Drop us a line...

Verstuur bericht

Posts Tagged : ontslagen

Mijn contract stopt, wat nu?

Heeft u een tijdelijk contact en loopt dat binnenkort af? Bij een tijdelijk contract is er geen opzegtermijn. Ga daarom meteen op zoek naar werk wanneer u te horen krijgt dat uw contract niet wordt verlengd. Lukt het niet om op tijd ander werk te vinden? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen bij UWV. Biedt uw huidige werkgever u een tijdelijk contract aan en weigert u dit? Dan ontvangt u géén WW-uitkering.

Wat kan je doen om ander werk te vinden?

Ga zo snel mogelijk op zoek naar werk zodra u weet dat u geen contract hoeft te verwachten. Vraag zelf vóór afloop van het contract om een verlenging van uw contract. U kunt ook vragen of het mogelijk is ander werk te krijgen bij uw werkgever.

Een vast contract na tijdelijke contracten

Soms worden 2 of meer tijdelijke contracten achter elkaar als 1 vast contract beschouwd. U en uw werkgever moeten zich in dat geval aan andere regels houden. Heeft u een aantal tijdelijke contracten gehad bij dezelfde werkgever, met tussenpozen van 3 maanden of minder? Dan gelden hier de volgende regels voor:

  • Heeft u 2 of meer contracten voor bepaalde tijd gekregen? En zijn deze samen meer dan 36 maanden? Dan wordt uw arbeidsovereenkomst als een vast contract gezien;
  • Heeft u meer dan 3 contracten voor bepaalde tijd gekregen? Dan telt uw 4de arbeidsovereenkomst als een vast contract. Dit geldt ook als die contracten samen korten dan 36 maanden zijn;
  • Heeft u constant bij dezelfde werkgever gewerkt, maar liepen 1 of meer contracten via een uitzendbureau? Dan geldt dat soms ook als een vast contract.

Let op: soms gelden er andere regels. Deze vindt u in de CAO die voor u geldt.

Wat moet er in een ontslagbrief staan?

Een nieuwe, uitdagende baan gevonden maar nog steeds in dienst bij uw bedrijf? Door middel van een ontslagbrief dient u formeel ontslag in. Zo beëindigt u de arbeidsovereenkomst met uw werkgever. Uiteraard staat hierin dat u ontslag neemt en per wanneer. Maar hoe schrijft u een goede en volledig correcte ontslagbrief? Lees hier wat er qua inhoud in moet staan en ook geven we enkele tips!

Inhoud ontslagbrief

De volgende gegevens zijn vereist bij een ontslagbrief: volledige adresgegevens van het bedrijf waar u werkt, het feit dat u uw arbeidsovereenkomst opzegt en de vertrekdatum, eigen naam, voorletters en adresgegevens en een ondertekening met de plaats, datum, naam en handtekening.
Ga deze punten zorgvuldig na, omdat zo uw ontslagbrief rechtsgeldig is. Het betreft namelijk een juridische overeenkomst van ontbinding.
Ten tweede moet u ook rekening houden met uw opzegtermijn, om eventuele conflicten te voorkomen. Een goede indruk achter laten is altijd handig in de toekomst. Toekomstige werkgevers vragen in deze tijden van crisis en de mogelijkheden tot het laten solliciteren van veel werknemers, vaak om referenties. Heeft u een goede indruk achter gelaten bij een bedrijf, zullen ze u zeker aanbevelen. Gaat u met een conflict weg, zullen ze u eerder afraden. U kunt dus ook aangeven lopende zaken over te geven en de succesvolle samenwerking te benoemen.

Laat dus altijd een positieve indruk achter (voor zover mogelijk). Dit zou eventueel belangrijk kunnen zijn voor uw toekomstige werkgever. Een tweede tip is om de taken die u had, goed over te geven naar uw opvolger. Archiveer belangrijke stukken en leg uw werkwijze uit, mogelijk heeft uw opvolger hier profijt van!

Uitschelden een reden voor ontslag?

Het komt nog al eens voor dat men op de werkvloer uit zijn of haar slof schiet. Het zijn soms redenen voor de werkgever om destreffende werknemer te ontslaan. Maar mag dit officieel eigenlijk wel? Het antwoord is soms wel en soms niet, het ligt aan de verhouding tussen de werknemer en werkgever.

Praktijkervaring

Een werknemer van een groothandel, was na 10 jarige dienstverband ontslagen nadat hij zijn teamleidster had uitgescholden. De teamleidster ervaarde dit als bedreigend en intimiderend. Volgens de werknemer was de werkverhouding tussen de teamleidster en een groot aantal werknemers al voor een aanzienlijke tijd verstoord. Hij ontkende daarmee ook zijn uitlatingen en vertelde dat het om een ‘woordenwisseling’ ging. Een groep medewerkers hadden vervolgens een petitie ingediend bij de directie van de groothandel, zonder resultaat. Volgens de werkgever waren de fatsoensnormen overschreven en was ontslag dus terecht op zijn plaatst.

Kantonrechter

De kantonrechter keek echter wel naar de petitie en hoewel hij vond dat de werkgever de fatsoensnormen had overschreden, vond hij dat de straf te zwaar was. Dit kwam doordat de verhouding gespannen was, terwijl de werkgever nalatig was om de verhouding te verbeteren. Een ontslag op staande voet hield dan in deze zaak ook geen stand.

Kortom, men kan ontslagen worden indien fatsoensnormen overschreden worden. Daartegenover moet de verhouding tussen werknemer en werkgever wel in orde zijn, zo niet dan moet blijken dat de werkgever in deze zijn best heeft gedaan de verhouding recht te trekken.

 

Wat te doen als er collega’s worden ontslagen?

Tegenwoordig zijn er steeds meer reorganisaties en vallen er steeds vaker ontslagen. Het aantal werkelozen loopt nog steeds op en ook voor de achterblijvers die wel hun baan mogen behouden kan dit erg ingrijpend zijn. Je blijft zelf buiten schot, hoe ga je hiermee om?

Vaak krijgen de overblijvers last van zogenoemd survivors guilt. Je voelt je schuldig omdat er prima mensen en werknemers een ontslagbrief hebben gekregen. Dit is vaak het geval als er werknemers om financiële redenen ontslagen worden. Het gaat hierbij dan niet altijd om het functioneren maar vooral om salaris en de vraag wie er het laatst bij gekomen is en wie geen vast contract heeft.  Vaak valt dan een gezellige groep uiteen en veranderd de sfeer drastisch. Men gaat zich onzeker voelen en iedereen probeert zijn eigen positie binnen het bedrijf te beschermen.

Als achterblijver zit je vaak met veel vragen en er kan een grote onzekerheid heersen. Daarom is het ook zo belangrijk dat je goede inlichtingen krijgt en dat het helemaal duidelijk is wie welke taken op gaat pakken en hoe het werk van de wegvallende collega’s wordt opgevuld. Het is dus erg belangrijk dat je goed communiceert met je collega’s, daarnaast kun je ook bij elkaar steun zoeken.

Mogelijk vele ontslagen bij NS

Er wordt gevreesd voor een massa ontslag bij de Nederlandse Spoorwegen. Er is uit een intern document gebleken dat er de komende jaren mogelijk 1000 mensen op straat komen te staan bij de NS.

Het bestand werd voor de NS-directie als advies door een extern bureau opgesteld. Er zal bij de NS de aankomende jaren 100 miljoen bezuinigt moeten worden. Bij de afdelingen automatisering, inkoop en financiele zaken zou 30% van de kosten geschrapt kunnen worden.

De bezuinigingen zullen nog verder uitgewerkt moeten worden, waardoor de gevolgen voor het personeel nog niet precies duidelijk zijn, maar de vakbonden maken zich zorgen dat er een massaontslag zal gaan plaatsvinden.

Volgens FNV Spoor-bestuurslid Roel Berghuis kunnen de ontslagen in Nederland tot in de duizend oplopen. Ook bij CNV Vakmensen wordt er zorgen gemaakt over de plannen.

Bij NS wordt er gezegd dat ze zichzelf niet herkennen in de combinatie van 100 miljoen besparen en duizend mensen ontslaan. De gemiddelde leeftijd van het personeel is 57 jaar. Veel medewerkers zullen dus de aankomende jaren met pensioen gaan. Het Adviesbureau The Hackett Group is volgens de NS ingehuurd om uit te zoeken of deze arbeidsplaatsen later nog opnieuw opgevuld moeten worden. Er werd door de woordvoerder van de NS wel benadrukt dat er nog niet duidelijk is hoeveel banen er geschrapt zullen worden.

Werkgever moet ook vrijwillig ontslag aangeven

Werkgevers dienen binnenkort ook de vrijwillige ontslagen te melden. Dit lijkt niet vanzelfsprekend en waarschijnlijk zal dit nog al eens vergeten worden. Toch is het slim dit wel te doen, omdat anders het ontslag teruggedraaid kan worden. Verwacht wordt dat er in 2012 weer veel ontslagen gaan vallen, mede door de economische dip. Zo lijkt het erop dat meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven zal gaan snijden in zijn personeelsbestand. De maatregel dat ook vrijwillige ontslagen bij bijvoorbeeld reorganisaties gaat in vanaf maart.

Op dit moment dienen voorgenomen ontslagen gemeld te worden als er meer dan twintig medewerkers in hetzelfde werkgebied ontslagen worden. Dit wordt dan doorgegeven aan de UWV of de kantonrechter. Ook dient het gemeld te worden bij de vakbonden en de ondernemersraad. Daarbij geldt een wachttijd van een maand. Vrijwillig ontslag telt hierbij nog niet mee, dit is juist wat er gaat veranderen. Ook de vrijwillige ontslagen gaan meetellen voor het aantal van twintig.

Indien er sprake is van gedwongen ontslag is het mogelijk dat de ex-werknemer een compensatie krijgt in de vorm van een ontslagvergoeding danwel een gouden handdruk. Dit is alleen geldig als er sprake is van een niet-vrijwillig ontslag buiten schuld. Natuurlijk dient de financiële situatie in het bedrijf dit toe te laten. Als er sprake is van een ontslagvergoeding is het bijvoorbeeld mogelijk voor de ex-werknemer om een stamrecht BV op te richten. Een goed advies in ieder geval om mee te geven.