HR beter meetbaar door nieuwe functie? HR-managers; voorkom Burn-Outs!

Drop us a line...

Verstuur bericht

Moeite met kennisbronnen en communicatie van HR

Vele P&O’ers (40%) geven aan dat de belangrijkste HR-knelpunten te maken hebben met een tekort aan interne communicatie en dat in vele bedrijven verschillende kennisbronnen niet aan elkaar worden gelinked. Dit blijkt uit een onderzoek van Berenschot over HR-transformatie.
Daarnaast geeft 27% aan dat een niet goed uitgewerkt besturingsmodel een belangrijk knelpunt is. Vaak zorgen onduidelijke besturingsmodellen ervoor dat de rollen van verschillende HR-professionals niet duidelijk zijn, waardoor dingen blijven liggen of men langs elkaar gaat werken.
Verschillende HR-organisaties die met deze problemen kampen proberen een gelaagd dienstverleningsmodel in te richten ook wel het ‘click-call-face’ model. Dot model wordt eventueel ook met een HR Shared Service Center aangevuld. Hierdoor is het duidelijker welke verantwoordingen wie heeft en worden ook de onderlingen contacten tussen HR, managers en medewerkers verbeterd.
Verscheidene andere problemen zoals gebrek aan stuurinformatie, onvoldoende koppelingen en het technologisch niet goed aansluiten met bepaalde processen wijzen op gebrek aan een goede ICT-architectuur bij HR-organisaties. Een hr-advies voor deze organisaties is om een ICT-specialist met HR-kennis een goede ICT-architectuur op te bouwen

Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie
  • Op tag