Drop us a line...

Verstuur bericht

boekhouding

Leeftijd niet van belang bij computervaardigheid

Meer dan 80 procent van alle Nederlanders heeft nu internet in huis. Veel bedrijven en overheidsinstanties gaan er daarom vanuit dat burgers online diensten gebruiken en dat het internet een goed kanaal is. Dit is een misvatting, het is namelijk zo dat iemand die over internet beschikt niet persé op een actieve manier gebruik kan maken van het internet. Daarnaast is ook een verkeerde aanname dat ouderen niet met internet overweg kunnen en jongeren juist wel. Dit blijkt helemaal niet waar te zijn!

boekhouding op de pcUit onderzoek door Universiteit van Twente is gebleken dat de computervaardigheden toenemen naarmate het niveau van de hoogst genoten opleidingen toeneemt. Alle resultaten zijn te lezen in het rapport Digitale Vaardigheden van Nederlanders. In het onderzoek zijn er vier verschillende vaardigheden getest. De beheersing van deze vaardigheden bleek vooral afhankelijk van het opleidingsniveau. Op het vinden en op waarde schatten van informatie en het voordeel behalen van het internet scoren ouderen niet slechter dan jongeren. De opvatting dat ouderen digitaal niet bekwaam zijn klopt dus niet. Ook het verschil tussen mannen en vrouwen is nihil hoewel de vrouwen zichzelf wel erg onderschatten, de man dan weer niet. Ook ouderen hebben minder zekerheid en hebben in werkelijkheid meer bekwaamheid dan zij denken.

De overheid heeft een belangrijke taak omdat deze voor iedereen toegankelijk dient te zijn. Toch is uit het onderzoek gebleken dat dit niet het geval is op het internet. De sites die de overheid beheerd zijn voor de burgers vooral interessant om informatie op te zoeken of een transactie te voltooien. Toch zijn de overheidssites niet zo makkelijk begaanbaar als gedacht. Vaak komen burgers op andere websites uit als zij meer informatie willen of inzicht willen krijgen in hoe de overheidssites werken.

Geschiedenis van het boekhouden

Met name handelaren houden al eeuwen lang een boekhouding bij om hiermee een overzicht van hun uitgaven en ontvangsten te hebben. Met dit overzicht werd het handelaren vergemakkelijkt om een inzicht in de winsten en verliezen te hebben. Tot aan de Middeleeuwen hield men de boekhouding bij op basis van ‘enkel boekhouden’. Bij enkel boekhouden wordt geen gebruik gemaakt van een grootboek, waardoor de balans alleen opgemaakt werd door inventarisatie. Voor het boekhouden werden vele verschillende methodes gebruikt. In Babylonie werd de boekhouding met kleitabletten bijgehouden en het in het Oude Egypte werden papyrusrollen gebruikt.
Het dubbel boekhouden ontstond in de Renaissance in Italie, waarschijnlijk naar aanleiding van de kennis die Marco Polo met zijn reizen naar het Verre Oosten mee naar Europa meenam. De Franciscaner monik Luca Pacioli  publiceerdeboekhoud geschiedenis in 1494 als eerste een beschrijving van het dubbel boekhouden. Doordat elke post op twee rekeningen wordt geboekt kon men eventuele fouten makkelijk achterhalen.
Het dubbel boekhouden is lang omstreden geweest omdat dit voor de meeste bedrijven een manier was om het bedrijfsresultaat achteraf vast te kunnen stellen. De boekhouding werd dan in het einde van het jaar vasgtgesteld.
Tegenwoordig is de boekhouding een wettelijke verplichting voor elke ondernemer. Men kan de boekhouding bijhouden hoe dat gebruikelijk in de branche van de ondernemer gebruikelijk is. Er wordt echter wel altijd een systeem gebruikt dat op dubbel boekhouden is gebaseerd.
Tegenwoordig wordt de boekhouding veelal gevoerd met boekhoud softwarepakketten op de computer. Momenteel zijn de zogenaamde ASP-toepassingen in opkomst, hierbij maakt de boekhouder gebruik van speciale internetapplicaties.

Flexibel boekhouden levert geld op

thuis boekhoudenWie blijft hangen in oude systemen kan vaak een hoop geld mislopen. Iedere ondernemer probeert dan ook vele nieuwe technologieën uit zodat er meer geld overblijft. Toch worden bepaalde investeringen in facturatie en digitalisering niet gedaan, jammer want op die manier kan een hoop tijd en geld uitgespaard worden. Als financieel verantwoordelijk krijg je natuurlijks almaar meer verantwoordelijkheid als het bedrijf een groei doormaakt, de keuze in opties is dan ook groot. Zo kun je tegenwoordig plaats-platform- en toestelafhankelijk de boekhouding doen.

Deze vrijheid bestond een paar jaar geleden nog niet, voor veel bedrijven is dit nog steeds iets ‘nieuws’ waar men de vingers niet aan wilt branden. Toch is het ideaal, je kunt namelijk altijd en overal je werk uitvoeren. Je hebt tegenwoordig hele online omgevingen van Linux, Apple, Android, Windows en ga zo maar door die dit mogelijk maken. Dit maakt onderweg of thuis boekhouden erg makkelijk. Daarnaast kunnen ondernemer en boekhouder online samenwerken wat een hoop tijd scheelt. Er kan daarnaast gewoon constant doorgewerkt worden aan de administratie zonder dat men daarvoor op kantoor dient te zitten. Ontwikkelingen als Chromebook, smartphones en tablets dragen bij aan dit fenomeen.

Welkom

Welkom op boekhouden.blog123.nl

Op dit blog plaatsen we allerlei artikelen omtrent boekhouden. We zullen o.a. de geschiedenis van het boekhouden omschrijven, de huidige vormen van boekhouden en waar u bijvoorbeeld een opleiding boekhouden kunt volgen. Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de verschillende artikelen, dan kunt u uw reactie bij elk bericht plaatsen.