Boekhouding fraude bij DE Master Blenders 1753 Kledingwebshop

Drop us a line...

Verstuur bericht

Waaraan moet een boekhouding voldoen?

Wanneer de belastingdienst de administratie van uw bedrijf komt controleren, is het belangrijk om te weten aan welke eisen u moet voldoen, en welke papieren en documenten u bij de hand zou moeten hebben.
Het is voor elke zelfstandige en elke bedrijf wettelijk verplicht om een administratie bij te houden, waaruit men kan opmaken hoe het bedrijf ervoor staat. Hiervoor is het belangrijk dat u alle gegevens op het gebied van werkzaamheden en financien goed bewaard. Dit geld voor alle bedrijven of u nou zelf de administratie bijhoudt of deze aan een ander bedrijf uitbesteedt.
Wanneer uw papieren niet aan de eisen voldoen, kan dat negatieve gevolgen voor u hebben. Er zijn bepaalde fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek of het toepassen van BTW-aftrek die u hierdoor misloopt.
Het is mogelijk dat de Belastingdienst zelf een inschatting van uw omzet en winst maakt en daarna aangeeft hoeveel belasting u moet afdragen. Ondanks dat hier regels voor gelden, pakt dit voor vrij weinig mensen positief uit. Wanneer deze schatting niet klopt, zal u zelf het tegendeel moeten bewijzen en dat is natuurlijk niet makkelijk als de administratie niet compleet is.
Naast het voorkomen van deze risico’s is een goede administratie ook makkelijk om een inzicht te krijgen hoe uw bedrijf ervoor staat, wat precies de winsten en verliezen zijn en wat de gemaakte kosten en omzet zijn.
De administratie moet aan enkele voorwaarden voldoen:
-Men moet duidelijk hebben aangegeven wat uw rechten en verplichtingen zijn. Dit bijvoorbeeld in contracten en overeenkomsten, maar ook bijvoorbeeld vergaderstukken en jaarverslagen.
-Alle gegevens die nodig zijn voor de belastingheffing zoals het grootboek, de debiteuren en crediteurenadministratie, kassabonnen e.d. moet u goed bewaren.
-Men moet de administratie binnen een redelijke termijn kunnen controleren. Deze termijn wordt door de belastinginspecteur opgesteld, maar daarover kan men wel overleggen. Zo’n dergelijke controle kan duurt bij een klein bedrijf op zijn hoogst twee dagen.
U mag zelf kiezen hoe u de administratie wilt bijhouden, dit kan op de computer in een boekhoudpakket, in multomappen of op kladpapier. Het belangrijkste is, dat de vereiste informatie er uit op te maken is.

Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie