image Hoe werkt auto configuratie? image Ik wil mijn boot verkopen

Drop us a line...

Verstuur bericht

Wat is de Wet langdurige zorg?

Zorg uit de Wet langdurige zorg

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt en in aanmerking komen voor een hulpverlener van Zorgservice Brabant. U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op een van de verschillende vormen van 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. 

Hoe kan ik deze zorg krijgen?

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ. Hoe u een aanvraag voor zorg uit de Wlz kunt doen, hoe het CIZ een aanvraag beoordeelt en wat er daarna gebeurt,

Eigen bijdrage

Iedereen die in Nederland woont of werkt en die is verzekerd voor zorg vanuit de Wlz betaalt hiervoor premie. Hieruit wordt de zorg betaald. (Bijna) altijd betaalt u daarnaast een eigen bijdrage. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. 

Subsidieregelingen

Het CIZ indiceert ook voor twee subsidieregelingen onder de Wlz. Het gaat om de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling en de subsidieregeling ADL-assistentie. Een zorgaanbieder doet meestal de aanvraag voor deze zorg.

Andere zorgwetten

Het kan zijn dat uw gewenste zorg niet vanuit de Wlz, maar vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Jeugdwet wordt geregeld. Bespreek uw behoefte aan zorg daarom eerst met uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Voorbeelden van voorzieningen waarvoor u meestal bij uw gemeente of zorgverzekeraar terecht kunt, zijn:

  • Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer: bijvoorbeeld een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart, collectief vervoer of een taxipas.
  • Aanpassingen aan de woning: als u bijvoorbeeld een traplift of verhoogd toilet nodig heeft.
  • Sociaal leven: ondersteuning bij sociale contacten en vrijetijdsbesteding.
  • Hulp bij opvoeding
Over admin
Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.