Administratie van een webshop Moeite met kennisbronnen en communicatie van HR

Drop us a line...

Verstuur bericht

HR beter meetbaar door nieuwe functie?

Er is een toenemende belangstelling naar het meten van HR-activiteiten, wat bij vele bedrijven lastig tot vrijwel onmogelijk is om waar te maken. Een HR-Advies van Raet, dat recentelijk onderzoek deed onder HR-managers, is dat het invoeren van een nieuwe functie op HR gebied de HR-activiteiten meer meetbaar zou kunnen maken. Uit de studie van Raet blijkt dat vele organisaties de benodigde gegevens wel hebben, maar deze ontoereikend zijn om nuttige prognoses te maken. Volgens Raet zou het invoeren van een nieuwe functie: de HR-controller een goede mogelijkheid zijn om HR-activiteiten beter te kunnen meten. De HR-controller zal zich over het welzijn van de medewerkers kunnen ontfermen, maar ook hoe hij HRM in duidelijke cijfers meetbaar weet te maken. Deze functie zou kunnen bijdragen aan verschillende bedrijfskundige doelen, zo zou de wervingsbehoefte voor de komende jaren preciezer worden voorspeld door gegevens over de opbouw en ontwikkeling van het bedrijf tegen de competentieontwikkeling van de het personeel af te zetten. Daarbij zullen dan wel gegevens over bijvoorbeeld competenties van medewerkers, vacatures en personeelsbegroting en –budget moeten worden vastgelegd. 65% Procent van de ondervraagde HR-managers hebben problemen met het onderbouwen met harde data van de competentieontwikkeling van medewerkers.

Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie
  • Op tag