verwachting meer dan 1,5 miljoen medewerkers over een VCA diploma beschikken. Bovendien geldt ook nog eens dat er ruim 15.000 bedrijven zijn gecertificeerd. Er kan in de praktijk worden vastgesteld dat steeds meer ondernemingen van hun medewerkers eisen dat ze over een VCA diploma beschikken. Indien u in het bezit bent van de VCA Basis kunt u ten opzichte van uw nieuwe werkgever duidelijk maken dat u over de basiskennis beschikt welke is vereist om in een risicovolle omgeving op een veilige manier werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dat is echter niet alles. Als houder van het VCA Basis diploma heeft u namelijk ook nog eens alle vereiste kennis in huis op vlak van wet- en regelgeving. Daarnaast weet u ook hoe gevaarlijke handelingen en situaties te herkennen en kunt u er preventieve maatregelen tegen nemen.

Welke onderwerpen komen aan bod tijdens een VCA Basis cursus?

Het spreekt voor zich dat veel mensen die op het punt staan om een VCA Basis cursus te volgen zich de vraag stellen welke onderwerpen er nu precies allemaal behandeld worden. De Basisveiligheid VCA onderwerpen werden allen uitgewerkt vanuit het oogpunt van de uitvoerende medewerker. Dit zorgt er in de praktijk voor dat u door het volgen van een VCA Basis cursus de basis leert van niet alleen veilig, maar ook gezond werken. Ook hoe bepaalde werkzaamheden voor te bereiden en ze vervolgens uit te voeren komt uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt er tijdens het volgen van een VCA training eveneens duidelijk gemaakt hoe u om kunt gaan met specifieke gevaren en hoe te handelen bij met name incidenten en noodsituaties. Dit alles maakt het volgen van een VCA Basis cursus erg interessant.

Kan een VCA Basis cursus ook online worden gevolgd?

De VCA Basis cursus kan op heel wat verschillende manieren worden gevolgd. Wanneer u liever geen klassikale cursus wenst te volgen is het ook altijd een mogelijkheid om te kijken in de richting van een online B-VCA cursus. In dit geval wordt er doorgaans gewerkt met honderd procent praktijkgerichte filmfragmenten gecombineerd met een groot aantal oefenvragen. Let op, de doorlooptijd van een online VCA Basis cursus duurt eigenlijk even lang als de klassikale variant. Dit betekent dat u ook hier ongeveer acht uur tijd voor zult moeten voorzien.

Redenen om je auto te laten wrappen

Je kan veel aan je auto veranderen om een totaal andere look te krijgen, denk maar eens een aanpassingen aan het carrosserie, nieuwe velgen maar zeker ook aan een complete autowrap. Het laten wrappen van je auto komt in Nederland steeds vaker voor, er ontstaan ook steeds meer gespecialiseerde bedrijven die dit snel en netjes voor je kunnen doen. Het wordt door de specialisten niet aangeraden om zelf je auto te gaan wrappen, tenzij het kleine onderdelen zijn waar fouten niet zo erg zijn zoals bij een autospiegel. Er zijn een boel redenen waarom wrappen de moeite waard kan zijn, waarom moet jij je BMW, Fiat of Tesla laten wrappen?

Compleet nieuwe look

Hebben we eigenlijk al benoemd maar dit is natuurlijk voor veel mensen de voornaamste reden om hun auto te laten wrappen, het zorgt snel voor een compleet nieuwe look van je auto. Of je de carrosserie nou compleet laat wrappen, bepaalde delen of juist alleen je velgen. Je hebt veel mogelijkheden op dit gebied en dat het snel en goed gedaan kan worden door de specialisten draagt hier ook aan bij. 

Het beschermd de onderliggende lak 

Dit is ook gelijk een groot voordeel voor je auto, een kwalitatief goede wrap wordt namelijk gemaakt van hard vinyl waardoor het gelijk een beschermende functie voor de onderliggende laklaag is. Dit zorgt er dus voor dat opspattende steentjes geen schade kunnen veroorzaken op de lak, waardoor de auto ook beter zijn waarde behoudt ivm een potentiële toekomstige verkoop. 

Extra promotie voor je bedrijf

Het laten wrappen van je auto kan ook voor je bedrijf goed werken, vaak wordt dit gedaan door een logo of andere onderdelen van de huisstijl op de auto of bus te laten plakken. Wanneer je er dus mee rond gaat rijden 

Het is gemakkelijk eraf te halen

Wanneer een wrap op de juiste manier is aangebracht, horen ze ook makkelijk van de auto afgehaald te kunnen worden. Kwalitatief goede wraps laten geen lijmresten achter waardoor de lak niet perse opgepoetst hoeft te worden, wraps van mindere kwaliteit doen dit vaak wel en dit kan zelfs voor schade aan de lak zorgen. 

Bij EBC Golfkarton kunt u de beste kartonnen dozen aanschaffen

EBC Golfkarton is een succesvol bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en leveren van golfkarton. Dit is dus ongetwijfeld de beste optie voor kartonnen dozen aanschaffen. Bepaal helemaal zelf de grootte, opdruk en vorm van de dozen en profiteer van de uitstekende service van EBC Golfkarton. Benieuwd naar de mogelijkheden? Lees dan gauw verder.

Hier kunt u allerlei kartonnen dozen aanschaffen

 • Bij EBC Golfkarton kunt u kartonnen dozen aanschaffen, die u vervolgens helemaal zelf kunt personaliseren. We hebben voor het gemak een overzicht gemaakt van de verschillende mogelijkheden die u heeft om geheel naar eigen wens een doos te ontwerpen:
 • Kies de vorm. U begint met het kiezen van het soort doos dat u wilt laten ontwerpen. Dit hangt natuurlijk volledig af van het doel van de verpakking. De vorm kan verschillen van een simpele kartonnen doos zoals we die allemaal kennen tot bijvoorbeeld een mooie geschenkverpakking voor bierflesjes. U kunt echt allerlei soorten kartonnen dozen aanschaffen.
 • Vervolgens is het tijd om het materiaal te kiezen. Niet elke papieren verpakking is hetzelfde en u kunt kiezen uit verschillende diktes, een gladde of een ruwe buitenkant, enzovoort.
 • Tot slot kunt u het ontwerp kiezen. Het komt vaak voor dat mensen kartonnen dozen aanschaffen met daarop het bedrijfslogo gedrukt, maar dat hoeft natuurlijk niet. Het kan ook een leuke tekst, plaatje of iets dergelijks zijn. De keuze is geheel aan u.

Zodra u tevreden bent over het ontwerp dat u heeft bedacht, kunt u de kartonnen dozen gaan aanschaffen. Het kan natuurlijk zo zijn dat u maar één doos nodig heeft, maar EBC Golfkarton beschikt ook over de mogelijkheden om duizenden dozen voor u te bedrukken.

Vraag advies

Het maken van een eigen ontwerp voor de kartonnen dozen die u wilt aanschaffen is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Niet iedereen is zo creatief aangelegd en het is dan ook niet gek als u een beetje hulp nodig heeft. Daarom biedt EBC Golfkarton u de mogelijkheid om een afspraak te maken met een van hun experts. Dit zijn mensen met jarenlange ervaring die precies weten hoe ze uw wensen om kunnen zetten in een prachtig ontwerp. Zij nemen de tijd om met u te bespreken wat de mogelijkheden zijn en hoe die het beste toegepast kunnen worden op uw situatie. Zo kunt u de kartonnen dozen gerust aanschaffen en weet u zeker dat het eindresultaat helemaal is zoals u het wilt.

Vragen of opmerkingen

Wilt u graag kartonnen dozen aanschaffen bij EBC Golfkarton, maar heeft u eerst nog een vraag over de service? Neem dan gerust contact op met de klantenservice. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden. De klantenservice is te bereiken via 0174 – 648 235. U kunt er ook voor kiezen het contactformulier op de website in te vullen. U krijgt dan binnen enkele werkdagen een reactie.