image Parker balpennen: niet voor niets het bekendste pennenmerk in Nederland image Voor welke bedrijfspanden is een energielabel verplicht?

Drop us a line...

Verstuur bericht

Wanneer een erfrecht advocaat inschakelen?

wanneer erfrecht advocaat inschakelen

Zijn er bij de nalatenschap problemen ontstaan of verwacht je dat er problemen ontstaan? Dan is het verstandig om een erfrecht advocaat in de arm te nemen. Een erfrecht advocaat is op de hoogte van nalatenschap rechten en plichten van erfgenamen. Bij het inschakelen van een erfrecht advocaat worden erfgenamen duidelijk gemaakt en worden schuldeisers of schuldenaren in kaart gebracht.

Problemen bij nalatenschap?

Een erflater, ofwel de overledene, laat eigendommen achter met of zonder testament. Hierbij moet duidelijk zijn wat er nagelaten wordt en wie de begunstigden zijn van de nalatenschap zijn. Heeft de erflater een testament? Dan wordt vaak duidelijk aan wie wat wordt nagelaten. Bij een erflating zonder testament gaat de erfenis direct naar de laatste echtgenoot waarbij de kinderen recht hebben op hun kindsdeel. In verschillende situaties is het verstandig om een erfrecht advocaat, bijvoorbeeld Erfrecht Online, in te schakelen. Enkele voorbeelden van situaties zijn:

  • geen erfgenamen bekend
  • erfgenamen zijn niet tevreden om hun aandeel in de nalatenschap
  • de erflater heeft nog schulden die voldaan moeten worden
  • de erflater heeft nog schulden die geïnd moeten worden

Wat doet een erfrecht advocaat?

Een erfrecht advocaat geeft juridische bijstand bij de nalatenschap van een erflater. Een advocaat gespecialiseerd in erfrecht zorgt ervoor dat duidelijk wordt wie waar recht op heeft, moeten er nog personen opgespoord worden, wie er schulden namens de erflater mag innen, hoe schulden worden verdeeld over de erfgenamen en noem zo maar op. Verwacht je bij dat er problemen ontstaan bij een nalatenschap of zijn er al problemen ontstaan? Dan is het verstandig om een erfrecht advocaat in te schakelen. Ook geeft een advocaat advies over het afdragen van erfbelasting (meer info). 

Zijn er geen erfgenamen bekend?

Wanneer er geen testament is en er niet bekend is wie de erfgenamen van de erflater zijn, dan wordt er een bewindvoerder aangewezen. Dit kan een familielid, betrokken persoon of instantie zijn. Een erfrecht advocaat helpt bij het in kaart brengen van welke mogelijke erfgenamen er zijn.

Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie