Drop us a line...

Verstuur bericht

HR

Wat doet de arbodienst?

De arbodienst? Dat is een instantie die hulp biedt bij zowel het opstellen als het uitvoeren van beleid dat te maken heeft met de arbeidsomstandigheden alsmede het verzuimbeleid. Om aan de wettelijke Arbo verplichting te kunnen voldoen, is deskundigheid een must. En die deskundigheid ontbreekt vaak nogal eens bij de werkgever. Klinkt goed, maar wat doet een arbodienst dan eigenlijk?

Verzuimbegeleiding en het beperken van de kans op verzuim

De eerste taak die de dienst op zich neemt, is om de werkgevers hulp bieden bij het maken van een arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid.  Om hier invulling aan te kunnen geven beschikt de arbodienst over vier zogenaamde kerndeskundigen in de vorm van een bedrijfsarts, een deskundige op het gebied van veiligheid, een arbeidshygiënist en iemand die zich alles weet van arbeid en organisatie. De belangrijkste taken waarmee deze partij zich bezig houdt zijn verzuimbegeleiding, het beperken van de kans op ziekteverzuim en het beperken van verzuim.

De arbodienst laat een adviesrapport opstellen

Met name vanwege de verzuimbegeleiding die geboden wordt is de arbodienst een begrip geworden bij iedereen die werkt. Het is bij begeleiding van zieke werknemers tegenwoordig verplicht dat de werkgever wordt bijgestaan door een bedrijfsarts. Die arts dient binnen een periode van zes weken een probleemanalyse en advies op te stellen. Daarna kan door de werkgever in samenspraak met de werknemer een plan gemaakt worden voor de terugkeer op de werkvloer.

Twee jaar lang doorbetalen

In het kader van de Wet verbetering poortwachter is een werkgever heden ten dage samen met de werknemer verplicht om zorg te dragen dat een zieke medewerker op zo kort mogelijke termijn en uiteraard verantwoord weer aan de slag kan. Logisch, van de werkgevers wordt immers verwacht dat ze medewerkers die ziek zijn twee jaar lang doorbetalen. Het is voor werkgevers erg belangrijk om te proberen de medewerker die ziek is te laten re-integreren. Doe je dat namelijk niet, dan is de kans aanwezig dat de werkgever ook het derde jaar salaris zal moeten betalen. Om verzuim te voorkomen, dient er een risico inventarisatie en evaluatie gemaakt te worden, iets waarbij een deskundige van de arbodienst hulp kan bieden. Dit kan de arbeidshygiënist, de veiligheidsdeskundige of de ergonoom zijn.

Preventief medisch onderzoek

De dienst helpt ziekteverzuim te voorkomen. In dat kader zijn een aantal zaken overeengekomen; de werknemers moeten vrije toegang hebben tot de bedrijfsarts, zoals de bedrijfsarts alle werkplekken moet kunnen betreden. Voor de werknemers geldt bovendien het recht op een preventief medisch onderzoek. In dat onderzoek moet duidelijk worden of er op een gezonde manier gewerkt kan worden en of de kans bestaat dat er gezondheidsproblemen optreden gedurende de werkzaamheden. Het onderzoek (onder auspiciën van de arbodienst) betreft een digitale vragenlijst met eventueel extra fysieke onderzoeken. Deze onderzoeken worden verricht door een arts van de arbodienst, die overigens soms ook periodiek een dergelijk onderzoek uitvoert. Tijdens het uitbreken van het coronavirus had de arbodienst het druk. Zo was het vaak nauw betrokken bij de ziekmeldingen, lopende re-integratietrajecten en werden er corona testen uitgevoerd. Ook was het actief bij het realiseren van veilige thuiswerkplekken.

Wil jij deze werkzaamheden uitbesteden aan een HR Dienstverlener? Vind de beste arbodienst via HRNavigator.nl!

Alles wat je moet weten over zwangerschapsverlof

Ben je zwanger van je eerste kindje? Dan weet je waarschijnlijk nog niet precies wat je allemaal moet regelen en wat er allemaal bij je zwangerschap komt kijken. Een van de dingen waar je recht op hebt als je zwanger bent is zwangerschapsverlof. Maar hoe moet je dit regelen? En hoe lang duurt het zwangerschapsverlof precies? Het is heel begrijpelijk als je dit allemaal nog niet precies weet. In deze blog vertellen we je een aantal belangrijke dingen die je moet weten over het zwangerschapsverlof.

Hoe lang duurt het zwangerschapsverlof?

Als je zwanger bent, heb je recht op 6 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. Je verlof duurt dus altijd 16 weken in totaal. 4 tot 6 weken voor je uitgerekende bevallingsdatum kun je met verlof gaan. Ga je bijvoorbeeld 5 weken voor je uitgerekende datum met verlof? Dan mag je 1 week optellen bij je bevallingsverlof. Zo heb je altijd minimaal 16 weken verlof, ook als je baby te vroeg of te laat geboren wordt. Als je baby te vroeg geboren wordt, tel je de dagen dat je zwangerschapsverlof korter duurde dan 6 weken op bij je bevallingsverlof. Zo duurt je verlof in totaal alsnog 16 weken. Als je baby te laat geboren wordt, kan het zelfs zo zijn dat je verlof langer duurt dan 16 weken. Je bevallingsverlof gaat namelijk pas in op het moment dat de baby daadwerkelijk geboren is, ook als dit later is dan gepland. Als je 6 weken voor de uitgerekende datum met zwangerschapsverlof gaat en de baby 1 week te laat wordt geboren, heb je in totaal dus 17 weken verlof.

Activiteiten tijdens zwangerschapsverlof

Er zijn verschillende dingen die je kunt doen tijdens je zwangerschapsverlof. Sommige vrouwen zijn het liefst nog heel actief, terwijl anderen juist snel uitgeput zijn. Het is in ieder geval om goed uit te rusten tijdens je zwangerschapsverlof. Probeer voldoende te ontspannen en tijd voor jezelf te nemen. Als de baby geboren is, zul je dit namelijk niet meer hebben! Je kunt bijvoorbeeld geboortekaartjes ontwerpen, babykleertjes wassen, je huis opruimen en je vluchtkoffer klaarmaken. Maar het is ook belangrijk om lekker te ontspannen, een boek te lezen of een hele serie te kijken. Ook kun je een pretecho laten maken als je op tijd met zwangerschapsverlof bent gegaan. Het kan namelijk heel leuk zijn om je baby nog even goed te bekijken voordat hij of zij wordt geboren. Dit is een heel bijzonder moment om samen met je partner mee te maken. Je kunt namelijk echt zien op wie jullie baby gaat lijken. Bij Pretecho&zo kun je een pretecho laten maken in een warme en gezellige sfeer, waardoor je dit moment niet snel zal vergeten!

Zwangerschapsverlof aanvragen

Je kunt je zwangerschapsverlof aanvragen bij je werkgever. Dit moet uiterlijk 3 weken voordat je verlof ingaat gebeuren. Dat wil dus zeggen dat je je verlof uiterlijk 7 weken voor de uitgerekende datum moet aanvragen, aangezien je verlof uiterlijk 4 weken voor die datum ingaat. Je werkgever mag dit verlof niet weigeren en je hebt recht op een uitkering. Meestal vraagt je werkgever de uitkering aan bij het UWV, waardoor jij gewoon betaald krijgt gedurende je verlof.

Zwangerschapsverlof man

Ook de vader van het kindje heeft recht op verlof, namelijk eenmaal het aantal werkuren per week. Vaak komt dit dus neer op 5 dagen. De vader mag zelf bepalen wanneer na de bevalling hij de dagen opneemt, als ze maar wel worden opgenomen binnen 4 weken nadat de baby is geboren.

Veranderingen doorvoeren in een organisatie

Langere tijd een bepaalde koers varen kan zorgen voor rust en stabiliteit, maar het kan ook de groei belemmeren van een organisatie. Het is cruciaal om alert te blijven en ernaar te handelen. Groei komt vaak door verandering, deze twee factoren zijn afhankelijk van elkaar. Binnen een organisatie zit je vast aan bepaalde patronen en denkwijzen. Het is goed voor de ontplooiing wanneer hier regelmatig kritisch naar gekeken wordt. Verandering kan hier een reactie op zijn, maar hoe zorg je ervoor dat de veranderingen goed worden doorgevoerd binnen de organisatie

Verandermanagement

 Aanpassingen stuiten vaak op onbegrip. Over het algemeen houden mensen niet van een omslag, zeker als ze het nut van de aanpassingen niet zien. Dit is gelijk een onderdeel van het verandermanagement, duidelijkheid over de veranderingen. Elk individu heeft behoefte aan duidelijkheid, de mate is bij ieder verschillend. Ook binnen een organisatie is communicatie aanmerkelijk. Niet alleen ten tijde van tegenslag, ook wanneer het goed gaat is kennisgeving nodig.

Veranderingen doorvoeren begint daarom met een uitleg, wat is reden achter de aanpassing? En wat wil de organisatie ermee bereiken? Door deze uitleg zal er al een hoop duidelijk worden. Ook is het goed om van gedachten te wisselen met elk lid binnen de organisatie. Wat zijn de voordelen en nadelen van de veranderingen? En hoe kunnen we dit verbeteren?

Iedereen betrekken bij de verandering zorgt voor een team-gevoel, en dat is een zeer belangrijk onderdeel van verandermanagement. Soms kan het lastig zijn om als organisatie kritisch te kijken naar de wijze van handelen. Hulp vragen aan een onafhankelijk persoon kan dan noodzakelijk zijn, dit is vaak een spannende stap in het proces. Er kan opbouwende kritiek komen op bepaalde methoden, dat kan als pijnlijk worden ervaren. Maar daar komt uiteindelijk wel vaak groei uit voort, mits je iets met de kritiek gaat doen.

Veranderingen gaan soms wat moeilijk en langzaam, maar op den duur leveren ze vaak mooie dingen op binnen de organisatie.

Voordelen van investeren in personeel

Als je investeert in opleidingen en cursussen voor je personeel investeer je in je eigen bedrijf. Je zorgt ervoor dat er binnen je bedrijf meer kennis wordt opgedaan. Met deze kennis kan weer geld worden verdiend. Ook krijgt je bedrijf zo een beter imago en wordt het flexibeler. Wat zijn alle voordelen van investeren in je personeel?

Tevreden klanten

Het eerste voordeel is natuurlijk dat je beter opgeleid personeel creëert. Bijvoorbeeld door het laten volgen van een IT-cursus. Hierdoor zal het werken met technologie sneller en beter gaan. Ook kun je je personeel bijvoorbeeld een training klantvriendelijkheid laten volgen. Dit heeft natuurlijk een positief effect op je medewerkers en dus ook op je klanten. Deskundig personeel betekent tevreden klanten. Dit betekent weer meer omzet voor je bedrijf. Opleidingen betalen voor je werknemers is dus een hele goede investering, voor je personeel en voor je bedrijf.

Gemotiveerd personeel

Dit werkt ook de andere kant op. Als je veel goede opleidingen en cursussen aanbiedt, krijg je als werkgever een goed imago. In bijvoorbeeld de ICT zie je dit ook veel. Voor bedrijven die goede opleidingen bieden, willen veel ICT-ers graag werken. Als je je werknemers kansen biedt, worden ze natuurlijk ook gemotiveerder. Hier wordt de sfeer ook weer fijner door. Nu is ICT natuurlijk wel een vak apart en kan het vrij duur zijn om personeel hierin om te laten scholen. Heb je hier niet het budget voor? Dan kun je je netwerkbeheer uitbesteden aan een goede partij.

Brede inzetbaarheid

Een ander voordeel is dat personeel breder inzetbaar wordt als je ze opleidingen, trainingen en cursussen aanbiedt. Op deze manier hoef je niet elke keer een nieuwe medewerker te zoeken voor een nieuwe functie. Als er iemand weggaat, kun je ervoor kiezen om een ander personeelslid om te laten scholen in plaats van een nieuwe werknemer te zoeken. Ook kunnen je medewerkers zo doorgroeien binnen het bedrijf, zonder dat ze het bedrijf tussentijds moeten verlaten voor een studie. Als je team flexibel is, kun je sneller reageren op veranderingen in jouw vakgebied.

Extra kennis vergaren binnen je bedrijf

Wanneer je personeel binnen je bedrijf up-to-date wilt houden, zal je hierin moeten investeren. Doordat er continu ontwikkelingen zijn op verscheidene gebieden is het noodzakelijk dat de kennis van je personeel ontwikkeld. Dit kan ook zonder nieuwe mensen in dienst te nemen.

ICT gebied

Vooral op het gebied van ICT zijn er veel ontwikkelingen. Vaak kunnen door deze systemen een hoop handelingen binnen het bedrijf worden weggestreept. Bijvoorbeeld het proces van front office naar het logistieke gedeelte gaat tegenwoordig bij vrijwel iedere grote onderneming geautomatiseerd. Daardoor is er behoefte naar de kennis om deze software te kunnen begrijpen. Ook zijn bijvoorbeeld programma’s zoals Microsoft Office bijna ieder jaar voorzien van een update. Een cursus Excel blijft dan ook altijd handig zodat hier soepel mee om kan worden gesprongen.

Online aanbod

Deze IT trainingen worden vaak online aangeboden. Dit moet bijna wel, omdat deze systemen ook vaak updates kennen waardoor nieuwe kennis weer noodzakelijk is binnen de organisatie. Het is handig om een systeem op te stellen waarbij je eenvoudig kan zien, wie welke cursussen succesvol heeft behaald. Daardoor is het gemakkelijk te zien hoeveel kennis er is binnen je bedrijf en of dit voldoende is.

Praktijk

Wanneer het gaat om praktijk is het ook meer geschikt om een cursus te volgen op locatie. Daardoor wordt deze informatie beter opgenomen dan via e-learning.

Werkgever moet ook vrijwillig ontslag aangeven

Werkgevers dienen binnenkort ook de vrijwillige ontslagen te melden. Dit lijkt niet vanzelfsprekend en waarschijnlijk zal dit nog al eens vergeten worden. Toch is het slim dit wel te doen, omdat anders het ontslag teruggedraaid kan worden. Verwacht wordt dat er in 2012 weer veel ontslagen gaan vallen, mede door de economische dip. Zo lijkt het erop dat meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven zal gaan snijden in zijn personeelsbestand. De maatregel dat ook vrijwillige ontslagen bij bijvoorbeeld reorganisaties gaat in vanaf maart.

Op dit moment dienen voorgenomen ontslagen gemeld te worden als er meer dan twintig medewerkers in hetzelfde werkgebied ontslagen worden. Dit wordt dan doorgegeven aan de UWV of de kantonrechter. Ook dient het gemeld te worden bij de vakbonden en de ondernemersraad. Daarbij geldt een wachttijd van een maand. Vrijwillig ontslag telt hierbij nog niet mee, dit is juist wat er gaat veranderen. Ook de vrijwillige ontslagen gaan meetellen voor het aantal van twintig.

Indien er sprake is van gedwongen ontslag is het mogelijk dat de ex-werknemer een compensatie krijgt in de vorm van een ontslagvergoeding danwel een gouden handdruk. Dit is alleen geldig als er sprake is van een niet-vrijwillig ontslag buiten schuld. Natuurlijk dient de financiële situatie in het bedrijf dit toe te laten. Als er sprake is van een ontslagvergoeding is het bijvoorbeeld mogelijk voor de ex-werknemer om een stamrecht BV op te richten. Een goed advies in ieder geval om mee te geven.

HR en Outplacement

In deze tijden van economische crisis lees je vaak in de kranten dat organisaties noodgedwongen dienen te reorganiseren. Vaak dienen de werknemers dan andere functies te bekleden of komen er zelfs functie te vervallen. Dit houd vaak in dat er werknemers ontslagen gaan worden. Een outplacementtraject kan de werknemers begeleiden bij het vinden van een andere baan of het zoeken naar nieuwe doelen in het leven.

Het inzetten van Leiderschap NLP Outplacement kan een werkgever vele kosten en conflicten besparen maar daarnaast is er voor het HR-team ook een rol weggelegd. Er zijn namelijk vele manieren om het outplacementtraject in te gaan. Zo kan alles worden uitbesteed aan een bureau maar kan het ook zo zijn dat de HR-manager deze taken op zich neemt, hiertussen zijn ook nog vele verschillende vormen toe te passen.

Als werkgever heb je dus in principe twee keuzes: je geeft een werknemer een outplacementbudget mee of je houd regie over het traject en ondersteunt de werknemer bij het outplacementtraject. De HR-manager neemt dan de rol van coach over en dient bepaalde trajecten met de werknemer te doorgaan. Het ontslag dient verwerkt te worden, er dient een zelfonderzoek e worden gedaan naar iemand wensen en behoeften, de arbeidsmarkt dient bekeken en uitgepluisd te worden naar de mogelijkheden. Als dit allemaal doorgelopen is dient er een Sollicitatietraining gedaan te worden en kan de werknemer de arbeidsmarkt weer op!

HR-managers; voorkom Burn-Outs!

Omdat het vaak niet makkelijk is om een volledig opgebrande persoon weer helemaal volop aan de gang te krijgen is het erg belangrijk om te proberen burn-outs te voorkomen. Een burn-out wordt veroorzaakt wanneer iemand een lange tijd last heeft van chronische overbelasting. Soms kan deze chronische Hr advies burn out
overbelasting wel jaren aanhouden en de desbetreffende persoon kan er mee door blijven lopen totdat op een dag het zal klappen en deze persoon niet meer in staat is iets te doen.
Als iemand eenmaal echt geklapt is en uit de diagnose blijkt dat er sprake van een burn out is, dan kan deze persoon vaak de kleinste taak niet meer uitvoeren en er kan maar amper beweging in worden gekregen. Het duurt vaak erg lang voor iemand met een burn-out om daarvan te herstellen, soms herstellen mensen er helemaal niet van. Bij bedrijven kunnen burn-outs grote problemen opleveren, omdat deze personen vaak de meest gedreven en ijverige werknemers zijn. Zodra deze persoon dan uitvalt, dan kan dit voor een bedrijf een groot gemis zijn.
Een HR-advies van ons is om burn-outs daarom te voorkomen door goed op enkele symptomen te letten. Als de meest gedreven werknemers ineens regelmatig negatieve opmerkingen begint te maken kan dit een aankomende burn-out betekenen. Als u verschillende symptomen heeft geconstateerd is het het beste om uw werknemer rust te geven en ziek te melden zodat hij/zij de tijd heeft om compleet tot rust te komen.

HR beter meetbaar door nieuwe functie?

Er is een toenemende belangstelling naar het meten van HR-activiteiten, wat bij vele bedrijven lastig tot vrijwel onmogelijk is om waar te maken. Een HR-Advies van Raet, dat recentelijk onderzoek deed onder HR-managers, is dat het invoeren van een nieuwe functie op HR gebied de HR-activiteiten meer meetbaar zou kunnen maken. Uit de studie van Raet blijkt dat vele organisaties de benodigde gegevens wel hebben, maar deze ontoereikend zijn om nuttige prognoses te maken. Volgens Raet zou het invoeren van een nieuwe functie: de HR-controller een goede mogelijkheid zijn om HR-activiteiten beter te kunnen meten. De HR-controller zal zich over het welzijn van de medewerkers kunnen ontfermen, maar ook hoe hij HRM in duidelijke cijfers meetbaar weet te maken. Deze functie zou kunnen bijdragen aan verschillende bedrijfskundige doelen, zo zou de wervingsbehoefte voor de komende jaren preciezer worden voorspeld door gegevens over de opbouw en ontwikkeling van het bedrijf tegen de competentieontwikkeling van de het personeel af te zetten. Daarbij zullen dan wel gegevens over bijvoorbeeld competenties van medewerkers, vacatures en personeelsbegroting en –budget moeten worden vastgelegd. 65% Procent van de ondervraagde HR-managers hebben problemen met het onderbouwen met harde data van de competentieontwikkeling van medewerkers.