image WHOA traject bij dwangakkoord image Alles over het stap budget en ondernemers!

Drop us a line...

Verstuur bericht

Wanneer wil je als ondernemer je IT uitbesteden?

In dit artikel gaan we in op de redenen van uitbesteding van de IT van je bedrijf. Voordat we specifiek ingaan op de IT, kijk naar uitbesteding in zijn algemeenheid.

Wat is uitbesteding?

Uitbesteding wil zeggen dat je een deel van je bedrijfsactiviteiten afzondert en voor de uitvoering daarvan een contract afsluit met een ander bedrijf, dat normaliter gespecialiseerd is in die activiteiten. Het is uiteraard belangrijk om afspraken duidelijk vast te leggen, inclusief hoe het contract kan worden opgezegd.

Wanneer uitbesteding?

Een bedrijf dient regelmatig na te gaan wat tot diens kernactiviteiten behoort en wat niet (meer). In een paar woorden kan je zeggen dat het de kernactiviteiten zijn die een bedrijf kenmerken. Een bedrijf kan bijvoorbeeld over kennis of expertise beschikken, die dat onderscheidt van anderen. Het uitvoeren van activiteiten in een bedrijf betekent dat je de juiste kennis ervoor nodig hebt, over de menskracht beschikt, erin moet investeren en het management er relatief dicht bij betrokken zal zijn. Dat zijn vereisten die niet altijd wenselijk zijn. In dat geval kan uitbesteding daarvan worden overwogen. Dat geldt zeker als daardoor kosten kunnen worden bespaard.

Wat is IT?

IT is de afkorting van informatietechnologie. We praten dan over alle voorzieningen die te maken hebben met de gegevensverwerking. In een administratieve omgeving behoren daartoe onder meer alle computerhardware, zoals pc’s en servers, de software die erop is geïnstalleerd, invoer- en uitvoerapparatuur en communicatievoorzieningen. In een industriële omgeving zien we daarnaast bovendien allerlei systemen voor productie- of procesautomatisering.

Uitbesteding IT

Bedrijven die geen IT gebruiken, zijn moeilijk te vinden. Voor veel bedrijven is de IT geen onderscheidend kenmerk en daarom geen kernactiviteit. Er zijn bedrijven die IT juist als specialiteit hebben en daarvan hun kernactiviteit hebben gemaakt. Dat betekent dat ze IT-diensten aanbieden aan andere bedrijven. IT-uitbesteding kan vele vormen aannemen. Clouddiensten zijn een goed voorbeeld. Een bedrijf dat die diensten gebruikt, heeft voor administratieve doeleinden alleen nog eindgebruiker apparatuur nodig. Alle bedrijfsapplicaties en ook software voor kantoorautomatisering, worden door een ander bedrijf op hun apparatuur geïnstalleerd en beheerd.

Belang van datacommunicatie

Door het toenemend gebruik van clouddiensten neemt het belang van een toereikende en betrouwbare communicatievoorziening toe en om tegelijkertijd de kosten daarvan in de hand te houden. Een van de concepten die daarvoor zijn ontwikkeld, is de SD-WAN. Dat is een afkorting van Software Defined – Wide Area Network. Dan wordt er een software-laag gelegd over alle data communicatievoorzieningen, waardoor er een scheiding ontstaat tussen het gebruik en het globaal beheer daarvan aan de ene kant en de onderliggende voorzieningen aan de ander kant.

Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie