Meldingsplicht bij gedwongen ontslag uitgebreider 10.000 euro boete bij schending relatiebeding via Linkedin na ontslag

Drop us a line...

Verstuur bericht

Motivatie op de werkvloer

In de economische crisis is er een hoop veranderd en de motivatie van werknemers is vaak onzichtbaar veranderd. Veel ontslagen creëert een hoop onzekerheid en de motivatie kan daardoor behoorlijk afnemen. Toch zijn er mogelijkheden om de motivatie en prestaties van werknemers te doen veranderen en daarbij te verhogen.

Maslow Het belangrijkste model welke gebruikt wordt  bij het bepalen van motivatie binnen een organisatie is de piramide van Maslow. Dor de economische malaise wordt de aandacht nu meer en meer verplaatst naar de tweede trede van deze behoeftehiërarchie: zekerheid en veiligheid. Door middel van dit model wordt duidelijk dat werknemers vooral behoefte hier aan hebben.

Het probleem is echter dat motivatie onder druk staat, de onderheid maakt mensen passief en dit gaat ten koste van de groep. Wederzijdse steun, samenwerkingen en bescherming zorgt er voor dat motivatie hoog blijft.  Zonzekerheid over de toekomst is een bron van stress en kan er voor zorgen dat de groep uit evenwicht geraakt.

Dat iemand in de groep ontslagen wordt geeft een negatief beeld, elkaar steunen is het belangrijkste voor motivatie en als er iemand wordt ontslagen lijkt het alsof de hoop voor de groep wordt opgegeven. Achterblijvers kunnen op deze manier in een negatieve spiraal komen waarin zij elkaar ook weer allemaal meeslepen.

Negatieve gevolgen bij ontslag kunnen ook beperkt worden door de achterblijvers duidelijk te maken dat degene echt om noodzakelijke redenen ontslagen is en het overleven van de organisatie op het spel stond maar dat het allemaal goed zal komen door hulp van de achterblijvers. Communiceren is hierbij dus het sleutelwoord.

Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie