Een stamrecht BV opgericht? En nu? Vernieuwing van toeslagen.nl

Drop us a line...

Verstuur bericht

Leeftijd niet van belang bij computervaardigheid

Meer dan 80 procent van alle Nederlanders heeft nu internet in huis. Veel bedrijven en overheidsinstanties gaan er daarom vanuit dat burgers online diensten gebruiken en dat het internet een goed kanaal is. Dit is een misvatting, het is namelijk zo dat iemand die over internet beschikt niet persé op een actieve manier gebruik kan maken van het internet. Daarnaast is ook een verkeerde aanname dat ouderen niet met internet overweg kunnen en jongeren juist wel. Dit blijkt helemaal niet waar te zijn!

boekhouding op de pcUit onderzoek door Universiteit van Twente is gebleken dat de computervaardigheden toenemen naarmate het niveau van de hoogst genoten opleidingen toeneemt. Alle resultaten zijn te lezen in het rapport Digitale Vaardigheden van Nederlanders. In het onderzoek zijn er vier verschillende vaardigheden getest. De beheersing van deze vaardigheden bleek vooral afhankelijk van het opleidingsniveau. Op het vinden en op waarde schatten van informatie en het voordeel behalen van het internet scoren ouderen niet slechter dan jongeren. De opvatting dat ouderen digitaal niet bekwaam zijn klopt dus niet. Ook het verschil tussen mannen en vrouwen is nihil hoewel de vrouwen zichzelf wel erg onderschatten, de man dan weer niet. Ook ouderen hebben minder zekerheid en hebben in werkelijkheid meer bekwaamheid dan zij denken.

De overheid heeft een belangrijke taak omdat deze voor iedereen toegankelijk dient te zijn. Toch is uit het onderzoek gebleken dat dit niet het geval is op het internet. De sites die de overheid beheerd zijn voor de burgers vooral interessant om informatie op te zoeken of een transactie te voltooien. Toch zijn de overheidssites niet zo makkelijk begaanbaar als gedacht. Vaak komen burgers op andere websites uit als zij meer informatie willen of inzicht willen krijgen in hoe de overheidssites werken.

Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie