Gebrek aan duidelijkheid bij de belastingdienst? Tips bij ontslag

Drop us a line...

Verstuur bericht

Beeindigingsovereenkomst

Het is sinds de invoering van de nieuwe werkloosheidswetgeving in 2006 mogelijk om door middel van een beëindigingsovereenkomst een arbeidsovereenkomst met behoud van ww-rechten te beindigen.

De beeindigingsovereenkomst wordt ook wel ontslagregeling of vaststellingsovereenkomst genoemd.

Wanneer u u ww-rechten wilt behouden is het dus niet langer nodig om een kantonrechtersprocedure of een procedure bij het UWV aan te gaan. Hierbij is het wel belangrijk dat de beeindigingsovereenkomst correct opgesteld wordt en dat de correcte opzegtermijn aangehouden wordt. Voor het opstellen of controleren van de juiste tekst en het bepalen van het in acht te nemen opzegtermijn kunt u  een ontslagspecialist inhuren.

In een beëindigingsovereenkomst worden de volgende punten opgenomen:

-De algemene gegevens van beide partijen, zoals namen, adressen en ook de functie van de werknemer en wanneer u precies in dienst bent getreden.

-De reden van beeindiging van de arbeidsovereenkomst moet ook worden vermeld. Dit moet een neutrale reden zijn om problemen met het verkrijgen van een ww-uitkering te voorkomen.

-De datum van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst moet ook worden opgenomen. Wanneer er een ontslagvergoeding wordt gegeven, zal deze ook opgenomen moeten worden

-De beeindigingsovereenkomst wordt meestal afgesloten met een bepaling waarin beide partijen elkaar finale kwijting verkomen, wanneer de afspraken in de vaststellingsovereenkomst worden nagekomen.

Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie