Tips voor je Curriculum Vitae Motivatie op de werkvloer

Drop us a line...

Verstuur bericht

Meldingsplicht bij gedwongen ontslag uitgebreider

Ministerraad De Ministerraad heeft, naar aanleiding van een voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ingestemd met een plan om de meldingsplicht bij gedwongen ontslag uit te breiden. Als gevolg van deze wijziging op de Wet melding collectief ontslag zal een werkgever verplicht worden bij een ontslag van twintig of meer werknemers een melding te maken bij de belanghebbende vakbonden. Het maakt hierbij niet uit welke ontslagprocedure men hier voor kiest.

Op dit moment geldt  de meldingsplicht alleen als er een arbeidsovereenkomst via de kantonrechter of het UWV wordt beëindigd. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden valt ook dat straks onder de meldingsplicht. Het wetsvoorstel dient nu nog goedgekeurd te worden door de Raad van State en de precieze tekst van het voorstel wordt pas openbaar als deze wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie