image Een psycholoog on demand tijdens je verblijf in het buitenland image Zo ga je om met een gerechtsdeurwaarder

Drop us a line...

Verstuur bericht

Het inschakelen van een account voor stichtingen

Accountants zijn er niet alleen voor de zakelijke boekhouding. Zij zetten hun kennis namelijk ook veel breder in. Zo staan accountants ook stichtingen zoals Stolwijkacc.nl bij door de financiële administratie in de gaten te houden en het bestuur te adviseren over financiële zaken. De accountant kan niet op de stoel van de penningmeester gaan zitten, maar hij zet zich wel in voor de financiële ontwikkelingen en planning op de lange termijn. In dit blog leest u meer over de manier waarop uw stichting vooruit geholpen kan worden door een accountant.

Wat kan een accountant voor uw stichting betekenen?

Stichtingen zijn vaak afhankelijk van donaties, contributies van leden en subsidies van overheden. Het bestuur van een stichting draagt de verantwoordelijkheid dat dit geld op de juiste wijze wordt ontvangen en besteed en dat de documentatie hieromtrent ook in orde is. Om deze reden is het dan ook niet vreemd dat de benodigde kennis en ervaring niet altijd aanwezig is binnen het bestuur of bij vrijwilligers. De wet- en regelgeving kan daarnaast gecompliceerd zijn, met de verschillende vrijstellingen en bijzondere statussen waar uw stichting voor in aanmerking kan komen. Ook kan een accountant ingeschakeld worden om uw stichting te ondersteunen bij de financiering van projecten, door een planning te maken of adviezen te geven.

Transparantie en verantwoording

Van stichtingen wordt ten alle tijden openheid van zaken verwacht. Niet alleen voor de belastingdienst en andere controlerende organen, maar voor iedereen. Zo zijn ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instelling), en daar vallen stichtingen onder, sinds 2014 verplicht om hun financiële verslaglegging, een beleidsplan en de bestuurssamenstelling online beschikbaar te stellen. Het is dan ook van groot belang dat alle inkomsten en uitkomsten gedocumenteerd en verantwoord kunnen worden. Een accountant kan uw stichting hierbij adviseren en controleren of de administratie volgens de wetgeving kloppend is.

Efficiënte en effectieve werkwijze

Door uw stichting te voorzien van advies en houvast kan een accountant de financiële administratie binnen de stichting efficiënter en effectiever laten verlopen. Door het bestuur en vrijwilligers goed te informeren over bijvoorbeeld de documentatie bij in- en uitgaven kan een onnodige kostenpost voorkomen worden. Zo zal een accountant minder tijd nodig hebben om de jaarrekening in orde te maken, wanneer deze compleet wordt aangeleverd. Daarnaast komt er meer tijd vrij voor vrijwilligers en bestuursleden die anders bezig zouden zijn met het aanvullen en achterhalen van ontbrekende gegevens.

Hoe schakelt u de hulp van een accountant in?

Heeft uw stichting ondersteuning nodig bij de administratie van de financiën? Heeft u het idee dat er momenteel veel onnodig werk gedaan wordt om de jaarrekening in orde te maken? Dan doet u er mogelijk goed aan om de hulp van een accountantskantoor in te schakelen die u hierbij van dienst kan zijn. U kunt samen met een accountant bespreken welke aanpak het beste is voor uw stichting, zodat u altijd in controle zal blijven.

Gerelateerde berichten
  • Alles
  • Op auteur
  • Op categorie