image Hoe werkt auto configuratie? image Tips bij de verkoop van je boot

Drop us a line...

Verstuur bericht

Wat is de Wet langdurige zorg?

De Wet langdurige zorg is gemaakt voor de mensen die zorg nodig hebben binnen een instelling. Dit betekent dus de mensen die zorg nodig hebben terwijl zij wonen in een verzorgingstehuis of een ander soort woonvorm waar je in een instelling zit. Toch is deze wet niet per se voor alleen mensen in een instelling, het i ook voor mensen die nog thuis wonen en hulp nodig hebben. Deze mensen krijgen dan een hulpverlener van bijvoorbeeld Zorgservice Brabant.  U kunt alleen deze vorm van 24 uur per dag zorg ontvangen op het moment dat u een aandoening of ziekte heeft waar u dagelijkse controle voor nodig heeft.

Hoe kom ik in aanmerking voor wlz-zorg?

Op het moment dat je wlz-zorg wilt ontvangen zal je een zorgindicatie aan moeten vragen. Deze indicatie kun je aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze instelling zal de aanvraag beoordelen en kijken of de aanvraag voldoet aan de normen van de wet. Op het moment dat de aanvrager voldoet aan de normen van de wet zal het CIZ de desbetreffende zorg toewijzen die nodig is. Dit zal samen worden gevat in een zo genoemd zorgprofiel. Dit zorgprofiel beschrijf precies waarom de CIZ deze zorg aanschrijft voor de aanvrager.  

Kan wlz-zorg ook thuis worden ontvangen?

Op het moment dat u een indicatie van het wlz heeft ontvangen kan u ervoor kiezen om in een verzorgingstehuis te gaan wonen, maar er kan ook geregeld worden dat de zorg vanuit huis wordt ontvangen. Toch kan dit niet voor iedereen geregeld worden want er zijn bepaalde criteria waaraan de situatie moet voldoen. Op het moment dat de situatie van de patiënt stabiel is, er genoeg ruimte is en de patiënt bereikbaar is kan de patiënt thuis de zorg ontvangen. Het zorgkantoor zal dit wanneer u dit aanvraagt gaan beoordelen. 

Andere wetten betreffend de zorg

Op het moment dat u de indicatie heeft gehad is er een kans dat eruit rolt dat de Wlz-zorg niet geschikt is voor u, maar een andere zorgwet wel. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de Wmo of de Zwv. Vandaar dat het slim is om voordat u de indicatie aanvraagt om dit goed met de huisarts te overleggen. Een huisarts kan u vaak helpen om de juiste richting van de desbetreffende zorg te zoeken. De gemeente kan u vaak ook helpen bij bepaalde mogelijkheden die het voor u wat makkelijker maken. Denk bijvoorbeeld aan hulpmiddelen zoals een rolstoel of een taxipas, maar ook aan aanpassingen binnen de woning. Mocht u namelijk niet meer de trap op kunnen zou er in overleg met de gemeente wellicht een

traplift kunnen worden verzorgd. Zo zijn er nog vele andere mogelijkheden.

Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie