image Voor welke bedrijfspanden is een energielabel verplicht? image Haal met glans je diploma dankzij scriptiehulp!

Drop us a line...

Verstuur bericht

Wat doet de arbodienst?

De arbodienst? Dat is een instantie die hulp biedt bij zowel het opstellen als het uitvoeren van beleid dat te maken heeft met de arbeidsomstandigheden alsmede het verzuimbeleid. Om aan de wettelijke Arbo verplichting te kunnen voldoen, is deskundigheid een must. En die deskundigheid ontbreekt vaak nogal eens bij de werkgever. Klinkt goed, maar wat doet een arbodienst dan eigenlijk?

Verzuimbegeleiding en het beperken van de kans op verzuim

De eerste taak die de dienst op zich neemt, is om de werkgevers hulp bieden bij het maken van een arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid.  Om hier invulling aan te kunnen geven beschikt de arbodienst over vier zogenaamde kerndeskundigen in de vorm van een bedrijfsarts, een deskundige op het gebied van veiligheid, een arbeidshygiënist en iemand die zich alles weet van arbeid en organisatie. De belangrijkste taken waarmee deze partij zich bezig houdt zijn verzuimbegeleiding, het beperken van de kans op ziekteverzuim en het beperken van verzuim.

De arbodienst laat een adviesrapport opstellen

Met name vanwege de verzuimbegeleiding die geboden wordt is de arbodienst een begrip geworden bij iedereen die werkt. Het is bij begeleiding van zieke werknemers tegenwoordig verplicht dat de werkgever wordt bijgestaan door een bedrijfsarts. Die arts dient binnen een periode van zes weken een probleemanalyse en advies op te stellen. Daarna kan door de werkgever in samenspraak met de werknemer een plan gemaakt worden voor de terugkeer op de werkvloer.

Twee jaar lang doorbetalen

In het kader van de Wet verbetering poortwachter is een werkgever heden ten dage samen met de werknemer verplicht om zorg te dragen dat een zieke medewerker op zo kort mogelijke termijn en uiteraard verantwoord weer aan de slag kan. Logisch, van de werkgevers wordt immers verwacht dat ze medewerkers die ziek zijn twee jaar lang doorbetalen. Het is voor werkgevers erg belangrijk om te proberen de medewerker die ziek is te laten re-integreren. Doe je dat namelijk niet, dan is de kans aanwezig dat de werkgever ook het derde jaar salaris zal moeten betalen. Om verzuim te voorkomen, dient er een risico inventarisatie en evaluatie gemaakt te worden, iets waarbij een deskundige van de arbodienst hulp kan bieden. Dit kan de arbeidshygiënist, de veiligheidsdeskundige of de ergonoom zijn.

Preventief medisch onderzoek

De dienst helpt ziekteverzuim te voorkomen. In dat kader zijn een aantal zaken overeengekomen; de werknemers moeten vrije toegang hebben tot de bedrijfsarts, zoals de bedrijfsarts alle werkplekken moet kunnen betreden. Voor de werknemers geldt bovendien het recht op een preventief medisch onderzoek. In dat onderzoek moet duidelijk worden of er op een gezonde manier gewerkt kan worden en of de kans bestaat dat er gezondheidsproblemen optreden gedurende de werkzaamheden. Het onderzoek (onder auspiciën van de arbodienst) betreft een digitale vragenlijst met eventueel extra fysieke onderzoeken. Deze onderzoeken worden verricht door een arts van de arbodienst, die overigens soms ook periodiek een dergelijk onderzoek uitvoert. Tijdens het uitbreken van het coronavirus had de arbodienst het druk. Zo was het vaak nauw betrokken bij de ziekmeldingen, lopende re-integratietrajecten en werden er corona testen uitgevoerd. Ook was het actief bij het realiseren van veilige thuiswerkplekken.

Wil jij deze werkzaamheden uitbesteden aan een HR Dienstverlener? Vind de beste arbodienst via HRNavigator.nl!

Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie