image De kwaliteit van je bedrijf waarborgen image Aandachtspunten bij het kopen van een printer

Drop us a line...

Verstuur bericht

Zo implementeert u Artificial Intelligence in uw bedrijf

Iedereen weet het: Artificial Intelligence heeft de toekomst. Daarom voelen veel bedrijven de druk om er ook “iets” mee te doen. Het is echter heel belangrijk om een gericht plan op te stellen en wanneer er niet voldoende capaciteit is, een AI-specialist van bijvoorbeeld Accenture Insights in te schakelen. Met het juiste advies zal dit traject een stuk soepeler gaan. We geven u in dit artikel een aantal tips over het implementeren van Artificial Intelligence in uw bedrijf.

Het belang van een goede AI-strategie

Wanneer u Artificial Intelligence in uw bedrijf gaat implementeren, is het van belang om een goede strategie op te stellen. En het fundament van een goede AI-strategie, is dat u weet wat u met alle data gaat doen en hoe u dat moet interpreteren. Wanneer data verkeerd geïmplementeerd wordt, worden de verkeerde beslissingen gemaakt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wanneer u een AI systeem in het bedrijf gaat implementeren, moet soms het hele businessmodel op de schop. Daardoor kan ontwrichting ontstaan – en die moet goed begeleid worden. Daarom is het belangrijk om een goede strategie op te stellen.

De beste tips voor het omarmen van kunstmatige intelligentie in uw bedrijf

Naast het opstellen van een goede strategie, zijn er nog meer tips die belangrijk zijn wanneer uw bedrijf kunstmatige intelligentie wil implementeren. Het begint natuurlijk bij de directie. Het is namelijk een organisatieverandering en het is belangrijk dat de directie hiervoor tijd en geld beschikbaar stelt. Waar de implementatie van kunstmatig intelligentie in een bedrijf vaak verkeerd gaat, is bij deze grote organisatieverandering. Communication is key. Met deze tips zorgt u dat deze organisatieverandering vlekkeloos verloopt:

  • Alle neuzen dezelfde kant op. Zoals we al zeiden, begint het bij de directie van het bedrijf. Als daar niet iedereen achter dit plan staat, dan zullen de medewerkers er nooit in meegaan. En die zijn natuurlijk van essentieel belang. AI is ingewikkeld en ontastbaar. Het is dus zeker een uitdaging om alle medewerkers mee te krijgen. Het is belangrijk dat kenbaar wordt gemaakt wat het precies is en inhoudt en hoe het de organisatie gaat veranderen. Sterke visie is hierbij onmisbaar; medewerkers moeten de urgentie begrijpen en weten waarom AI de toekomst is.
  • Start een groep van experts. Misschien hebt u nog helemaal geen AI-experts in dienst, maar wel mensen met een technische achtergrond. Zet deze mensen bij elkaar, het liefst medewerkers van verschillende afdelingen zodat deze grenzen vervagen. Zo kan een organisatiebrede community worden gestart. Zij maken vervolgens een jaarplan waarin staat wat haalbaar is. Hierbij is het belangrijk om al snel kleine vooruitgangen en zicht- en merkbare successen te realiseren, zodat de rest van de medewerkers vertrouwen krijgt in het programma.
  • Schets realistische verwachtingen bij medewerkers. Door middel van de bovengenoemde snelle successen, zullen medewerkers meer vertrouwen krijgen in het programma. Het is echter wel belangrijk om de verwachtingen bij medewerkers te managen. Over het algemeen zijn er twee misvattingen over AI binnen organisaties, namelijk dat het de oplossing is voor alle problemen of dat de organisatie in staat zal zijn om alles te doen met AI. Het is belangrijk om duidelijk te maken wat de actuele onmogelijkheden (nog) zijn.
  • Onderzoek wat de AI competenties zijn. Om duidelijk te kunnen maken wat de actuele (on)mogelijkheden zijn, is het belangrijk om te bekijken welke competenties op het gebied van AI aanwezig zijn in de organisatie en welke u nog mist. Het is vervolgens belangrijk om een leeromgeving te creëren waar mensen meer over AI kunnen leren.

Communication is key

We zeiden het al eerder, communication is key. Het is belangrijk om constant over AI en het plan in gesprek te blijven, met iedereen in de organisatie. Het moet voor iedereen in de organisatie duidelijk zijn wat er gaat gebeuren, en daarbij mag u er niet zomaar vanuit gaan dat iedereen meteen de benodigde kennis heeft. Communiceer zowel korte- als langetermijndoelen. Het is verleidelijk om vooral in gesprek te gaan met de medewerkers die er enthousiast over zijn en betrokken zijn, maar het is minstens zo belangrijk om ook het gesprek met de sceptici aan te gaan, zodat de inzet van kunstmatige intelligentie brede steun krijgt vanuit alle lagen van uw organisatie.

Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie