image Tips bij de verkoop van je boot image Tips voor het inboeken van je reiskosten

Drop us a line...

Verstuur bericht

Een jaarrekening wat is dat?

Zo goed als ieder bedrijf heeft er mee te maken, een jaarrekening. Een jaarrekening komt ieder jaar weer terug voor je bedrijf en is een financieel overzicht van het afgelopen jaar. In dit financieel overzicht komt alles qua financiën die het bedrijf dit jaar heeft gehad terug. Denk dus aan facturen, afschriften en bonnen. In dit artikel geven wij je informatie over deze jaarrekening waarvoor het gebruikt wordt en etc.

Wat staat er allemaal in een jaarrekening?

Een jaarrekening bestaat uit 3 componenten namelijk; De balans van het afgelopen jaar, de winst en verliesrekening en een toelichting op deze twee. 

Wat zijn de doelen van een jaarrekening?

Er zijn verschillende doelen voor een jaarrekening. De belangrijkste zijn wel de optie om te vergelijken met andere bedrijven. Via een jaarrekening kan je zien of je concurrenten heel ver op je uit lopen of dat jij erg op je concurrenten uitloopt. Daarbij is de jaarrekening ook om een financiële verantwoording af te geven aan de belastingdienst en bank.

Vergelijking maken met andere bedrijven

De jaarrekening geef je een helder overzicht van de financiële situatie van je bedrijf, hierdoor is er goed te zien op welke vlakken je winst of juist verlies hebt geleden. Bijkomend kun je met deze jaarrekening een inzicht krijgen in hoe je er als bedrijf voorstaat in vergelijking met je concurrenten. Op het moment dat je verlies draait op bepaalde vlakken kun je zien waarin andere ondernemingen het geld insteken om geen verlies te draaien. Dit heeft alleen maar positieve gevolgen voor je bedrijf.

De belastingdienst

Alle bedrijven groot of klein heeft een verplichting om financiële verantwoording te geven aan de Belastingdienst. De jaarrekening helpt je bij het afleggen van deze financiële verantwoording door de gegevens die erin verzameld zijn. De aangifte die je doet aan de belastingdienst bestaat uit de resultatenrekening en de balans. 

De bank

Op het moment dat er geld is geleend van een externe financier (een voorbeeld hiervan is de bank) zal je daar ook een financiële verantwoording aan af moeten leggen. De bank wil namelijk een soort garantie voor het bedrijf wat ze je hebben geleend. Vanuit deze verantwoording zal de bank ook gaan beoordelen of ze juist meer zekerheid willen of dat ze je een hogere lening kunnen aanbieden.

Wat zijn de kosten van het opstellen van een jaarrekening?

Bij het opstellen van de jaarrekening heb je twee opties. Je gaat het zelf opstellen of je besteed het uit aan een belastingadviseur of boekhouder zoals Elce Administraties. Op het moment dat je bedrijf groter is zal het verplicht zijn dat een accountant de jaarrekening ook goed zal keuren. De kosten van een jaarrekening kunnen verschillen door twee punten. De grootte van je onderneming en hoe de gegevens worden aangeleverd. Voor een kleinere onderneming zal het minder werk zijn als een groot bedrijf en als de gegevens schematisch zijn verzameld zal dit ook minder tijd en geld kosten.

 

Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie