Drop us a line...

Verstuur bericht

outplacementbureau

Waarom kiezen voor een uitzendbureau?

Er zijn verschillende manieren om op zoek te gaan naar een baan of om de juiste persoon te vinden voor een nieuwe functie. Een van die manieren is het inzetten van een uitzendbureau. We vertellen in dit artikel waarom het voordelig is om te kiezen voor een uitzendbureau. 

Voor werknemers & werkgevers

Een uitzendbureau is de tussenpersoon tussen de werkgever en de werknemer. Hierbij moet het uitzendbureau de vacature invullen door een werkzoekende met het juiste profiel aan te nemen. Deze persoon wordt dan in eerste instantie nog betaald door het uitzendbureau. Wanneer de werkgever tevreden is over de werknemer kan er een contract worden aangeboden. Mocht je binnen een hele specifieke branche op zoek zijn naar de juiste persoon. Dan kun je er ook voor kiezen een uitzendbureau in te huren met de juiste specialisatie. Zo kun je bij vakmasters Goes terecht voor de juiste mensen in de bouw. 

Hoe vindt een uitzendbureau de juiste persoon? 

Bedrijven krijgen zelf niet altijd hun vacatures gevuld. Daarom schakelen ze vaak de hulp in van een uitzendbureau. Dit is vooral voor de werkgever in veel gevallen een tijdbesparende manier waar ze behoorlijk wat geld voor over hebben. Een uitzendbureau kan hierbij beide partijen tevreden houden. Namelijk door het vinden van een exacte match tussen werknemer en werkgever. Een werkzoekende heeft een nieuwe baan die bij hem of haar past en de werkgever ziet zijn vacature worden ingevuld. 

Laat een uitzendbureau voor je zoeken

Ben je onlangs afgestudeerd en heb je moeite met het vinden van de juiste baan? Dan kun je ook dus een uitzendbureau de juiste baan voor je laten zoeken. Het uitzendbureau kan je vervolgens naar een bedrijf doorsturen zodra jouw profiel overeenkomt met de vacature. Wanneer je het naar je zin hebt en ook presteert kun je zomaar eens een vast contract aangeboden krijgen. 

Ontslagbrief ontvangen?

Wanneer je van je werkgever een ontslagbrief ontvangt moet er een goede gegronde reden voor het ontslag zijn. Je kunt namelijk niet zo maar ontslagen worden. Er zijn verschillende manieren waarop je ontslagen kan worden. Je kunt een ontslagbrief ontvangen in de vorm van een vaststellingsovereenkomst, ontslag op staande voet, een ontbindingsverzoek of in de vorm van een ontslagvergunning

Ontslag op staande brief

Wanneer u een ontslagbrief ontvangt waarin staat dat u  op staande voet wordt ontslagen, kunt u het beste direct naar een ontslag advocaat of -jurist gaan. Een kantonrechter accepteert namelijk nooit zo maar ontslag op staande voet. Wanneer je je kansen op een ww-uitkering wilt blijven behouden is het noodzakelijk om dit ontslag zo snel mogelijk aan te vechten. Wacht dus niet te lang bij het inschakelen van rechtshulp, want als je min of meer zwijgend met uw ontslag instemt, dan heb je dus ook geen recht op een ww-uitkering. Bij veel gevallen waar mensen zonder ontslaghulp zelf de procedure aangaan gaat het mis, omdat er ook emoties in het spel komen kijken, waardoor je al snel verkeerde uitlatingen doet.

Vaststelingsovereenkomst

Je kunt van je werkgever ook een ontslagbrief krijgen in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Hierbij is de werkgever afhankelijk  van jou en of je met het ontslag wilt instemmen. Je bent in dit geval niet verplicht om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Voordat je gaat tekenen, moeten er veel zaken ondertekend worden. Hierbij kun je denken aan het veilig stellen van je WW-rechten, of je een ontslagvergoeding ontvangt en hoe je kansen op ander werk zijn.

 

 

Bijscholing

Bij een outplacement traject wordt er vaak een outplacementbureau ingeschakeld om een personeelslid te helpen om een andere baan te vinden. Als de desbetreffende persoon een nieuwe baan zoekt in een andere sector of misschien tekort komt in vaardigheden, kan het zijn dat het outplacementbureau een handje helpt met de bijscholing. Zij zoeken dan een geschikte opleiding die de werknemer kan helpen bij het vinden van een baan. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een systeembeheerder of een netwerkbeheerder bij een accountantskantoor niet meer geschikt is voor de functie en er wordt gezocht naar een andere functie door het outplacementbureau. De systeembeheerder kan bijvoorbeeld opgeleid zijn om met bepaalde systemen te werken. Als hij dan bij een ander bedrijf met een ander systeem moet werken is het verstandig om een IT Cursus te volgen om de kennis wat bij te spijkeren. Deze opleidingen kan men in opleidingscentra doen, maar de opleidingen zijn ook online te volgen zoals bij icttrainingen.nl bijvoorbeeld.

Arbodienst

Een bedrijf of een werkgever kan een arbodienst in dienst nemen om te helpen bij het opstellen en uitvoeren van arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid.

De arbodienst beschikt over een dusdanige specifieke deskundigheid betreffende de wettelijke arboverplichtingen die een werkgever meestal niet heeft.De arbodienst neemt taken van de werkgever en geeft advies op het gebied van:

-verzuimbegeleiding

-arbeidsomstandigheden

-reintegratiebegeleiding

-risico-inventarisatie en -evaluatie

Het inhuren van een arbodienst is niet wettelijk verplicht, arbodiensten hebben ook geen relatie met de Nederlandse overheid en zijn commerciële bedrijven.

Waarom een outplacementbureau inschakelen?

Niet alleen is het voor een werknemer een nare ervaring om ontslagen te worden, ook voor een werkgever is het een heftig traject. Je ontslaat je werknemers immers niet zomaar, maar wilt ze wel begeleiden naar een nieuwe functie buiten het bedrijf. Om werkgevers te ondersteunen kan er een outplacementbureau ingeschakeld worden bij een (dreigend) ontslag. Op deze wijze verlopen alle aspecten van de outplacement voor zowel de werkgever als de werknemer volgens het boekje. De ontslagen werknemer komt in een situatie terecht die voor hem of haar helemaal nieuw is, en daarom is het des te fijner om met bekwame professionals samen te werken die op een dagelijkse basis te maken hebben met alles wat bij een ontslag komt kijken.

Een outplacementbureau heeft een uitgebreid takenpakket; van psychische begeleiding tot hulp bij het solliciteren en het afhandelen van de administratie die komt kijken bij een ontslag en outplacement. Niet alleen vanuit het oogpunt van de ontslagen werknemer, maar de werkgever wordt ook ondersteund. Dat is dan ook dé reden om een outplacementbureau in te schakelen. Administratief ligt duidelijk vast hoe je een ontslag af moet handelen, maar hoe ga je als werkgever om met een gekwetste of boze werknemer?

Waarom een outplacementbureau inschakelen?

Niet alleen is het voor een werknemer een nare ervaring om ontslagen te worden, ook voor een werkgever is het een heftig traject. Je ontslaat je werknemers immers niet zomaar, maar wilt ze wel begeleiden naar een nieuwe functie buiten het bedrijf. Om werkgevers te ondersteunen kan er een outplacementbureau ingeschakeld worden bij een (dreigend) ontslag. Op deze wijze verlopen alle aspecten van de outplacement voor zowel de werkgever als de werknemer volgens het boekje. De ontslagen werknemer komt in een situatie terecht die voor hem of haar helemaal nieuw is, en daarom is het des te fijner om met bekwame professionals samen te werken die op een dagelijkse basis te maken hebben met alles wat bij een ontslag komt kijken.

Een outplacementbureau heeft een uitgebreid takenpakket; van psychische begeleiding tot hulp bij het solliciteren en het afhandelen van de administratie die komt kijken bij een ontslag en outplacement. Niet alleen vanuit het oogpunt van de ontslagen werknemer, maar de werkgever wordt ook ondersteund. Dat is dan ook dé reden om een outplacementbureau in te schakelen. Administratief ligt duidelijk vast hoe je een ontslag af moet handelen, maar hoe ga je als werkgever om met een gekwetste of boze werknemer?

Wat is outplacement nu precies?

Outplacement In Nederland zijn de rechten van werknemers goed beschermd. Je kunt nooit zomaar je baan kwijtraken en als je wel ontslagen wordt, heb je onder veel omstandigheden recht op outplacement. Dit houdt in dat je huidige werkgever je actief gaat helpen bij het verwerken van je ontslag en het vinden van een nieuwe baan.

De psychische kanten van outplacement

Ontslagen worden kan traumatisch zijn. Je werkt al jaren voor dezelfde baas, je bent gewend aan je vaste contract en nu moet je opeens weer de arbeidsmarkt op en bedenken op wat voor functies je wilt solliciteren. Dit heeft vaak een heftige psychische impact en bij een outplacement wordt ook hier rekening mee gehouden. Je krijgt begeleiding en je leert wat je sterke punten zijn en in wat voor soort functie jij je goed voelt.

Voordelen van outplacement

Het is niet leuk om ontslagen te worden. Maar als de outplacement goed geregeld wordt kun je er zelfs op vooruit gaan! Je wordt immers niet zomaar aan je lot overgelaten. Tijdens het traject verken je de hele arbeidsmarkt en zo kan het zijn dat je in een compleet andere branche terecht komt, waar je veel beter functioneert dan bij je oude baan.

Hoe wordt outplacement geregeld?

Ontslag is voor alle betrokken partijen een lastig proces, daarom is het belangrijk dat het outplacement traject zowel voor de werkgever als de werknemer goed verloopt. De meeste outplacement programma’s hebben dezelfde vaste onderwerpen; opvang en psychologische ondersteuning om het trauma van het ontslag te verwerken, bepalen in welke branche naar werk gezocht wordt en wat de competenties van de ontslagen werknemer zijn, verkennen van de arbeidsmarkt, leren van specifieke technieken om te solliciteren, een blijvende ondersteuning tijdens het zoeken, advies bij het onderhandelen van een nieuw contract en er wordt er ook contact gehouden als de werknemer begint op zijn of haar nieuwe werkplek.

Omdat dit een intensief traject is dat om veel specialistische kennis vraagt, moet je bekwame mensen hebben om de Outplacement in goede banen te leiden. Grote bedrijven hebben soms zelf de juiste kennis en kunde in huis, maar veel andere bedrijven hebben zelden of nooit met outplacement te maken. Omdat het traject wel goed moet verlopen, kan een bedrijf er dan voor kiezen om een outplacement bureau in de arm te nemen. Deze bureaus hebben ervaring met alle aspecten van outplacement, waardoor het ontslag voor de werknemer en de werkgever een minder ingrijpende gebeurtenis wordt.

Outplacement op de nieuwe manier!

Outplacement is het professioneel begeleiden van mensen die al dan niet gedwongen zijn hun loopbaan ergens anders te vervolgen.  De nieuwe manier van outplacement combineert traditionele persoonlijke begeleiding met de mogelijkheden van het internet.

Social Media Doordat internet steeds populairder wordt dienen outplacementbureaus zich ook aan te passen aan deze tijd. Je moet tegenwoordig wel op het internet gaan om werk te vinden en om zelf gevonden te worden. Steeds meer van belang worden dus sociale media, blogs en ga zo maar door. Deze nieuwe tools maken het gebruik van internet anders en daar dient dan ook zeker aandacht aan te worden besteed. Door internet is de arbeidsmarkt namelijk steeds transparanter, voor beide partijen: de werkzoekenden en werkgevers.

De nieuwe werkwijze van outplacementbureaus behelst dus vooral het zorgen voor het benutten van de kansen op het internet. Kandidaten kunnen dus zelf hun omgeving op het internet bexefnvloeden en op die manier blijft er voor de outplacementbureaus meer tijd over om hen persoonlijk te begeleiden.  Op het internet kun je je eigen identiteit naar voren laten komen en interactief met bedrijven omgaan. Dit is dan ook aan de kandidaten de taak. Het benutten van social media kan het netwerk vergoten en positioneert de kandidaat in de arbeidsmarkt op korte én lange termijn. Personal Branding is hierbij het sleutelwoord.

Een op drie ambtenaren vreest ontslag

Onzeker Ongeveer een derde van de ambtenaren is bang zijn of haar baan te verliezen. Vooral de ambtenaren die werken bij een zelfstandig bestuursorgaan zijn bang, de helft hiervan houd er rekening mee binnenkort ontslagen te worden.

Deze resultaten komen uit een onderzoek die Public Mission heeft uitgevoerd in samenwerking met het opleidingsinstituut ROI. Ook de sfeer op het werk wordt op deze manier slecht en de verwachting dat de taken en verantwoordelijkheden van de ambtenaren gaan veranderen zorgt voor onrust.

Doordat het kabinet van Rutte ongeveer x806.5 miljard wilt gaan bezuinigen in de publieke sector is de onrust versterkt. Minister Donner geeft aan te begrijpen dat deze bezuiniging onrust met zich meebrengt, het is immers onduidelijk war de klappen gaan vallen. Niet alleen in het belang van ambtenaren dient er zo snel mogelijk duidelijkheid te komen maar ook de overheid als werkgever dient duidelijkheid te worden verschaft.

Indien er in een bedrijf of instantie veel onrust heerst kan dit er toe leiden dat er uiteindelijk meer mensen ontslag nemen dan dat er uiteindelijk weg zouden moeten. Indien er met ontslag wordt bedreigd heb je vaak recht op outplacement. Dit is een goede begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe baan of andere carrièrekansen.