Drop us a line...

Verstuur bericht

Posts Tagged : ontslagen bij bedrijf

Uitschelden een reden voor ontslag?

Het komt nog al eens voor dat men op de werkvloer uit zijn of haar slof schiet. Het zijn soms redenen voor de werkgever om destreffende werknemer te ontslaan. Maar mag dit officieel eigenlijk wel? Het antwoord is soms wel en soms niet, het ligt aan de verhouding tussen de werknemer en werkgever.

Praktijkervaring

Een werknemer van een groothandel, was na 10 jarige dienstverband ontslagen nadat hij zijn teamleidster had uitgescholden. De teamleidster ervaarde dit als bedreigend en intimiderend. Volgens de werknemer was de werkverhouding tussen de teamleidster en een groot aantal werknemers al voor een aanzienlijke tijd verstoord. Hij ontkende daarmee ook zijn uitlatingen en vertelde dat het om een ‘woordenwisseling’ ging. Een groep medewerkers hadden vervolgens een petitie ingediend bij de directie van de groothandel, zonder resultaat. Volgens de werkgever waren de fatsoensnormen overschreven en was ontslag dus terecht op zijn plaatst.

Kantonrechter

De kantonrechter keek echter wel naar de petitie en hoewel hij vond dat de werkgever de fatsoensnormen had overschreden, vond hij dat de straf te zwaar was. Dit kwam doordat de verhouding gespannen was, terwijl de werkgever nalatig was om de verhouding te verbeteren. Een ontslag op staande voet hield dan in deze zaak ook geen stand.

Kortom, men kan ontslagen worden indien fatsoensnormen overschreden worden. Daartegenover moet de verhouding tussen werknemer en werkgever wel in orde zijn, zo niet dan moet blijken dat de werkgever in deze zijn best heeft gedaan de verhouding recht te trekken.

 

Wat te doen als er collega’s worden ontslagen?

Tegenwoordig zijn er steeds meer reorganisaties en vallen er steeds vaker ontslagen. Het aantal werkelozen loopt nog steeds op en ook voor de achterblijvers die wel hun baan mogen behouden kan dit erg ingrijpend zijn. Je blijft zelf buiten schot, hoe ga je hiermee om?

Vaak krijgen de overblijvers last van zogenoemd survivors guilt. Je voelt je schuldig omdat er prima mensen en werknemers een ontslagbrief hebben gekregen. Dit is vaak het geval als er werknemers om financiële redenen ontslagen worden. Het gaat hierbij dan niet altijd om het functioneren maar vooral om salaris en de vraag wie er het laatst bij gekomen is en wie geen vast contract heeft.  Vaak valt dan een gezellige groep uiteen en veranderd de sfeer drastisch. Men gaat zich onzeker voelen en iedereen probeert zijn eigen positie binnen het bedrijf te beschermen.

Als achterblijver zit je vaak met veel vragen en er kan een grote onzekerheid heersen. Daarom is het ook zo belangrijk dat je goede inlichtingen krijgt en dat het helemaal duidelijk is wie welke taken op gaat pakken en hoe het werk van de wegvallende collega’s wordt opgevuld. Het is dus erg belangrijk dat je goed communiceert met je collega’s, daarnaast kun je ook bij elkaar steun zoeken.