Online cursussen Welkom

Drop us a line...

Verstuur bericht

Stamrecht BV

Wanneer iemand een ontslagvergoeding krijgt van zijn voormalige werkgever kan het fiscaal interessant zijn om een stamrecht BV op te richten.  Een stamrecht BV is een besloten vennootschap die de ex-werknemer kan oprichten om door middel van de zogenaamde stamrechtvrijstelling belastingheffing over de ontslagvergoeding uit te stellen.
Een stamrecht BV kan volgens de normen van de fiscus in Nederland als een ‘dekkende levensverzekeraar’ worden gezien. Men kan ook van de stamrechtvrijstelling gebruik maken via een verzekeraar. Wil men dit echter via de verzekeraar doen, dan heeft de (oud) werknemer minder zeggenschap over het geld, dan  wanneer hij dit met een stamrecht BV doet. Het is mogelijk om met de stamrecht BV een eigen bedrijf te starten, het geld te beleggen of het bedrag op een spaarrekening te storten.

Sinds 2010 is er een bankspaar variant, waarbij met een stamrecht beleggingsrecht of een stamrecht spaarrekening dezelfde belastingfaciliteiten gelden waardoor men in kosten besparen kan.
De stamrecht BV houder kan in de stamrecht overeenkomst bepalen wanneer zijn geld zal worden uitgekeerd en in welke termijnen. De stamrechthouder kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat zijn maandelijkse uitkering de eerste jaren lager ligt omdat hij dan ook recht op WW heeft. Als men bepaalde afspraken heeft gemaakt, is het ook mogelijk om deze na verloop van tijd te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als er weer ander inkomen gegenereerd wordt. Het is niet mogelijk om de stamrecht BV af te kopen.
De stamrecht BV houder zal in de periodieke uitkeringen ook loonheffing moeten inhouden. En zodra de BV winst gaat maken, zal er ook vennootschapsbelasting betaald dienen te worden.

Wanneer men kiest voor een stamrecht BV moet er een minimale sterftekans van 1% zijn. Hiermee probeert men te insinueren dat de looptijd van periodieke uitkeringen niet van te korte duur mogen zijn. Men houdt bij de minimale looptijd rekening met geslacht en leeftijd.

Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie