Drop us a line...

Verstuur bericht

all

Leeftijd niet van belang bij computervaardigheid

Meer dan 80 procent van alle Nederlanders heeft nu internet in huis. Veel bedrijven en overheidsinstanties gaan er daarom vanuit dat burgers online diensten gebruiken en dat het internet een goed kanaal is. Dit is een misvatting, het is namelijk zo dat iemand die over internet beschikt niet persé op een actieve manier gebruik kan maken van het internet. Daarnaast is ook een verkeerde aanname dat ouderen niet met internet overweg kunnen en jongeren juist wel. Dit blijkt helemaal niet waar te zijn!

boekhouding op de pcUit onderzoek door Universiteit van Twente is gebleken dat de computervaardigheden toenemen naarmate het niveau van de hoogst genoten opleidingen toeneemt. Alle resultaten zijn te lezen in het rapport Digitale Vaardigheden van Nederlanders. In het onderzoek zijn er vier verschillende vaardigheden getest. De beheersing van deze vaardigheden bleek vooral afhankelijk van het opleidingsniveau. Op het vinden en op waarde schatten van informatie en het voordeel behalen van het internet scoren ouderen niet slechter dan jongeren. De opvatting dat ouderen digitaal niet bekwaam zijn klopt dus niet. Ook het verschil tussen mannen en vrouwen is nihil hoewel de vrouwen zichzelf wel erg onderschatten, de man dan weer niet. Ook ouderen hebben minder zekerheid en hebben in werkelijkheid meer bekwaamheid dan zij denken.

De overheid heeft een belangrijke taak omdat deze voor iedereen toegankelijk dient te zijn. Toch is uit het onderzoek gebleken dat dit niet het geval is op het internet. De sites die de overheid beheerd zijn voor de burgers vooral interessant om informatie op te zoeken of een transactie te voltooien. Toch zijn de overheidssites niet zo makkelijk begaanbaar als gedacht. Vaak komen burgers op andere websites uit als zij meer informatie willen of inzicht willen krijgen in hoe de overheidssites werken.

Een stamrecht BV opgericht? En nu?

Indien u een Stamrecht BV heeft opgericht is het belangrijk dat u enkele punten nakijkt. De belastingdienst is namelijk erg gebrand op het ‘verliezen’ van het belastinggeld, de Belastingdienst kijkt dus erg streng naar een Stamrecht BV. Indien u uw geld onderbrengt bij een verzekeringsmaatschappij is de Belastingdienst zeker van de ingehouden belasting en bij een stamrecht BV is dit minder zeker.

Indien u een stamrecht BV heeft opgericht is het belangrijk dat u de Belastingdienst regelmatig op de hoogte stelt van de status. Hierbij zijn er diverse zaken waar u aan dient te denken: is het stamrechtkapitaal nog aanwezig, is geld aanwezig op de bankrekening van de stamrecht BV, zijn de periodieke uitkeringen al gestart en ga zo maar door. Zaken die u allemaal bij dient te houden en duidelijk dient te communiceren. Hiervoor bestaan de administratieve verplichtingen, zodat de Belastingdienst precies weet wat er binnen uw stamrecht BV gebeurd.

Een van de meest belangrijke administratieve plichten is de aangifte van een Vennootschapsbelasting. Deze dient de stamrecht BV ieder jaar opnieuw in te dienen bij de Belastingdienst. Hierbij hoort ook de jaarrekening en de verlies-en winstrekening. Hieruit valt namelijk te herleiden of de stamrecht BV winst of verlies maakt. Indien er winst gemaakt is dient er vennootschapsbelasting afgedragen te worden.

Naast het afdragen van de vennootschapsbelasting is er ook de afdracht van de loonheffing. Dit is namelijk belangrijk voor de start van de maandelijkse uitkeringen. Het bedrag wat maandelijks uitgekeerd wordt is namelijk uw inkomen. Over dit inkomen dient belasting te worden betaald (loonheffing). Om de hoogte van deze belasting te bepalen dient u maandelijks aangifte te doen bij de belastingdienst.

Flexibel boekhouden levert geld op

thuis boekhoudenWie blijft hangen in oude systemen kan vaak een hoop geld mislopen. Iedere ondernemer probeert dan ook vele nieuwe technologieën uit zodat er meer geld overblijft. Toch worden bepaalde investeringen in facturatie en digitalisering niet gedaan, jammer want op die manier kan een hoop tijd en geld uitgespaard worden. Als financieel verantwoordelijk krijg je natuurlijks almaar meer verantwoordelijkheid als het bedrijf een groei doormaakt, de keuze in opties is dan ook groot. Zo kun je tegenwoordig plaats-platform- en toestelafhankelijk de boekhouding doen.

Deze vrijheid bestond een paar jaar geleden nog niet, voor veel bedrijven is dit nog steeds iets ‘nieuws’ waar men de vingers niet aan wilt branden. Toch is het ideaal, je kunt namelijk altijd en overal je werk uitvoeren. Je hebt tegenwoordig hele online omgevingen van Linux, Apple, Android, Windows en ga zo maar door die dit mogelijk maken. Dit maakt onderweg of thuis boekhouden erg makkelijk. Daarnaast kunnen ondernemer en boekhouder online samenwerken wat een hoop tijd scheelt. Er kan daarnaast gewoon constant doorgewerkt worden aan de administratie zonder dat men daarvoor op kantoor dient te zitten. Ontwikkelingen als Chromebook, smartphones en tablets dragen bij aan dit fenomeen.

Stamrecht BV

Wanneer iemand een ontslagvergoeding krijgt van zijn voormalige werkgever kan het fiscaal interessant zijn om een stamrecht BV op te richten.  Een stamrecht BV is een besloten vennootschap die de ex-werknemer kan oprichten om door middel van de zogenaamde stamrechtvrijstelling belastingheffing over de ontslagvergoeding uit te stellen.
Een stamrecht BV kan volgens de normen van de fiscus in Nederland als een ‘dekkende levensverzekeraar’ worden gezien. Men kan ook van de stamrechtvrijstelling gebruik maken via een verzekeraar. Wil men dit echter via de verzekeraar doen, dan heeft de (oud) werknemer minder zeggenschap over het geld, dan  wanneer hij dit met een stamrecht BV doet. Het is mogelijk om met de stamrecht BV een eigen bedrijf te starten, het geld te beleggen of het bedrag op een spaarrekening te storten.

Sinds 2010 is er een bankspaar variant, waarbij met een stamrecht beleggingsrecht of een stamrecht spaarrekening dezelfde belastingfaciliteiten gelden waardoor men in kosten besparen kan.
De stamrecht BV houder kan in de stamrecht overeenkomst bepalen wanneer zijn geld zal worden uitgekeerd en in welke termijnen. De stamrechthouder kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat zijn maandelijkse uitkering de eerste jaren lager ligt omdat hij dan ook recht op WW heeft. Als men bepaalde afspraken heeft gemaakt, is het ook mogelijk om deze na verloop van tijd te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als er weer ander inkomen gegenereerd wordt. Het is niet mogelijk om de stamrecht BV af te kopen.
De stamrecht BV houder zal in de periodieke uitkeringen ook loonheffing moeten inhouden. En zodra de BV winst gaat maken, zal er ook vennootschapsbelasting betaald dienen te worden.

Wanneer men kiest voor een stamrecht BV moet er een minimale sterftekans van 1% zijn. Hiermee probeert men te insinueren dat de looptijd van periodieke uitkeringen niet van te korte duur mogen zijn. Men houdt bij de minimale looptijd rekening met geslacht en leeftijd.

Online cursussen

Wist u dat er ook websites zijn waar u online cursussen en trainingen kunt volgen? Vooral in de ICT zijn er veel mogelijkheden om uw kennis op het gebied van ICT te verbreden.cursus excel
Wilt u bijvoorbeeld uw algemene kennis wat verbreden dan kunt u bijvoorbeeld een cursus excel volgen. Microsoft Office Excel is het meest gebruikte rekenbladprogramma ter wereld en kan zowel voor zakelijk als privé gebruik erg makkelijk zijn. Weet u al het een en ander van Excel dan kun je daar je cursus geheel op af stemmen zodat je je niveau kunt uitbreiden.
Er zijn zowel cursussen te volgen gericht op Excel 2003, Excel 2007 en Excel 2010. Omdat Microsoft regelmatig met nieuwe software en nieuwe versies komt, komen bedrijven vaak in de problemen met de migratie van de ene versie naar de andere. Men kan daarvoor ook een speciale migratiecursus volgen zodat mensen die al ervaring hebben met eerdere versies van Microsoft Office nu de verschillen en nieuwe mogelijkheden leren.
Zoek je wat specifiekere trainingen zoals een CISCO Training, een CCNA Cursus, een Prince2 cursus, een Oracle Training of een cursus Sharepoint dan kan dat ook allemaal via het internet. Het makkelijke is dat je zelf kunt bepalen wanneer je wilt studeren en verder wilt gaan met het te bestuderen materiaal en bijkomende opdrachten. Op deze manier zit je dus niet meer vast aan een vast lesrooster en vervoer naar klaslokalen etc.

Een Magento webshop

professionele webshopEr zijn veel meer bedrijven die het internet op gaan en daarnaast zijn er steeds meer bedrijven die op het internet ontstaan. Het vraagt steeds meer om professionaliteit om te kunnen slagen op het internet. Om succesvol te zijn met uw webshop heeft u natuurlijk een professionele webshop nodig. Er is een ruim aanbod aan software die u kunt inzette om uw webshop vorm te geven maar veruit de meest populaire en gebruiksvriendelijkste is toch wel de Magento Webshop.

Het meest succesvolle systeem is het systeem van Magento. Niet alleen voldoet hij nu aan alle eisen die je van een webshop mag verwachten maar is deze ook gebrouwd om in de toekomst steeds verder ontwikkeld te worden. Dat is het mooie van Open-source! Een Magento webshop is een erg compleet en uitgebreid webshopsysteem die helemaal naar eigen behoeften ingericht kan worden.

Hoewel Magento nog niet erg lang op de markt is heeft het zichzelf  in zeer korte tijd bewezen. Met een breed scala aan functies is het als webshophouder makkelijk om zelf het beheer te behouden van uw webshop. Met Magento is er zelfs de mogelijkheid meerdere webshops onder te brengen in één controlepaneel wat enorm veel tijd kan besparen. Doordat Magento open—source is komen er ook regelmatig nieuwe functies beschikbaar welke de mogelijkheden van de webshop vergroten.

Snelheidsrecord van glasvezel verbroken

glasvezelkabelsWetenschappers hebben het record verbroken van een datatransmissie via glasvezelkabel. Dit deden ze door in een seconde het equivalent van drie maanden HD-video te versturen.

Dit record is door een Amerikaans en een Japans team verbroken, ieder op hun eigen manier. Het ging om het record datatransmissie over glasvezel. Met de technieken die op dit moment gangbaar zijn werd ongeveer 14 Tb per seconde gehaald. Doordat ze andere technieken en een andere infrastructuur gebruikten behaalden ze zelfs 100 Tb per seconde over een enkele glasvezelstreng.

Op dit moment en waarschijnlijk ook nog in de nabije toekomst worden deze nieuwe technieken niet in de huidige glasvezelnetwerken gebruikt. De snelheden die bereikt zouden kunnen worden zijn nu nog niet nodig en daarnaast kost het erg veel geld om de technieken die nu gebruikt worden aan te passen. Toch zou hier snel een ommezwaai in kunnen komen. Door het toegenomen dataverkeer en omdat deze steeds verder groeit kan het zo zijn dat er binnenkort toch vraag is naar meer  en een betere datatransmissie. Deze markt groeit op dit moment nog ongeveer 50%.

HTML5

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van HTML5 zal interessant zijn voor mensen die een website laten maken of zelf een website maken. HTML5 (Hyper Tekst Markup Language 5) is de nog onafgewerkte versie van de huidige HTML-standaard. Deze nieuwste taal zal bestaan uit zowel de functionaliteit van html als xhtml. De kleine foutjes van de voorganger zijn in HTML5 verbetert en daarnaast worden bepaalde webapplicaties beter ondersteund. Als HTML 5 gebruikt wordt in marketing termen dan is de term vaak allesomvattend voor omliggende technieken zoals CSS3, XML, SVG, JSON en Javascript.
HTML 5 is nog geen W3C-standaard maar is bij sommige browsers en websites al wel in gebruik.

De veranderingen van HTML5 ten opzichte van HTML4 zijn als volgt:

Bij HTML5 worden er nieuwe tags geïntroduceerd waardoor er in een document meer structuur komt zoals bijvoorbeeld <header> om de header aan te tonen, <article> voor het artikeldeel en <nav> om navigatie aan te tonen. Ook wordt het makkelijker gemaakt om interactieve content te kunnen afspelen zonder dat je daarvoor gebuikt hoeft te maken van een Flash Player-plugin door middel van de <video> tag. Websites zouden door het Document Object Model sneller moeten laden. Het <canvas> -element zorgt ervoor dat scripts een resolutie afhankelijk canvas kunnen bieden, zodat men grafieken kan renderen en andere visuele effecten kan toevoegen. Ook kun je door HTML5 offline gebruik maken van webapplicaties, hierbij kun je tijdens het eerste bezoek aan de app deze downloaden waarna je later deze webapplicatie ook offline kunt gebruiken. Maak je dan vervolgens offline veranderingen in de applicatie, dan worden deze meteen doorgestuurd als je verbinding met het internet maakt. Ook kan er met HTML5 drag and drop geïmplementeerd worden.

Weboptimalisatie

Weboptimalisatie is wanneer een website vernieuwd wordt maar de content in tact wordt gehouden. Hierdoor associëren veel mensen weboptimalisatie met het vernieuwen van het uiterlijk van de site, dit is niet altijd precies het geval. Soms is het ook juist de technische basis die opgeknapt moet worden. zoekmachine
Er zijn bedrijven die zich speciaal richten op het maken van een website maar ook de weboptimalisatie. Zo kun je je bestaande pagina ook helemaal laten optimaliseren door een extern bedrijf. Vaak testen deze bedrijven dan een aantal factoren zoals overzichtelijkheid, gebruiksgemak, uitstraling en functionaliteit.
Naast de technische basis van een pagina is het ook belangrijk om goede en steeds nieuwe content op je pagina te plaatsen. Zoekmachines zoals Google kijken of er geregeld nieuwe content op paginas verschijnt en of de pagina levendig gehouden wordt. Gewoon maar wat teksten op de pagina zetten is echter ook niet Google wil. Teksten moeten wel bij de rest van uw pagina passen, de content moet volledig zijn, correct en up to date. Uw informatie mag niet ergens anders gevonden worden op het internet en het moet vooral nuttige informatie zijn voor uw bezoekers.

Webdesign

U komt waarschijnlijk vaak het woord webdesign tegen als u een eigen website in bezit wilt hebben, maar wat is het nu precies, dat webdesign? Wat houdt het in en wat heb ik daar aan?

Webdesign is het vormgeven van websites, iedere website op het internet heeft een webdesign. Webdesign vertoont gelijkenissen met het  grafisch ontwerpen van traditioneel drukwerk. Verschil is dat een website niet tastbaar is en er veel meer mogelijkheden bestaan. De interactie verloopt namelijk via een website helemaal anders.

De officiële definitie van webdesign is de vormgeving en ontwikkeling van een website. Hieronder vallen niet alleen de grafische en technische ontwikkelingen maar ook de interactieve media zoals video, flash en audio. Vanwege technische aspecten van een website is een webdesigner dan vaak ook meteen programmeur, iemand die verstand heeft van de opbouw van een website.

Het belang van een goede website te laten maken door een webdesigner is niet alleen consistentie die de website moet hebben maar ook de gebruiksvriendelijkheid en de uitstraling. Een huisstijl dient duidelijk doorgevoerd te worden waardoor mede herkenbaarheid geslaagd wordt. Uw website dient natuurlijk het hoogst mogelijke rendement te behalen en hier kan een webdesigner u mee helpen.