Drop us a line...

Verstuur bericht

Posts Tagged : ontslag

Wat is ontslag op staande voet?

Wanneer er sprake is van ontslag op staande voet wordt uw arbeidsovereenkomst per direct beëindigd. Uw werkgever mag u alleen op staande voet ontslaan als hier een geldige reden voor is. Hij moet deze reden altijd aan u vertellen.

Geldige reden voor ontslag op staan voet

Redenen voor ontslag op staande voet zijn ernstige misdragingen op de werkvloer. Denk aan diefstal, fraudatie of weigering van werkzaamheden zonder geldige reden. Ook wanneer u onder invloed van alcohol of drugs uw werk niet goed uit kunt voeren.

Werkgever kan betaling loon afkappen

Uw werkgever kan bij ontslag op staande voet uw loonbetaling per direct beëindigen. In dat geval is hij niet verplicht om u nog langer loon te betalen.

Geen recht op een WW-uitkering

Wanneer u op staande voet wordt ontslagen heeft u geen recht op een WW-uitkering. Er is wel een mogelijkheid dat u aanspraak maakt op een bijstandsuitkering van uw gemeente.

Oneens met ontslag

Als u het oneens bent met uw ontslag op staande voet, kunt u schriftelijk bezwaar maken bij uw werkgever. Of het ontslag aanvechten via een procedure bij de kantonrechter. Dit moet u binnen 6 maanden na het ontslag doen.

Werknemers willen salaris inleveren om ontslag te voorkomen

Volgens een onderzoek van de Issuemonitor Duurzame Inzetbaarheid wil de helft van de werknemers salaris inleveren om in loondienst te blijven. Zo worden onder meer tijdelijke uren ingeleverd of willen werknemers een tijdelijke lagere functie accepteren. Ook een tijdelijke dienstverband, als detacheerder, bij een andere bedrijf zien werknemers als tijdelijke oplossing.

Om de ontslagbrief te voorkomen zijn hoogopgeleide werknemers het meest flexibel. De helft geeft aan salaris (in uren) in te willen leveren, in crisistijden. Ook willen deze hoogopgeleiden, als het tijdelijk is, een lagere functie accepteren. Van de middelbaar en lager opgeleiden geeft een derde aan salaris te willen inleveren.

Ontslagen

Toch ontslagen, wat dan? Dan blijkt dat meer dan de helft van de werknemers geen tweede plan heeft na ontslag. En toch geeft, volgens recent onderzoek, 30 procent aan hun baan (misschien) te verliezen. Vooral ouderen en lager opgeleiden geven aan geen tweede optie te hebben. Hoe jonger de werknemers zijn, des te beter ze voorbereidt zijn op een eventuele ontslagbrief. Zo’n veertig procent geeft aan te weten wat te doen na het ontslag. Hoe ouder, hoe minder men hierop voorbereid is, men verwacht ook minder snel ontslagen te worden dan een jongere werknemer.
Nu er steeds meer bedrijven, mede door de crisis, in de problemen komen om salarissen te betalen en eventueel werknemers moeten ontslaan, moeten de werknemers zich tijdig voorbereiden op deze opties. Leer je eigen arbeidswaarde kennen en werk aan je opties voor ná je ontslag.
Ben je zeker van je baan? Niets is zeker in deze tijden van recessie. Ook al ben je in vaste loondienst, ontslagen worden kan nog steeds. De arbeidsmarkt is tegenwoordig snel verandert.

Uitschelden een reden voor ontslag?

Het komt nog al eens voor dat men op de werkvloer uit zijn of haar slof schiet. Het zijn soms redenen voor de werkgever om destreffende werknemer te ontslaan. Maar mag dit officieel eigenlijk wel? Het antwoord is soms wel en soms niet, het ligt aan de verhouding tussen de werknemer en werkgever.

Praktijkervaring

Een werknemer van een groothandel, was na 10 jarige dienstverband ontslagen nadat hij zijn teamleidster had uitgescholden. De teamleidster ervaarde dit als bedreigend en intimiderend. Volgens de werknemer was de werkverhouding tussen de teamleidster en een groot aantal werknemers al voor een aanzienlijke tijd verstoord. Hij ontkende daarmee ook zijn uitlatingen en vertelde dat het om een ‘woordenwisseling’ ging. Een groep medewerkers hadden vervolgens een petitie ingediend bij de directie van de groothandel, zonder resultaat. Volgens de werkgever waren de fatsoensnormen overschreven en was ontslag dus terecht op zijn plaatst.

