image Kerstpakketten voor het personeel image Kosten besparen op kantoor

Drop us a line...

Verstuur bericht

Evenementenbeveiliging, waar rekening mee houden?

Op het ogenblik dat er een evenement wordt georganiseerd is het altijd van belang dat er rekening wordt gehouden met de beveiliging. Op een plaats waar mensen samen komen (of dat nu veel of weinig mensen zijn maakt niet zozeer een groot verschil) ontstaan veiligheidsrisico’s. Voor veel mensen is het niet meteen duidelijk wat deze risico’s nu precies inhouden, laat staan hoe men er op kan anticiperen. Bovendien is het zo dat organisatoren van een evenement vaak met teveel verschillende zaken bezig zijn om zelf de beveiliging van hun evenement strak in de hand te houden. Het uitbesteden van uw evenementenbeveiliging aan een professionele partner met kennis van zaken kan erg vervelende situaties voorkomen.

Aan welke eisen moet evenementenbeveiliging weten te voldoen?

De precieze eisen waarover u beschikt voor uw evenementenbeveiliging zijn uiteraard afhankelijk van het soort evenement dat u wenst te organiseren. Dit gezegd zijnde is het natuurlijk wel zo dat er ook altijd sprake is van een aantal basiseisen. In eerste instantie kan er op dit vlak worden gekeken naar de beveiligers die worden ingezet voor uw evenementen. Het spreekt bijvoorbeeld voor zich dat het hierbij moet gaan om gekwalificeerde evenals representatieve beveiligers die ook over een zekere mate aan gastvrijheid beschikken. Het laatste wat u namelijk wil is dat uw beveiligers de mensen afschrikken. Ook het beveiligingspersoneel dat u onder de arm neemt draagt op die manier structureel bij aan het succesvol laten verlopen van uw evenement.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van goede beveiligers

De veiligheid van een evenement valt of staat vaak met de beveiligers die worden ingeschakeld. Zoals hierboven reeds aangegeven is het belangrijk dat een beveiliger van een evenement steeds aan bepaalde specifieke eisen weet te voldoen. Het gaat hierbij onder meer de volgende zaken:

  • Beveiligers dienen ten allen tijde alert te zijn;
  • Er moet proactief gehandeld kunnen worden om probleemsituaties te voorkomen;
  • De beveiligers moeten flexibel zijn en bovendien ook in staat zijn om te anticiperen op onverwachte situaties die zich voordoen;
  • Beveiligers dienen over een actuele kennis te beschikken met betrekking tot evenementen beveiliging;
  • Men moet gastvrij, sociaal en representatief zijn;

Bovenstaande eigenschappen lijken op het eerste zicht misschien voor de hand liggend, maar dat zijn ze lang niet altijd, in tegendeel. Voordat je een bepaald bedrijf onder de arm neemt welke is gespecialiseerd in evenementenbeveiliging is het dan ook altijd een goed idee om ervaringen van klanten door te nemen. Op deze manier weet u pas echt precies wat u van het bedrijf in kwestie kunt verwachten.

Welke extra diensten biedt uw evenementenbeveiligingsbedrijf aan?

Het is opvallend dat bedrijven die evenementenbeveiliging aanbieden tegenwoordig steeds vaker over een aanzienlijk uitgebreider en meer divers dienstenpakket beschikken. Steeds vaker bieden deze bedrijven bijvoorbeeld ook portofoons aan en verhuren ze veiligheidshekkens. Ook EHBO-diensten behoren steeds vaker tot het aanbod. Dit kan best interessant zijn. Op deze manier zijn verschillende toch wel erg belangrijke medewerkers van uw evenement reeds enigszins vertrouwd met elkaar waardoor ze veel beter op een bepaalde probleemsituatie kunnen anticiperen. Voordat u een bepaald beveiligingsbedrijf voor uw evenement onder de armen neemt is het dus altijd de moeite waard om na te gaan of ze mogelijks ook nog andere diensten aanbieden of niet.

Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie