Drop us a line...

Verstuur bericht

outplacementbureau

Outplacement op de nieuwe manier!

Outplacement is het professioneel begeleiden van mensen die al dan niet gedwongen zijn hun loopbaan ergens anders te vervolgen.  De nieuwe manier van outplacement combineert traditionele persoonlijke begeleiding met de mogelijkheden van het internet. Social Media Doordat internet steeds populairder wordt dienen outplacementbureaus zich ook aan te passen aan deze tijd. Je moet tegenwoordig wel…

lees meer
Een op drie ambtenaren vreest ontslag

Onzeker Ongeveer een derde van de ambtenaren is bang zijn of haar baan te verliezen. Vooral de ambtenaren die werken bij een zelfstandig bestuursorgaan zijn bang, de helft hiervan houd er rekening mee binnenkort ontslagen te worden. Deze resultaten komen uit een onderzoek die Public Mission heeft uitgevoerd in samenwerking met het opleidingsinstituut ROI. Ook…

lees meer
Protest van interim-ambtenaren tegen ontslag

Het ministerie van EL&I wil tijdelijke medewerkers van AgentschapNL (AgNL) bij een reorganisatie op straat zetten. De interim-ambtenaren protesteren tegen het ontslag waarbij het ministerie de medewerkers zonder sociaal plan op straat wil zetten. De medewerkers zijn niet direct bij AgNL in dienst, ze werkten namelijk via het payrollbedrijf CapitalP. De vakbond vindt echter wel…

lees meer
Hogere outplacementactiviteit in Belgie dankzij Opel en Carrefour

In ons zuiderbuurland is de activiteit in de outplacementsector in het afgelopen jaar flink toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van de sectorfederatie van de rekruteringsbedrijven Federgon. Afgelopen jaar namen 17.749 mensen aan outplacement-begeleidingsprojecten deel. Dat is in verhouding met het voorgaande jaar een stijging van veertien procent. Volgens Federgon is deze stijging volledig te wijten…

lees meer
Motivatie op de werkvloer

In de economische crisis is er een hoop veranderd en de motivatie van werknemers is vaak onzichtbaar veranderd. Veel ontslagen creëert een hoop onzekerheid en de motivatie kan daardoor behoorlijk afnemen. Toch zijn er mogelijkheden om de motivatie en prestaties van werknemers te doen veranderen en daarbij te verhogen. Maslow Het belangrijkste model welke gebruikt…

lees meer
Meldingsplicht bij gedwongen ontslag uitgebreider

Ministerraad De Ministerraad heeft, naar aanleiding van een voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ingestemd met een plan om de meldingsplicht bij gedwongen ontslag uit te breiden. Als gevolg van deze wijziging op de Wet melding collectief ontslag zal een werkgever verplicht worden bij een ontslag van twintig of meer werknemers een…

lees meer
Tips voor je Curriculum Vitae

Je CV (Curriculum Vitae) is een van de belangrijkste reden voor een werkgever om iemand uit te nodigen voor een gesprek. Daarom is het ook zo belangrijk om je CV goed op orde te hebben.   Hier wat tips voor als je je CV gaat maken: Wees realistisch, verzin geen dingen maar zorg er wel voor…

lees meer
Een Gouden Handdruk

Gouden handdruk Een Gouden Handdruk is een soort van schadevergoeding  voor een werknemer die ontslagen is. Het is een teken van waardering van de loyaliteit, gederfde inkomsten en een gemis aan pensioenopbouw. Een  ontslagvergoeding is hetzelfde als een Gouden Handdruk. Een gouden handdruk ontvangen is niet erg prettig maar er is vaak toch veel geld…

lees meer
Plichten van werkgever bij ontslag

Om uw ontslag aan te vechten en om een financiele vergoeding te krijgen moet u vaak heel wat moeite doen. Het is mogelijk dat u daarbij in de fout gaat, datzelfde geld ook voor uw werkgever. Uw werkgever heeft bepaalde verplichtingen waaraan moet worden voldaan. -Ten eerste kunt u alleen schriftelijk worden ontslagen. -In het…

lees meer