Drop us a line...

Verstuur bericht

boekhouding

Het opstellen van een balans

Ieder bedrijf in Nederland is verplicht om een balans op te stellen aan het einde van het boekjaar. Een balans geeft een overzicht van je bezittingen, schulden en je eigen vermogen. Dit geld voor één bepaald moment. Door een balans zie je dus heel overzichtelijk of je bedrijf er wel goed voorstaat. Het valt onder de basiskennis boekhoudenbalans wanneer je een eigen bedrijf hebt.

Momentopname

Een balans is dus een overzicht van je financiële situatie op een bepaald moment. De investeringen (in bijvoorbeeld vaste activa zoals gebouwen) komen naar voren maar ook hoe deze zijn gefinancierd. Dit kan namelijk met eigen vermogen maar ook met leningen. Daarnaast zijn ook vlotte activa en liquide activa uitgesplitst. Vlotte activa zijn bezittingen die je voor minder dan een jaar in bezit hebt, zoals je voorraad. Liquide activa zijn je financiële middelen. Dit kan je kas zijn maar ook debiteuren, waar je nog geld van hoort te krijgen.

Rechter- en linkerkant balans

Veel mensen hebben moeite met het gelijk krijgen van de balans. Daarom wordt er veelal een boekhouder voor ingezet. De bovenstaande activa moet je aan de linkerkant van je balans plaatsen. Bij elkaar opgeteld vormen deze een bepaalde waarde. Aan de rechterkant komen de middelen te staan waarmee je bezittingen zijn gefinancierd. Dit bestaat uit eigen vermogen en vreemd vermogen. Onder lang vreemd vermogen valt bijvoorbeeld een hypotheek. Crediteuren zet je onder kort vreemd vermogen.

Cursus boekhouding

Veel ondernemers nemen nog een cursus boekhouding. Hierin leer je onder andere balansen op te stellen. Deze kun je op ieder gewenst moment maken om een overzicht te krijgen van je bedrijf. Je kan er echter ook voor kiezen om de balans aan het einde van het boekjaar op te stellen. Wanneer je dat doet, kan deze een onderdeel vormen van je jaarrekening.

Payrolling in de horeca

De meeste horecazaken werken met veel parttimers, dit komt natuurlijk omdat er piektijden zijn in de horeca, en in het weekend zijn meer personeelsleden nodig dan doordeweeks, en daarnaast zijn er grote verschillen in het hoog- en laagseizoen. Door met flexibele krachten te werken kan het rooster elke week of elke maand weer makkelijk in elkaar gepuzzeld worden. Zelf een klein café heeft al snel ongeveer tien werknemers in dienst, soms kan het dan handig zijn om de loonadministratie uit handen te geven. Hiermee zorg je dat de administratie en de aangiftes allemaal geregeld zijn, zonder dat je er zelf naar hoeft te kijken. Bij payrolling neemt de payroller de volledige administratie uit handen. Het enige wat je als ondernemer hoeft te doen is het aantal gewerkte uren door geven.

Hoe werkt payrolling precies?

Payrolling is eigenlijk heel simpel. De werknemers werken niet meer voor de ondernemer, maar voor het payrollbedrijf. Ze zijn dus in dienst bij het payrollbedrijf, maar voeren de werkzaamheden uit bij de ondernemer. De payroller is als het ware de juridisch werkgever. Hierdoor hoeft de ondernemer zich niet meer bezig te houden met de administratie, het bijhouden van de vakantiedagen, het bijhouden van de ziektedagen, de loonheffing en belastingdienst. Het voordeel voor de werknemers is dat zij weten dat hun administratie en hun salaris van een professioneel bedrijf komt. Ze kunnen daar terecht met vragen en weten wanneer hun salaris gestort wordt.

Voor de werkgever verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Hij blijft zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie van zijn personeel, hij blijft de verantwoordelijke op de werkvloer en voor de planning. De voornaamste voordelen voor de werkgever zijn dat het kostenbesparend is, er is mogelijkheid tot flexibele contracten, er is vermindering van ziekteverzuim en vermindering van financiële risico’s.

Administratie: wel of geen boekhouder?

Niet iedereen is financieel aangelegd en dit zorgt voor grote verschillen tussen ondernemers. De ene ondernemer is handig met financiën en vult zelf de gehele administratie in. De ander besteedt de administratie liever helemaal of deels uit.

Of een ondernemer een boekhouder in de armen neemt hangt veelal af van het uurtarief en het aantal facturen dat de onderneming te verwerken krijgt. Bij een hoog uurtarief van de ondernemer is het handig om een boekhouder in te schakelen. Aan de andere kant is het voor een ondernemer die wat meer tijd heeft en financieel handig is ook geen belemmering om het zelf te doen.

Salarisadministratie

Bedrijven die weinig personeel hebben en geen eenvoudige salarisadministratie hanteren, kunnen voordelig uit zijn door de loonadministratie uit te besteden. Vaak wordt er een bedrag gerekend per werknemer. Het uitzoeken van welke regels er voor het personeel gelden kan veel tijd in beslag nemen. Wordt er juist een eenvoudige salarisadministratie gehanteerd dan is het geen verkeerd idee om de administratie zelf te doen. Als de regels eenmaal bekend en vertrouwd zijn, neemt de boekhouding relatief gezien weinig tijd in beslag.

Einde van het jaar

Dit is een onderdeel dat vaak wordt uitbesteed omdat het kennis vergt en de regels jaarlijks kunnen veranderen. Hier dient dus goed op gelet te worden. Wanneer een ondernemer een achtergrond heeft op economisch vlak en op de hoogte is van de financiële wetten en regels moet dit echter geen probleem zijn.

Je administratie op orde geeft rust binnen je organisatie

In deze tijd van crisis moeten sommige bedrijven hun administratie steeds beter op orde hebben. Daardoor is het van belang dat de administratie binnen je bedrijf goed op orde is. Hierdoor kun je inspelen op een eventueel verlies van goederen of een daling in de markt waar je actief in bent. Hiervoor worden een aantal cursussen basiskennis boekhouden aangeboden door verschillende bedrijven. Waardoor je weet waar je over praat op het gebied van boekhouden en dat staat ook een stuk professioneler binnen je bedrijf.

De opleiding basiskennis boekhouden

Vele mensen zullen zich nu afvragen wat houdt deze opleiding nu daadwerkelijk in. Ten eerste is er een vooropleiding waarin van je verwacht wordt dat je de Nederlandse taal goed beheerst. Waardoor je lessen goed kunt volgen en ook weet waar de leraar het over heeft als hij of zij iets aan je uitlegt. De lessen bestaan in de meeste gevallen uit 12 lessen die 3 uur lang duren. De lessen bestaan uit de volgende onderdelen die na de cursus beheerst.

  • –          Journaliseren
  • –          Bijwerken grootboekrekening
  • –          Werken met accountview
  • –          Presenteren en rapporteren
  • –          Theorie belasting, sociale verzekeringen
  • –          Theorie computerboekhouden

Wil je ook binnen 12 lessen de basiskennis beheersen van het boekhouden zodat je hier niet iemand van buitenaf moet inhuren.

Administratie bij houden

Voor bedrijven is het noodzakelijk om een administratie bij te houden. Een goede administratie staat aan de basis van de BTW-aangifte bij de belastingdienst. Een administratie kan worden bijgehouden door een boekhouder of een administratief medewerker.  Er zijn bepaalde regels met betrekking tot het bijhouden en bewaren van de administratie. Hierbij moeten ook facturen aan wettelijke eisen voldoen.

Wie is er allemaal verplicht om een btw-administratie bij te houden?

Ondernemers zijn verplicht voor de btw een administratie bij te houden, welke door de belastingdienst gecontroleerd moet kunnen worden in een duidelijke boekhouding. De administratie is nodig voor een correcte btw-aangifte, het aangeven van intracommunautaire prestaties en voor het correct voeren van een bedrijf.

Het maken van een factuur

Het is voor ondernemers nodig om een degelijke btw-administratie bij te houden. Daar hoort ook een juiste facturenadministratie bij. Een factuur moet aan de volgende voorwarden voldoen:

-Een factuur wordt gemaakt voor alle goederen en diensten die een bedrijf levert aan andere ondernemers. Wanneer afnemers geen ondernemers zijn, is het niet altijd verplicht om te factureren.

-Een factuur wordt gestuurd wanneer u een vooruitbetaling van goederen en diensten heeft gekregen. Het is niet noodzakelijk om een factuur te sturen bij intracommunautaire leveringen van goederen .

-Een factuur moet een aantal verplichte gegevens bevatten. Deze vindt u op :Verplichte gegevens op uw factuur

-De factuur moet uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin geleverd is verstuurd worden.

Ondernemers besteden veel tijd aan administratie

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers gemiddeld 16 uur per week aan de administratie besteden. Dit is een enorme last voor de ondernemers. Ondernemers werken gemiddeld 11 uur per dag, hiervan gaat bijna 25% op aan de administratie. Dit is zonde, omdat hierdoor niet gewerkt kan worden aan de hoofdactiviteiten van de onderneming. 

Dat ondernemers zoveel tijd besteden aan de administratie komt vooral doordat er veel papierwerk dubbel ingevuld dient te worden. Terwijl dit veel eenvoudiger kan, wat weer een tijdbesparing oplevert. Ook is nog niet alles digitaal, waardoor de ondernemer verplicht is dit op een andere manier naar de desbetreffende instantie over te brengen. Dit kan allemaal veel sneller en veel kosten besparen. Voor veel ondernemers is het ook lastig om de administratie te doen, vaak missen zij net dat beetje kennis wat alles sneller laat verlopen.

Veel bedrijven kiezen ervoor om een groot deel van de administratie uit te besteden, maar zij komen dan alsnog aan de 3 uur per dag. Het uitbesteden van de administratie kost ook veel geld voor de bedrijven, sommige bedrijven geven tussen de 5 en 10% van hun omzet uit aan externe bedrijven. De administratie moet meer digitaal worden en gemakkelijker.

Eenvoudig een boekhouder vinden

Er zijn een groot aantal boekhouders actief in Nederland. Als startende onderneming is het moeilijk te bepalen wie een geschikte boekhouder voor uw bedrijf zou zijn. Het platform 4boekhouders.nl ondersteunt onderneming bij het vinden van een geschikte boekhouder.

Een belangrijke reden voor veel kleine ondernemingen om de boekhouding uit te besteden is de zekerheid dat alle belastingvoordelen die de overheid biedt, volledig benut worden. Als zelfstandige en/of kleine MKB’er zijn er diverse voordeelregelingen die benut kunnen worden. Echter, wordt de boekhouding niet uitbesteed, dan bent u uiteraard zelf geheel verantwoordelijk voor het benutten van die voordeelregelingen. De Belastingdienst zal u namelijk geen positieve correctie sturen, omdat u vergeten bent dat u aanspraak maakt op een voordeelregeling.

Door de voordeelregelingen te benutten, verdient in principe iedere boekhouder zichzelf al terug voor uw onderneming. Dat betekent niet dat iedere boekhouder dezelfde kwaliteit biedt. Om die zoektocht naar een geschikte boekhouder eenvoudiger te maken, is het platform 4boekhouders opgericht, waarmee startende ondernemingen eenvoudig boekhouders vergelijken op basis van prijs, ervaring en locatie.

Als onderneming of zelfstandige beschrijft u eenmalig uw organisatie en uw wensen. Vervolgens sturen vier boekhouders in uw gebied u een gratis offerte toe die aansluit bij uw wensen. Op basis van deze offertes kunt u snel een kennismakingsgesprek plannen met de boekhouder die het beste bij uw onderneming past.

Partner niet altijd op de hoogte boekhouding

Bij de meeste huishoudens doet maar 1 partner de boekhouding. De ander heeft hier vaak weinig verstand van. Maar liefst 65 procent van gevallen is er 1 persoon die de boekhouding doet. Dit is onverstandig vindt Budgetinstituut Nibud. 

Als er iets gebeurd met de andere partner, kan degene die er geen verstand van heeft tegen moeilijke punten aanlopen. Nibud is van mening dat beide partners op de hoogte moeten zijn van de financiën van het huishouden. Een gezamenlijke rekening is een punt wat hier goed bij helpt. Volgens ABN Amro heeft bijna 60 procent van de huishoudens een gezamenlijke rekening. Het verschilt per huishouden hoeveel geld hierop gestort wordt.

Het is verstandig om beide op de hoogte te zijn van de financiële situatie. Als de andere partner iets overkomt moeten de rekeningen nog wel betaald blijven worden en moet je weten hoe dit allemaal werkt. Uit onderzoek blijkt dat als er een gezamenlijke rekening wordt geopend er zuiniger met geld wordt omgegaan. Het is ook belangrijk om goede afspraken te maken over de boekhouding en wat er uitgegeven mag/kan worden.

Overheidstekort onder de 3 procent

Het overheidstekort is dit jaar weer berekend door het CBS. Het blijkt dat het overheidstekort lager is dan voorgaande jaren en Nederland weer onder de Europese norm zit van 3%. Dat terwijl Nederland uitstel heeft gekregen om in 2014 onder deze norm te zitten. Het uitstellen was dus waarschijnlijk niet nodig geweest.

Rutte zegt dat het lagere overheidstekort geen meevaller is voor het kabinet. Rutte zegt ook dat de berekening van het CBS boekhoudkundig is maar de rekening van SNS Reaal iets anders laat zien. Het CBS heeft bij de berekening de uitgave van het kabinet om SNS Reaal te redden meegenomen als een investering en niet als kosten. Dit is als een investering opgenomen omdat het extra waarde is en er ook rendement op gaat komen. Hierdoor is het overheidstekort onder de grens van 3% gekomen.

Maar dit betekent niet dat er niet meer bezuinigd hoeft te worden. De verwachting is dat er 6 miljard bezuinigd moet worden om volgend jaar het overheidstekort weer onder de 3% te krijgen. Het is ook nog de vraag of Eurostat het eens is met de berekening van het CBS.

Inzage administratie Staatsloterij

De rechter heeft besloten dat Stichting Loterijverlies beslag mag leggen op de administratie van de Staatsloterij. De stichting vertegenwoordigt 40.000 mensen die hun geld terug willen van loten die ze gekocht hebben. Dit omdat ze vinden dat ze misleid zijn door de Staatsloterij.

De Staatsloterij heeft namelijk niet in hun reclames bekend gemaakt dat de prijzen ook op loten die nog niet verkocht waren konden vallen. De periode wanneer de Staatsloterij haar klanten heeft misleidt was tussen 2000 en 2009. De klanten die vinden dat ze misleid zijn willen inzage in de administratie van de Staatsloterij om te kunnen zien wanneer ze meegespeeld hebben.

De reden dat Loterijverlies beslag wil leggen op de administratie is omdat de Staatsloterij nu niet meer de gegevens kan verwijderen.Veel klanten mochten niet meer achteraf inzien wanneer zij precies loten hadden gekocht, alleen als ze met hun legitimatie naar het kantoor gingen was er soms de mogelijkheid om de gegevens in te zien.

De komende dagen gaat de Stichting Loterijverlies de administratie van de Staatsloterij kopiëren. Maar als ze deze kopieën willen inzien dan moeten ze hier eerst weer toestemming voor aanvragen bij de rechter. De stichting gaat deze gegevens dan analyseren en hierna hopen zij dit te kunnen bespreken met de Staatsloterij.