Kantonrechter

De kantonrechter keek echter wel naar de petitie en hoewel hij vond dat de werkgever de fatsoensnormen had overschreden, vond hij dat de straf te zwaar was. Dit kwam doordat de verhouding gespannen was, terwijl de werkgever nalatig was om de verhouding te verbeteren. Een ontslag op staande voet hield dan in deze zaak ook geen stand.

Kortom, men kan ontslagen worden indien fatsoensnormen overschreden worden. Daartegenover moet de verhouding tussen werknemer en werkgever wel in orde zijn, zo niet dan moet blijken dat de werkgever in deze zijn best heeft gedaan de verhouding recht te trekken.

 

Wat te doen als er collega’s worden ontslagen?

Tegenwoordig zijn er steeds meer reorganisaties en vallen er steeds vaker ontslagen. Het aantal werkelozen loopt nog steeds op en ook voor de achterblijvers die wel hun baan mogen behouden kan dit erg ingrijpend zijn. Je blijft zelf buiten schot, hoe ga je hiermee om?

Vaak krijgen de overblijvers last van zogenoemd survivors guilt. Je voelt je schuldig omdat er prima mensen en werknemers een ontslagbrief hebben gekregen. Dit is vaak het geval als er werknemers om financiële redenen ontslagen worden. Het gaat hierbij dan niet altijd om het functioneren maar vooral om salaris en de vraag wie er het laatst bij gekomen is en wie geen vast contract heeft.  Vaak valt dan een gezellige groep uiteen en veranderd de sfeer drastisch. Men gaat zich onzeker voelen en iedereen probeert zijn eigen positie binnen het bedrijf te beschermen.

Als achterblijver zit je vaak met veel vragen en er kan een grote onzekerheid heersen. Daarom is het ook zo belangrijk dat je goede inlichtingen krijgt en dat het helemaal duidelijk is wie welke taken op gaat pakken en hoe het werk van de wegvallende collega’s wordt opgevuld. Het is dus erg belangrijk dat je goed communiceert met je collega’s, daarnaast kun je ook bij elkaar steun zoeken.

Mogelijk vele ontslagen bij NS

Er wordt gevreesd voor een massa ontslag bij de Nederlandse Spoorwegen. Er is uit een intern document gebleken dat er de komende jaren mogelijk 1000 mensen op straat komen te staan bij de NS.

Het bestand werd voor de NS-directie als advies door een extern bureau opgesteld. Er zal bij de NS de aankomende jaren 100 miljoen bezuinigt moeten worden. Bij de afdelingen automatisering, inkoop en financiele zaken zou 30% van de kosten geschrapt kunnen worden.

De bezuinigingen zullen nog verder uitgewerkt moeten worden, waardoor de gevolgen voor het personeel nog niet precies duidelijk zijn, maar de vakbonden maken zich zorgen dat er een massaontslag zal gaan plaatsvinden.

Volgens FNV Spoor-bestuurslid Roel Berghuis kunnen de ontslagen in Nederland tot in de duizend oplopen. Ook bij CNV Vakmensen wordt er zorgen gemaakt over de plannen.

Bij NS wordt er gezegd dat ze zichzelf niet herkennen in de combinatie van 100 miljoen besparen en duizend mensen ontslaan. De gemiddelde leeftijd van het personeel is 57 jaar. Veel medewerkers zullen dus de aankomende jaren met pensioen gaan. Het Adviesbureau The Hackett Group is volgens de NS ingehuurd om uit te zoeken of deze arbeidsplaatsen later nog opnieuw opgevuld moeten worden. Er werd door de woordvoerder van de NS wel benadrukt dat er nog niet duidelijk is hoeveel banen er geschrapt zullen worden.

Werkgever moet ook vrijwillig ontslag aangeven

Werkgevers dienen binnenkort ook de vrijwillige ontslagen te melden. Dit lijkt niet vanzelfsprekend en waarschijnlijk zal dit nog al eens vergeten worden. Toch is het slim dit wel te doen, omdat anders het ontslag teruggedraaid kan worden. Verwacht wordt dat er in 2012 weer veel ontslagen gaan vallen, mede door de economische dip. Zo lijkt het erop dat meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven zal gaan snijden in zijn personeelsbestand. De maatregel dat ook vrijwillige ontslagen bij bijvoorbeeld reorganisaties gaat in vanaf maart.

Op dit moment dienen voorgenomen ontslagen gemeld te worden als er meer dan twintig medewerkers in hetzelfde werkgebied ontslagen worden. Dit wordt dan doorgegeven aan de UWV of de kantonrechter. Ook dient het gemeld te worden bij de vakbonden en de ondernemersraad. Daarbij geldt een wachttijd van een maand. Vrijwillig ontslag telt hierbij nog niet mee, dit is juist wat er gaat veranderen. Ook de vrijwillige ontslagen gaan meetellen voor het aantal van twintig.

Indien er sprake is van gedwongen ontslag is het mogelijk dat de ex-werknemer een compensatie krijgt in de vorm van een ontslagvergoeding danwel een gouden handdruk. Dit is alleen geldig als er sprake is van een niet-vrijwillig ontslag buiten schuld. Natuurlijk dient de financiële situatie in het bedrijf dit toe te laten. Als er sprake is van een ontslagvergoeding is het bijvoorbeeld mogelijk voor de ex-werknemer om een stamrecht BV op te richten. Een goed advies in ieder geval om mee te geven.

Een ontslagbrief ontvangen?

Het kan zijn dat u een ontslagbrief van uw werkgever ontvangen heeft. Wanneer u het er niet helemaal mee eens bent of u misschien twijfels heeft hebben we in dit artikel enkele antwoorden. Weet wel dat u nooit zomaar ontslag gegeven kan worden, er moet namelijk altijd een gegronde reden voor het ontslag zijn.

Ontslagbrief

Er zijn verschillende manieren waarop een werkgever u kan ontslaan. Dit kan dmv een ontslagbrief in de vorm van een vaststellingsovereenkomst, waarbij de werkgever van uw instemming afhankelijk is. Op deze manier bent u niet verplicht om deze brief te ondertekenen. Voordat u zo’n ontslagbrief ondertekend zijn er veel zaken waar u op moet letten. Let hierbij goed op of uw WW-rechten wel veilig gesteld zijn, daarnaast is het verstandig om te letten of u een redelijke ontslagvergoeding krijgt en wat zijn uw mogelijkheden op ander werk. Zorg ervoor dat u voordat u een vaststellingsovereenkomst tekent, altijd eerst juridisch informatie in wint.

Ontslag op staande voet

Wanneer u een ontslag brief met ontslag op staande voet krijgt, is het verstandig om direct naar een ontslag advocaat of jurist te gaan. Als u uw kansen op een WW-uitkering wilt blijven behouden is het erg belangrijk dat u uw ontslag aanvecht. Wanneer u direct met het ontslag op staande voet akkoord gaat, dan heeft u geen recht op een WW-uitkering. Voordat u zich laat mee slepen door emoties is het erg verstandig om hulp in te schakelen van een advocaat.

Ontbindingsverzoek

U kunt ook een ontslagbrief van uw werkgever met een ontbindingsverzoek van de arbeidsovereenkomst aan de kantonrechter ontvangen. Het is bij deze procedure van groot belang om snel een ontslag advocaat of jurist in te schakelen omdat deze procedure relatief snel verloopt. Er zijn in dit proces veel juridische valkuilen waarbij professionele hulp u goed kan helpen.

Ontslagvergunning

het is ook mogelijk dat u een ontslagbrief van uw werkgever ontvangt met een verzoek aan UWV Werkbedrijf tot opzeggen van de arbeidsovereenkomst.Het beste kunt u dit ontslag aanvechten om uw WW-rechten veilig te stellen. Met de hulp van een ontslag advocaat of jurist kunt u een verweerschrift opstellen zodat u een goede ontslagvergoeding kunt ontvangen.