Voorkom deze valkuilen bij het starten van je eigen horecagelegenheid image Trends in veiligheid

Drop us a line...

Verstuur bericht

Corporate finance voor u uitgeklaard

Als ondernemer is de kans bijzonder groot dat u op z’n minst ooit al eens heeft gehoord over corporate finance. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat menig aantal ondernemers toch nog een beetje in het duister tasten met betrekking tot de precieze invulling van dit begrip. Eigenlijk omvat corporate finance dan ook heel wat verschillende activiteiten en handelingen. Deze hebben stuk voor stuk betrekking tot het volledige kapitaal waar de onderneming over beschikt. Het uiteindelijke doel van dit onderdeel van de professionele accounting? ervoor zorgen dat de aandelen van het bedrijf in kwestie een zo optimaal mogelijke waarde weten te realiseren. U komt alles te weten over corporate finance hier op deze pagina! 

 

  • Het gebruik van verschillende financieringsstrategieën 

 

Specifiek voor corporate finance geldt dat er bij het uitvoeren van deze activiteiten gebruik kan worden gemaakt van tal van verschillende financieringsstrategieën. We maken op dit vlak een onderscheid tussen de volgende strategieën: 

  • De gebalanceerde strategie; 
  • De agressieve strategie; 
  • De conservatieve strategie; 

Er kan in de praktijk worden vastgesteld dat vooral de gebalanceerde strategie veelvuldig wordt toegepast. In deze situatie wordt ervoor gekozen om niet alleen de omlooptijd, maar ook het vermogen af te stellen. Bovendien wordt deze ook nog eens gelijkgesteld aan de zogenaamde omlooptijd van de activa. Dit zorgt er in de praktijk voor dat de vlottende activa kan worden gefinancierd met kortlopend, vreemd vermogen. Specifiek voor de duurzame activa geldt dan weer dat ze moet worden gefinancierd met de hulp van het langlopend vermogen. Is er toch sprake van het hanteren van een agressieve strategie? In dat geval wordt het een ander verhaal. In deze situatie wordt het bedrijf in het bijzonder gefinancierd met de hulp van het kortlopende vermogen. Bij een conservatieve strategie is het, het langlopend vermogen welke zal worden ingeschakeld ter financiering van de onderneming.

 

  • Een optimaal beeld van de vermogensmarkt 

 

De afdeling corporate finance zal in de praktijk haar taken in die mate uitvoeren dat er een zo optimaal mogelijk beeld kan worden gecreëerd van de vermogensmarkt. Dit zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering over een zeer dynamisch karakter komt te beschikken. De uitstekende voeling met de vermogensmarkt zorgt er namelijk voor dat de bedrijfsvoering meteen kan worden bijgestuurd wanneer de (financiële) situatie dit vereist. In de praktijk zorgt dit in het merendeel van de gevallen wel voor een zekere spanning tussen het vooropgestelde rendement en het risico welke de investeringen met zich meebrengen.

 

  • Een belangrijke meerwaarde voor elk bedrijf 

 

Elke ondernemer dient er zich van bewust te zijn dat de kracht en meerwaarde van corporate finance niet mag worden onderschat. In het bijzonder de optimalisatie die plaats kan vinden op vlak van de waarde van de aandelen is van ongelooflijk groot belang voor de groei die een bedrijf kan doormaken. Dit zorgt ervoor dat elk bedrijf zich op het minst zou moeten gaan verdiepen in niet alleen de mogelijkheden, maar ook de voordelen die corporate finance met zich mee kan brengen. Bent u eveneens op zoek naar een echte expert die u op vlak van corporate finance uitstekend van dienst kan zijn? In dat geval is het zonder meer de moeite waard om daarvoor contact op te nemen met de experts van KRC Van Elderen.

Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie