Een Magento webshop Voordelen inhuren outplacementbureau

Drop us a line...

Verstuur bericht

Het outplacementbureau

Outplacement werd in de zeventiger jaren ontwikkeld en is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het scala van managementinstrumenten. De definitie van outplacement luidt: “Het voor rekening van een werkgever opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers, die om wat voor reden dan ook, een andere passende werkkring of toekomstbestemming moeten vinden”.
De bedoeling van outplacement is dus dat een werknemer duurzaam wordt geplaatst. Dit houd in dat er een passende oplossing wordt gevonden voor het ontslag. Naar gelang de behoefte van de werknemer aan professionele ondersteuning kan voor een nieuwe loopbaankeuzen en het zoeken naar een andere baan een outplacementbureau ingeschakeld worden.

Een outplacementtraject begint bij het bieden van steun. De werknemer dient het verleden los te laten en zich te gaan richten op de toekomst. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden dienen de persoonlijke kwaliteiten in kaart te worden gebracht en de situatie op de huidige arbeidsmarkt bekeken te worden. Een persoonlijk plan kan opgesteld worden en de werknemer wordt begeleid in zijn sollicitatieproces. Beschikbare tijd, budget en mogelijkheden op de arbeidsmarkt bepalen de looptijd van voorgenoemd traject. Veel trajecten lopen van ongeveer 6 tot 12 maanden.

Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie