image Aandelen brokers vergelijken hoe begin je? image Waarom is online branding zo belangrijk voor je bedrijf?

Drop us a line...

Verstuur bericht

Wat is een mangatwacht?

wat is een mangatwacht

Wanneer personen werkzaamheden verrichten in een nauwe en niet geventileerde ruimte met slechts één ingang bewaakt een mangatwacht de veiligheid. Een mangatwacht heeft een speciale opleiding gevolgd en krijgt ieder jaar na de opfriscursus een nieuw certificaat. Een ander woord voor mangatwacht is buitenwacht. Als mangatwacht beslis je wanneer personeel de ruimte mag betreden. Vervolgens wacht je tot de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Heeft iedereen de ruimte verlaten? Dan is het ook voor de mangatwacht tijd om te gaan.

Wat betekent mangat?

Na het horen van de term mangatwacht vraag je je vast af wat een “mangat” precies is. Een mangat is een opening die net groot genoeg is om een persoon door te laten. Via een mangat kan een besloten ruimte bereikt worden, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een onderhoud of een inspectie. Mangaten zijn onder andere te vinden bij rioleringsstelsels, tankwagens, opslagtanks en kruipruimten. Vaak wordt een mangat afgesloten met een luikt en mag de ruimte niet zonder toestemming van een leidinggevende betreedt worden. Doordat de ruimte achter een mangat vaak lastig betreedbaar, nauw, donker en niet geventileerd. Bij een noodsituatie maken deze factoren het reddingswerk gecompliceerd.

Waarom een mangatwacht inzetten?

Een mangatwacht inzetten bij werkzaamheden in besloten ruimtes is volgens de Arbowet verplicht. Werken in een afgesloten ruimte brengt risico’s met zich mee. Zo is er in de ruimte achter een mangat vaak sprake van een te laag zuurstofpercentage of de aanwezigheid van gevaarlijke, explosieve en/of brandbare stoffen. Om de veiligheid van werknemers, die de afgesloten ruimte betreden, te waarborgen is het van belang om een mangatwacht in te zetten.

Voor alle bedrijven in Nederland is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) verplicht. Bij werkzaamheden achter een mangat is het van belang dat dit hierin wordt opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van hoe risico’s m.b.t. werkzaamheden achter een mangat weggenomen, beperkt of beheerst kunnen worden. In principe is het voor elke werknemer die de besloten ruimte wilt betreden verplicht om toestemming te vragen aan een verantwoordelijke leidinggevende. Ook is er vaak een werkvergunning vereist. In deze werkvergunning staan alle veiligheidsregels voor zowel de werknemer als de mangatwacht.

Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie